» » Як зберегти iнженерне обладнання замiського будинку або дачi взимку »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Як зберегти iнженерне обладнання замiського будинку або дачi взимку »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Як зберегти iнженерне обладнання замiського будинку або дачi взимку »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Всiм вiдомо, що вода взимку перетворюється на лiд, при цьому розширюючись. Це природна властивiсть може завдати iстотної матерiальної, так i моральної шкоди власнику дачi або присадибної дiлянки. Приїжджаємо по веснi на природу, а у нас нi бака для води, нi бочок, нi вiдер: стiнки «расперло» i такi потрiбнi ємностi продiрявилися. Але це тiльки вiдра. А якщо така ж доля спiткала систему водопостачання i каналiзацiї? Якщо через замерзання води в трубах постраждала система опалення?

Зимовий перiод небезпечний для iнженерного обладнання будинку, в якому живуть не постiйно. Припустимо, якщо Ви обладнали своє житло «розумною» Домотехникой, то досить перевести її в зимовий режим. А якщо цих функцiй у приладiв немає, що робити?

Довiрити професiоналам

Найпростiший спосiб - викликати спiвробiтникiв спецiальної служби, щоб вони убезпечили Ваше житло. Існує вiдпрацьований алгоритм консервацiї устаткування, вiдомий професiоналам. Програма максимум включає в себе наступнi заходи:

консервацiя вентиляцiйних отворiв;

перемикання режимiв роботи водозливiв;

прочистка приймальних воронок та навiшування упалих водостiчних труб;

закрiплення вiдводiв i рогачiв;

змiцнення та утеплення вхiдних дверей, навiшування на них пружин;

пiдгонка вiконних рам;

перевiрка крiплення.

Крiм того, внутрiшньобудинкових iнженерних обладнання повинно бути пiдготовлено до зими приблизно за таким планом:

промивка, гiдравлiчне випробування та консервацiя системи iндивiдуального опалення та гарячого водопостачання, лiквiдацiя повiтряних пробок;

регулювання з лiквiдацiєю «непрогревов» або «перетопiв» (надлишкового нагрiвання) з установкою регулювальних шайб;

установка прокладок, регулювання триходових i пробкових кранiв, вентилiв, засувок, ущiльнення сгонов, установка хомутiв i вiдновлення теплоiзоляцiї;

перемикання системи гарячого водопостачання на зимовий режим;

виявлення можливих мiсць прориву трубопроводiв i причин засмiчень каналiзацiйних систем;

прочищення каналiзацiйних стоякiв i випускiв, ущiльнення стикiв, розтрубiв, ревiзiя i ремонт розводки;

ремонт, чистка, змащування контактних з'єднань електрообладнання, вхiдних розподiльних пристроїв, замiна запобiжникiв, чистка, замiна i протяжка обладнання електричних щитiв, ревiзiя свiтильникiв, патронiв, вимикачiв, розеток i замiна ламп розжарювання; перевiрка стоякових силових проводiв.

НА СЕРВІС НАДІЙСЯ ...

Необхiдно пам'ятати, що консервацiя устаткування сама по собi нiчого не дає для його збереження та оптимiзацiї функцiонування. Необхiдний комплексний пiдхiд. Всi побутовi прилади потребують регулярних оглядах i при необхiдностi - в дрiбному ремонтi або профiлактицi. У системах водопроводiв i каналiзацiї можуть виникнути дрiбнi несправностi або функцiональнi дефекти. Їх треба своєчасно усувати. Мова йде про змiну прокладок у водопровiдних кранах, ущiльненнi стокiв, усунення засмiчень, регулюванню змивних бачкiв. Важливо стежити за крiпленням санiтарно-технiчних приладiв, своєчасної прочищенням сифонiв, притиранням пробочних кранiв в змiшувачах, набиванням сальникiв i так далi. Спостереження повинно вестися за крiпленням приладiв в мiсцях приєднання до трубопроводу, а також за змiцненням самих трубопроводiв.

