» » Терморегулятори: настройка i експлуатацiя »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Терморегулятори: настройка i експлуатацiя »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Терморегулятори: настройка i експлуатацiя »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Головне завдання будь-якої системи опалення - забезпечити в опалювальному примiщеннi комфортну температуру повiтря. Ця температура може бути рiзною, залежно вiд призначення примiщення, але однiєю з обов'язкових умов є її незмiннiсть протягом дня.
Теплова енергiя надходить в примiщення вiд системи опалення через опалювальнi прилади. Кiлькiсть теплової енергiї, що вiддається опалювальними приладами, регулюється об'ємом теплоносiя, що надходить в них. Пристроєм, який регулює потiк теплоносiя, що надходить в радiатор, є вентиль або клапан (вiд нiмецького ventil - клапан), який може бути ручним або автоматичним.
У реальних умовах, в примiщеннi завжди вiдбувається теплообмiн з навколишнiм простором. Це призводить до припливу або вiдтоку тепла з примiщення i, отже, до пiдвищення або зниження температури повiтря в ньому.
Для того, щоб вiдновити тепловий баланс в примiщеннi, необхiдно зменшити або збiльшити кiлькiсть теплоти, що надходить в примiщення вiд теплових приладiв. Це завдання виконують регулювальнi вентилi, якi встановлюють на пiдвiдних трубах опалювальних приладiв. Очевидно, найуспiшнiше з цим завданням могло б впоратися автоматичний пристрiй, постiйно вiдстежує змiну температури повiтря i регулює надходження теплоносiя в радiатор. Такими пристроями, є автоматичнi радiаторнi терморегулятори або, iнакше, термостати.

Принцип роботи терморегулятора заснований на властивостi газу або рiдини змiнювати свiй об'єм залежно вiд температури. (Згадайте, як стискається пластикова пляшка, винесена на холод). Радiаторний термостат Danfoss складається з двох частин: термостатичного елемента (термоголовки) i клапана.

Термостатичний елемент має тонкостiнний герметичний цилiндр з гофрованими стiнками, сильфон, заповнений газоподiбним або рiдким робочим речовиною. Вона-то i реагує на змiну температури в районi термоголовки. При пiдвищеннi температури, сильфон розтягується i перемiщає пов'язаний з ним стержень, який тисне на вiдповiдний шток в клапанi, i клапан обмежує потiк теплоносiя в радiатор. При зниженнi температури, процес йде у зворотному порядку.
Таким чином, термоголовка є керуючим механiзмом, а клапан - виконавчим.
Клапани Danfoss бувають двох типiв: RTD-N i RTD-G, а так само прямого i кутового виконання. Тип клапана вибирається залежно вiд виду системи опалення, а його розмiр - вiд дiаметру труби, що пiдводить.
Термостатичнi клапани типу RTD-N, призначенi для використання в двотрубних системах опалення сучасних багатоповерхових будинкiв i в двотрубних системах опалення iндивiдуальних будинкiв з примусовою циркуляцiєю.
Клапани типу RTD-G, розробленi спецiально для росiйських умов. Вони володiють пiдвищеною пропускною здатнiстю i, тому, можуть встановлюватися в однотрубних системах опалення (рiдкiсних для європейських країн), i навiть у двотрубних системах опалення з природною циркуляцiєю.
Терморегулятори найбiльш потрiбнi в примiщеннях, де протягом дня вiдбуваються значнi змiни температури. Наприклад, на кухнi, при працюючiй плитi; в кiмнатах, що виходять на сонячну сторону; у вiтальнi, коли збираються гостi; в дитячiй, де шалена енергiя змiнюється довгим затишшям; в офiсi, в кабiнетi шефа, коли вiн проводить нараду i т. д. Терморегулятори незамiннi i в спальнi, тому що для здорового сну температура повiтря повинна бути не вище 18-19 ° С.
Щоб отримати вiд терморегулятора очiкуваний ефект, його потрiбно правильно встановити: не ховати за штори, за декоративнi решiтки, в нiшi, розташовувати горизонтально i т. Д., Т. Е. Надходити вiдповiдно до iнструкцiї по установцi. Якщо, з якоїсь причини, забезпечити цi умови важко, можна скористатися термостатичним елементам з дистанцiйним датчиком, який можна вiднести вiд клапана на 2,5 або 8 м. Очевидно в цьому випадку, терморегулятор буде стабiлiзувати температуру повiтря в мiсцi знаходження датчика.
Термостатичнi елементи терморегуляторiв Danfoss
Ще бiльш корисними терморегулятори можуть виявитися в системi опалення замiського будинку. Зменшення подачi теплоносiя в опалювальнi прилади, призводить до зменшення витрати палива, що спалюється в котлi або електроенергiї, якщо котел електричний. У будинку з iндивiдуальної котельнi, економiя теплової енергiї може скласти 20% споживаної на опалювання. Якщо котел працює на рiдкому паливi (солярцi) або на електрицi, терморегулятори окупляться за один опалювальний сезон, при одночасному полiпшеннi мiкроклiмату в будинку.
