» » Автоматичнi ворота »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Автоматичнi ворота »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Сьогоднi в Росiї автоматичнi гаражнi i в'їзнi ворота, що вiдкриваються з пульта, стають такими ж доступними i поширеними, як iномарки або пластиковi вiкна.

Рiзновидiв гаражних ворiт кiлька, починаючи вiд самих доступних комплектiв близько десяти стандартних розмiрiв, що продаються в мережевих будiвельних гiпермаркетах, якi готовi до збiрцi, закiнчуючи унiкальними проектами, виконаними за iндивiдуальним замовленням. Втiм, при виборi ворiт мало визначитися з їх типом i приблизною вартiстю. Важливiше зрозумiти, чим вiдрiзняються виробники цiєї продукцiї, оскiльки хочеться знати, що стоїть за рiзницею в цiнi i знайти оптимальну пропозицiю.

Автоматичнi ворота »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Часто на нашому виборi позначаються багаторiчнi стереотипи, якi не просто не актуальнi, але i заважають правильно вибрати те, що нам дiйсно пiдходить по функцiональним вимогам, естетичним смакам, вимогам нашого клiмату. У свiдомостi багатьох з нас ще з «радянських» часiв залишилося упередження про безумовну перевагу всього iмпортного над вiтчизняним. Але часи змiнюються i одна з останнiх тенденцiй економiчного розвитку країни полягає в тому, що продукцiя вiтчизняних компанiй, якi створили свої виробництва на сучасному обладнаннi та розробляють продукцiю спецiально для росiйських умов, не просто не поступається за якiстю, а й iстотно перевершує iмпортнi аналоги по основних споживчих властивостям, тому стає бiльш кращою.

На росiйському ринку дiє не так багато реальних виробникiв ворiт, бiльшiсть дрiбних компанiй, що видають себе за виробникiв, виробляють великовузлове складання з вироблених iншими компанiями комплектуючих, i, по сутi, є продавцями. Безумовним лiдером на цьому ринку, за даними Держкомстату, є єдиний вiтчизняний виробник DoorHan, випусковий повний асортимент комплектуючих для автоматичних ворiт - 65-70% ринку, далi йдуть частково займається виробництвом бiлоруський Alutech - 15-20% i нiмецький Hormann - 8-12% .

11-09-2017, 03:26
416 просмотров
[/group]