Усунення незначних несправностей в системах iндивiдуального опалення та гарячого водопостачання: наприклад регулювання триходових кранiв, набивка сальникiв, дрiбний ремонт теплоiзоляцiї - це шлях до їх довгої i надiйної роботи. Те ж стосується i електротехнiчних пристроїв.

Власнику замiського земельної дiлянки доводиться пам'ятати про все, що приносить йому комфорт i забезпечує здоровий спосiб життя. Починаючи рити колодязь, пам'ятайте, що його потрiбно провiтрювати. Перевiрка справностi каналiзацiйних витяжок забезпечує стабiльнiсть всiєї системи. Те ж можна сказати про тязi в димовентиляцiйних каналах, своєчасностi дрiбного ремонту печей та осередкiв (змiцнення дверцят, передтопкових листкiв та iн.), Прочищення каналiзацiйних труб та iнших роботах.

ЗНАННЯ СИЛА

При перекладi обладнання в зимовий режим експлуатацiї може скластися ситуацiя, коли квалiфiкована сервiсна служба з тiєї чи iншої причини недоступна, i перехiд «на зимову квартиру» потрiбно здiйснювати своїми силами. У рiдкiсних випадках домовласник робить це дiйсно сам - зазвичай йому допомагає хтось iз сантехнiкiв. Сумлiннiсть у цьому випадку необхiдна, але дiяти треба за планом, попередньо пiдготувавши список необхiдних робiт i рухаючись по порядку. Тодi є надiя, що нiщо не буде забуто.

Варто знати деякi нескладнi прийоми, якi допоможуть зберегти улюблений будинок вiд неприємностей. У рядi випадкiв вони дiйсно дуже простi. Наприклад, з басейну необхiдно злити воду, почистити стiнки i дно, а потiм укрити їх спецiальною плiвкою. Це допоможе навеснi швидко привести водойму в робочий стан - адже є маса любителiв раннього (квiтень-початок травня) купання.

Власний колодязь - джерело чистої питної води. Однак дiдiвський спосiб її видобутку допомогою ворота i вiдра сьогоднi мало кого влаштовує. Тому бiльшiсть господарiв намагаються поставити автоматичний насос або насосну установку, щоб забезпечити з її допомогою нагальнi потреби у водопостачаннi. Сучасне насосне обладнання (наприклад, Grundfos типу MQ) може живити кiлька рiзних точок водорозбору, автоматично включаючись i виключаючи.Однак i подiбна «розумна» технiка вимагає пiдвищеної уваги перед зимiвлею. У деяких випадках (обумовлених в iнструкцiї з експлуатацiї) необхiдна спецiальна змазка зовнiшнiх частин i зовнiшнiх нефарбованих поверхонь (залежно вiд обраної моделi такої мастилi пiддаються строго певнi дiлянки). Отвори вхiдних i вихiдних патрубкiв повиннi бути заглушенi.

При необхiдностi зняти насос на зиму, робити це краще в закритому примiщеннi. Для здiйснення всiх манiпуляцiй непогано б мати спецiальний iнструмент. Безпосередньо перед демонтажем насос повнiстю звiльняється вiд перекачується (це досить актуально i у випадку застосування каналiзацiйної установки), дегазується, очищається вiд пилу i бруду. Зрозумiло, кабель вiд'єднується вiд електродвигуна.

Стандартна процедура демонтажу насоса включає в себе наступнi етапи:

вiд'єднання пiдведення;

вiд'єднання трубопроводiв напiрної i всмоктуючої лiнiй;

зняття самого насоса з фундаментальних болтiв.

Навеснi збiрка йде в зворотнiй послiдовностi. Перед нею знову треба переглянути всi деталi на предмет наявностi бруду та iржi.