Існує думка, що в мiськiй квартирi встановлювати терморегулятори марно, т. К. Вони швидко засмiчуються i перестають пропускати воду в радiатори. Небезпека цього дуже перебiльшена.
По-перше, в Москвi вода не така вже й погана, хiба тiльки в старому житловому фондi, iз зношеними комунiкацiями. Випадки, коли терморегулятор перестає пропускати в радiатор теплоносiй, вкрай рiдкiснi, навiть пiсля 5 рокiв експлуатацiї.
По-друге, найпростiшi профiлактичнi дiї допоможуть набагато зменшити ймовiрнiсть засмiчення каналу терморегулятора. Пiсля закiнчення опалювального сезону, максимально вiдкрийте клапан терморегулятора, повернувши голiвку влiво до упору. Канал буде вiдкритий, голка штока з нього вийде, i засмiтитися вiн не зможе. Ще краще, якщо, встановлюючи терморегулятор, встановити перед ним (з боку стояка, по ходу руху води) звичайний кульовий кран. Це дасть можливiсть не тiльки забезпечити довговiчну службу терморегулятора, а й оберегти вiд корозiї опалювальнi прилади.
Один раз на рiк, пiсля закiнчення опалювального сезону, пiсля того, як терморегулятор буде вiдкритий, треба закрити кульовi крани на прямий i зворотнiй пiдводках радiатора i вiдкрити воздухоотводчик (кран Маєвського). В результатi цих дiй, вода, що знаходиться в радiаторi, вiдсiкається вiд системи опалення, а надмiрний тиск, який може виникнути в результатi теплового розширення води, буде стравлено через воздухоотводчик. Будь-якi манiпуляцiї експлуатацiйних служб з системою опалення в лiтнiй перiод стануть для ваших приладiв абсолютно безпечними. З настанням опалювального сезону, потрiбно буде плавно вiдкрити кульовi крани, закрити воздухоотводчик i налаштувати терморегулятор на потрiбну температуру.
Погодьтеся, що 20 хвилин, витраченi два рази в роцi, не надто велика плата за комфорт.
Встановлюючи терморегулятори, слiд пам'ятати, що ефект вiд їх використання буде вiдчутним, якщо вони будуть управляти радiаторами, що володiють малою тепловою iнерцiєю. Практично, це - всi вiдомi типи сучасних радiаторiв, крiм чавунних. Останнi, через велику маси чавуну i води, будуть нагрiватися i остигати дуже повiльно, зводячи нанiвець ефект регулювання.
Іншим джерелом негативного ставлення до терморегуляторам, є невмiння правильно їх налаштувати. (Вiдразу згадується мавпа, яка лаяла очки за те, що не знала, куди їх надiти).
Існує простий спосiб настройки терморегуляторiв, розроблений i випробуваний компанiєю Тайм. Для настройки терморегулятора необхiдно:
* Щiльно закрити всi вiкна i дверi в примiщеннi, щоб максимально зменшити витiк тепла;
* Встановити кiмнатний термометр в тому мiсцi примiщення, де бажано пiдтримувати температуру постiйної;
* Повнiстю вiдкрити клапан, для чого повернути головку терморегулятора влiво, до упору, радiатор, при цьому, буде працювати з максимальною тепловiддачею i температура повiтря в примiщеннi почне зростати;
* Дочекатися, коли температура пiднiметься на 5-6 ° С вище початкової, i закрити клапан, повернувши голiвку вправо до упору, повiтря в примiщеннi почне поступово остигати;
* Коли температура опуститься до бажаної величини - почати повiльно вiдкривати клапан, обертаючи головку регулятора влiво, уважно прислухаючись, почувши шум води в регуляторi i вiдчувши рiзке нагрiвання корпусу клапана, припинити обертання головки i запам'ятати її положення.
Налаштування терморегулятора завершена. Температура повiтря в примiщеннi буде пiдтримуватися з точнiстю до 1 ° С.
Якщо в примiщеннi є iншi радiатори з терморегуляторами, їх настройка проводиться аналогiчно. Зрозумiло, якщо температура води в системi опалення буде недостатньою для нагрiвання примiщення до потрiбної температури, будь терморегулятор буде безсилий. Це вже буде проблема системи опалення, а не терморегулятора.
Час, витрачений на налаштування терморегуляторiв, з лишком окупиться вiдчуттям комфорту i затишку, яке ви будете вiдчувати в своєму будинку. //www.teplonet.ru
-вино - Самий здоровий i гiгiєнiчний з напоїв. (Луї Пастер)
27-11-2017, 09:39
134 просмотров
[/group]