» » Чому дерево? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Чому дерево? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Традицiї дерев'яного зодчества на Русi широко вiдомi, издревне майстри будували як дерев'яне житло, так i лазнi, i все що оточувало людину в повсякденному життi - це лавки i лавки, стiльцi та столи, лiжка i всiлякi перегородки. Все це люди створювали з дерева не тiльки вiд того що були дещо обмеженi у виборi будiвельного матерiалу, але вiд того що вiдчували на iнтуїтивному рiвнi енергiю дерева, i бачили всi позитивнi сторони використання цього матерiалу.

Чому дерево? »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн


Зi стародавнiх часiв зруб будинку, який створювали справжнi умiльцi дерев'яного зодчества, був не тiльки основою житла, а й твором мистецтва, що втiлює красу думки i одночасно майстерностi свого творця. Багато дерев'янi шедеври росiйської Пiвночi досi вражають погляд туристiв з усiх кiнцiв свiту. Однак, незважаючи на настiльки давнi традицiї, будiвництво зрубiв їх дерева рiзних порiд не втратило своєї актуальностi. Сьогоднi будiвництво зрубiв бань i зрубiв будинкiв не тiльки не скоротилася, але збiльшується з кожним днем. Вiддаючи перевагу природу життя в мiстi, людина не може вiдмовити собi в задоволеннi дихати найчистiшим повiтрям дерев'яного житла. На додаток до цього, жити у власному дерев'яному будинку сьогоднi стає престижно, тому передмiстя багатотисячнi мiст все бiльше забудовуються селищами з котеджами з дерева. Будинок з дерева "дихає", дерев'янi зруби наповненi особливою атмосферою енергетики та життя, не кажучи вже про те, що дерево вкрай корисно для органiзму людини.
Розглянемо переваги i недолiки становить дерево матерiал - деревини, бiльш повну iнформацiю можна отримати тут.

Очевиднi переваги, вже згаданi вище - це екологiчно чисте оточення для людини, комфортнiсть проживання в будинку на основi зрубу. Вiдомi кориснi для здоров'я людини смоли i фiтонциди, що мiстяться в деревi будинку, а також оптимальнi показники вологостi житла.
Одне з важливих переваг - це вiдсутнiсть необхiдностi в масивних фундаментах i дорогих будiвельних матерiалах - каменю та iн. Вiдзначимо вiдносну швидкiсть зведення дерев'яних будинкiв у порiвняннi з їх побратимами з iнших матерiалiв. Пiдтвердженими достоїнствами деревини є висока мiцнiсть матерiалу при його легкостi в обробцi, низькi показники теплопровiдностi i звукопровiдностi, високий показник морозостiйкостi i низький показник лiнiйного температурного розширення дерева при змiнi температурного режиму (пiсля "усадки" дерева).

Ще один плюс - можливiсть самому брати участь в установцi зрубу i зведенню дерев'яного будинку без особливих вузькоспецiалiзованих знань.

Серед дерев'яних будiвель зруб будинку перевершує по довговiчностi i добротностi виконання каркаснi, брусовi i щитовi будинки за рахунок цiльної структури, що зберiгає верхнiй шар цiлiсних колод зрубу.
Дерев'янi будинки також є бiльш стiйкими до землетрусiв, що також робить їх бiльш привабливими в сейсмонебезпечних регiонах.

Можна вiдзначити наступнi недолiки деревини як будiвельного матерiалу: це гiгроскопiчнiсть, тобто постiйна присутнiсть вологи, яка викликає погiршення деяких фiзико-механiчних властивостей дерева. Важливим недолiком є ??горючiсть деревини, проте сучаснi технологiї надають на вибiр ряд нешкiдливих вогнезахисних просочень для зрубу будинку. Також широке застосування знаходять протипожежнi комплекси, деякi з яких здатнi самостiйно лiквiдувати загоряння в дерев'яному будинку.

Мабуть, останнiй недолiк деревини - це наявнiсть природних нерiвностей на поверхнi дерева, таких як сучки, трiщини, рiзнi смолянi кишенi i iншi нерiвностi її поверхнi. Однак, всi цi нечисленнi недолiки врiвноважуються великою кiлькiстю переваг, що роблять проживання в дерев'яному будинку зi зрубу комфортним i безпечним. //www.promobud.com.ua
-Алкоголь В малих дозах нешкiдливий у будь-якiй кiлькостi. (Михайло Жванецький)
10-10-2017, 13:58
160 просмотров
[/group]