» » Автомобiльний «супермаркет»: все включено »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Автомобiльний «супермаркет»: все включено »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

В даний час дилерський ринок Росiї переживає новий етап свого розвитку: перенесення «акцентiв» з продажiв автомобiлiв до їх подальшої експлуатацiї та сервiсного обслуговування. З одного боку, це нормальна практика для зрiлого бiзнесу, коли основну частину доходiв дилеру приносить надання рiзних послуг в рамках спецiально органiзованих автомобiльних сервiсних центрiв (АСЦ). З iншого - досить ефективний антикризовий захiд.

Все включено

Дiяльнiсть АСЦ передбачає надання найрiзноманiтнiших послуг автовласниковi i його машинi. Наприклад, у березнi цього року, можна сказати, в розпал кризи, на Новоризькому шосе в Москвi вiдкрився новий дилерський центр Toyota загальною площею 8993 кв. м. Поряд з профiльними послугами - власне продаж та ремонт автомобiлiв - тут можна: застрахувати машину, оформити кредит на її придбання, встановити додаткове обладнання та охоронну систему, обмiняти автомобiль за системою trade in. Поки вирiшуються всi питання, клiєнти можуть вiдпочити в рекреацiйнiй зонi, посидiти в iнтернет-кафе, залишивши дитину в дитячому куточку.

Іншими популярними послугами, якi впроваджуються АСЦ, стають програми сприяння на дорогах (евакуатор, юридична пiдтримка, транспортування автомобiля), «аеропорт-сервiси» (поки машина ремонтується, компанiя забезпечить доставку клiєнта в аеропортах, на вокзалах), органiзацiя спецiальних шкiл водiння з вивченням особливостей управлiння конкретними марками автомобiлiв.

Деякi дилерськi центри йдуть далi i надають ексклюзивнi послуги, що не мають аналогiв у конкурентiв. Наприклад, вiдкритий влiтку цього року в Москвi центр «Неокар» готує автомобiлi марки Suzuki до ралi-рейдiв та екстремального туризму. Крiм цього, багато уваги тут придiляється тюнингу: органiзовано спецiальне тюнинг-ательє.

Однiєю з найцiкавiших тенденцiй, пов'язаних з розвитком АСЦ, стає надання ними непрофiльних послуг. Наприклад, компанiя «Автокомплекс Регiнас», дилер Nissan в Челябiнську, вiдкрила власний фiтнес-клуб, що надає особливi умови обслуговування клiєнтам автоцентру.

За допомогою подiбних прийомiв дилери забезпечують найголовнiше - клiєнтську лояльнiсть. Людина з моменту покупки машини i протягом всiєї її експлуатацiї звикає вирiшувати всi проблеми в одному мiсцi. Цим i пояснюється успiх АСЦ у всьому свiтi i зростаючий iнтерес до них в Росiї.

Архiтектура «рулить»

Однак перш нiж АСЦ почне радувати клiєнтiв комплексним сервiсом, господарям центру доведеться чимало попрацювати. Пiдприємцю, що вирiшив спорудити АСЦ, потрiбно бути готовим до жорстких вимог з боку автовиробникiв, що диктує чи не кожен крок по органiзацiї дилерського центру. Один з найбiльш важливих моментiв - зовнiшнiй вигляд споруди, покликаний привернути до себе увагу i виставити продукцiю в кращому виглядi. Наприклад, основна концепцiя корпоративного стилю архiтектури Audi, єдина для всього свiту, - це архiтектура авiацiйних ангарiв, перекривають великi площi без опор. Таке рiшення забезпечує огляд автомобiлiв з будь-якої точки дилерського центру.

Однак ефектний проект - не головне. Як правило, великi виробники уважно стежать за всiма етапами зведення «iменного» АСЦ. «Саме поняття« офiцiйний дилерський центр »накладає певнi зобов'язання, - говорить Ігор Князєв, член ради директорiв холдингу« Антонiна »(ця компанiя є офiцiйним дилером декiлькох найбiльших свiтових автовиробникiв в Курську). - Автогiганти вимагають високої якостi всiх компонентiв. Тому при будiвництвi слiд враховувати всi - вiд рiвня проектувальникiв до постачальникiв i пiдрядникiв. Репутацiя партнерiв дозволяє чiтко прогнозувати вкладення в проект, оскiльки вже на рiвнi бiзнес-плану можна досить точно оцiнити вартiсть квадратного метра. Така прозорiсть дуже приваблива для захiдних колег ».

Інодi вимоги автогiгантiв, не завжди адаптованi до вiтчизняних умов, змушують власникiв АСЦ шукати неординарнi технiчнi рiшення. Наприклад, нещодавно в Курську був зведений багатофункцiональний центр Honda площею бiльше 4500 кв. м. Його «вiзитною карткою» став незвичайний внесений металевий щит з логотипом компанiї. «Нам довелося створити унiкальне рiшення для установки фасадної частини автоцентру, - говорить керiвник напряму будiвництва автоцентрiв i паркiнгiв компанiї Ruukki (провiдний європейський постачальник рiшень з металу для будiвництва та машинобудування), яка здiйснювала проект, Андрiй Єгоров. - Для того щоб споруда без шкоди витримувало серйознi вiтровi та снiговi навантаження, характернi для Курська, довелося спецiально розробити особливi металевi ферми складної конструкцiї. Це дозволило надiйно i без проблем приєднати алюмiнiєвий щит до будiвлi ».