Дедалi бiльшого поширення набувають побутовi кондицiонери. Вiд дорогих i технiчно складних моделей, що вимагають обов'язкового втручання фахiвця (наприклад, DAIKIN),

до демократичних корейських i японських моделей (LG, PANASONIC). Вони також потребують перекладу на зимовий режим. Справа в тому, що взимку можливий вихiд за межi температурного дiапазону, в якому можна експлуатувати пристрiй. Нижня межа рiдко буває нижче -5 ° С для режиму «Холод» i 0 ° С - для режиму «Тепло». Якщо знехтувати цими обмеженнями, кондицiонер може вийти з ладу. Існує єдиний оптимальний спосiб збереження його взимку - це консервацiя.

Почати консервацiю слiд з перекачування холодоагенту в зовнiшнiй блок. Потiм вiдключити або блокувати ланцюга запуску компресора, щоб виключити його помилковий запуск. Пiсля цього проводиться огорожу зовнiшнього компресорно-конденсаторного блоку, щоб на нього не впали бурульки або НЕ намерзнув лiд.ЧИ МОЖЛИВА АЛЬТЕРНАТИВА?

Процедури переведення iнженерного устаткування iндивiдуальних будинкiв i дiлянок на зимовий режим досить трудомiсткi, хоча продуманi i не допускають збоїв. Поступово починають з'являтися пристрої, якi припускають мiнiмум консервацiйних робiт. Наприклад, деякi системи поливу (PERROT) допускають лише двi операцiї: слив накопичувальної ємностi i слив порожнини насоса. Це можливо при установцi електромагнiтних клапанiв зi спецiальними сифонними отворами. Вони вiдкриваються самi, коли падає тиск, i вода зливається. Самовiльний злив води вiдбувається завдяки похилому розташуванню труб пiд землею. У нижнiх точках знаходяться дренажнi клапани, також вiдкриваються автоматично. Замiсть них можуть бути i вентилi, що вiдкриваються вручну. Однак довговiчнi такi системи - покаже час: вони лише недавно з'явилися на ринку i необхiдного «випробування часом» пройти поки не встигли. Тому систему поливу краще законсервувати. Зробити це слiд до настання заморозкiв. Потрiбно продути (неважливо - в ручному або автоматичному режимi) стисненим повiтрям всi лiнiї зрошення. Знiмати дощовики, крапельницi, гiдророзеткi та iнше - не обов'язково. Однак кожну з гiдророзеток необхiдно спецiально продути. Це стосується i всього iншого додаткового обладнання.Електромагнiтнi клапани переводяться в положення «Вiдкрито» (в ручному режимi). Те ж стосується i вентилiв системи зрошення. Накопичувальний бак повнiстю звiльняється вiд води, арматура обв'язки демонтується i промивається (зберiгати її краще в опалювальному примiщеннi). Простежте за тим, щоб люк накопичувальної ємностi був закритий, насос демонтований (злити воду, продути стисненим повiтрям). Насос також краще зберiгати в теплi.

ЩОБ НЕ ЗАБУТИ!

Отже, ще раз повторимо всi необхiднi етапи консервацiї, якi необхiдно завершити до настання стiйких холодiв (звичайно, в тому випадку, якщо в холодну пору року будова нежилi). У цьому випадку електрообладнання вiдключається вiд мережi, зi свердловини або колодязя виймається шланг, а напiрний патрубок вiд'єднується вiд водопровiдної мережi.Пiсля зливу води з усiх ємностей (баки, труби, батареї) важливо залишити вiдкритими спускнi крани i пробки. Колодязь очищається, обробляється, вода вiдкачується, колодязь закривають кришкою. До весни вiн наповниться питною водою знову. А зi свердловиною, якої не експлуатують взимку, проблем немає - утеплювати її не потрiбно, спецiального догляду вона не вимагає. І, якщо не нехтувати цими простими приготуваннями, наступний дачний сезон розпочнеться без несподiванок!за матерiалами журналу Євробуд. // Www.glavteplotorg.ru
-Кажуть, Винайшли абсолютно надiйну протизаплiдну пiлюлю. Занадто пiзно. Краще б вона була кiсточкою в яблуцi, яке змiй запропонував Євi. (Станiслав Єжи Лец)
24-09-2018, 11:25
128 просмотров
[/group]