З iнших незвичайних рiшень такого роду можна назвати багатофункцiональний дилерський центр Volkswagen, також побудований в Курську. Для нього характернi многосветного зали, значна кiлькiсть великих скляних поверхонь, фасади з негативними кутами нахилу. Все це сприяє кращому огляду автомобiлiв i залучення клiєнтiв.

У проектi застосованi зонтичнi колони змiнного перерiзу, що сприймають навантаження вiд покрiвлi - це поки новинка в Росiї. Неординарних пiдходiв зажадали i похилi вiтражнi фасади, i складна багаторiвнева покрiвля. Потрiбно вiдзначити, що остання повнiстю вiдповiдає стандартам «Фольксваген», якi вимагають забезпечити максимальне проникнення в будiвлю денного свiтла. Щоб створити подiбну покрiвлю, фахiвцям компанiї Ruukki, також здiйснювала цей проект, довелося розробляти унiкальнi iндивiдуальнi вузли i ферменние балки спецiальної конструкцiї.

«Це дуже незвичайне i красива будiвля, - говорить Андрiй Єгоров. - До нього подiбнi проекти i в настiльки жорсткi термiни в Росiї не робилися - вiд пiдписання договору до вiдвантаження пройшло 4 мiсяцi, як i було заплановано ».

Правила руху

Залучений незвичайною архiтектурою i потрапив всередину АСЦ людина бачить перед собою досить значнi площi, на яких розташованi салон з продажу автомобiлiв, сервiснi та ремонтнi зони, кафе для вiдвiдувачiв, офiснi примiщення, склад запчастин i iншi примiщення.

У зв'язку з «солiдними» розмiру подiбних центрiв автовиробники розробили i стандарти їх внутрiшнього планування. Наприклад, Volkswagen впровадив iдею «ринковiй площi»: у цьому випадку середина салону виглядає вiльно i просторо, а вiддiли з продажу автомобiлiв, сервiснi департаменти розташовуються по периметру.

Суворi правила планування створенi i в BMW. Тут дiє закон «трьох точок»: клiєнтовi повиннi бути доступнi одночасно всi послуги центру - продаж нових машин, доступ до сервiс-центру, а також вiддiлу запчастин i аксесуарiв. Крiм цього, передбачається, що в шоу-рум автомобiлi розташовуються в два ряди так, як нiби вони їдуть по трасi з двостороннiм рухом.

Втiлення цiєї iдеї можна побачити, наприклад, в автоцентрi «Автохаус», дилерському центрi BMW в Єкатеринбурзi. Шоу-рум тут виконаний у виглядi мiської вулицi: у центрi рухається потiк автомобiлiв, обрамлений тротуарами, а також кафе. Таке оформлення демонстрацiйного залу дозволяє побачити автомобiлi в їх природному середовищi.

Суворi вимоги пред'являються i до оснащення АСЦ: ремонтне обладнання тiльки певних виробникiв, меблi i аксесуари - часто власної дизайнерської розробки.

Наприклад, «бiблiєю» всiх автоцентрiв Infiniti (премiальний бренд концерну Nissan) є IREDI - Infiniti Retail Environment Design Initiative (Корпоративнi вимоги дизайну дилерських центрiв Infiniti). Головний принцип програми IREDI полягає в поняттi «гнучкiсть в певних рамках», що передбачає можливiсть змiн в залежностi вiд географiчного розташування дилера, масштабу бiзнесу, вимог мiсцевого законодавства.

Але в кожному разi дилери можуть вибирати продукцiю тiльки з ряду рекомендованих матерiалiв, варiантiв обробки, меблiв та художнього оформлення. Так, в обробцi iнтер'єрiв рекомендується використовувати тiльки натуральнi матерiали, включаючи вапняний туф, обрубок, рiзнi сорти каменю. У дизайнi повиннi превалювати плавнi i округлi лiнiї.

Нарештi, навiть iнженернi системи автомобiльних центрiв, взагалi «невидимi» для клiєнта, також шикуються пiд впливом виробникiв машин. Наприклад, восени 2008 року був вiдкритий «Toyota-Центр Барнаул»: тут змонтованi очиснi споруди для мийок автомобiлiв, що дозволяють працювати на оборотнiй водi з використанням тiльки 10% чистої води. Все це результат активної полiтики Toyota в областi заощадження ресурсiв.

Побудувати сучасний АСЦ - складна i дуже амбiтне завдання. Однак її рiшення полегшується тим, що виробники автомобiлiв не тiльки диктують вимоги, але i готовi допомогти у реалiзацiї проекту, надавши проекти вже наявних центрiв. Багато виробничi компанiї також накопичили солiдний досвiд у зведеннi подiбних об'єктiв. З урахуванням цього вiтчизнянi пiдприємцi готовi взятися за спорудження АСЦ, тим бiльше що їх затребуванiсть не викликає сумнiвiв: все бiльше автомобiлiстiв вiддають перевагу саме такому зручному i сучасному формату обслуговування.

3-09-2017, 07:48
141 просмотров
[/group]