» » Безпечне будiвлю »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Безпечне будiвлю »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Нарiвнi з пiдвищенням енергоефективностi та комфорту одним з основних напрямкiв сучасного будiвництва є забезпечення безпеки людей, якi перебуватимуть у будiвлi пiсля здачi в експлуатацiю - жити, працювати, вчитися, ходити за покупками, вiдвiдувати тренування, вiдпочивати.

Існує безлiч факторiв, як явних, так i прихованих, що загрожують життю i здоров'ю людини. До їх числа вiдносяться негативний вплив шкiдливих речовин, що входять до складу будiвельних та оздоблювальних матерiалiв, небезпека виникнення пожежi, часткового обвалення або руйнування будiвлi. Тому турбота про безпеку повинна носити комплексний характер. Розглянемо найбiльш поширенi загрози та деякi аспекти будiвництва безпечного споруди.

Екологiчна безпека

Безпечне будiвлю »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт Згiдно з даними дослiджень, концентрацiя токсичних речовин у закритих примiщеннях в 1,5-4 рази перевищує аналогiчнi показники за межами будiвлi. При цьому людина проводить в примiщеннi в середньому 19 годин на добу. Для населення великих мiст час знаходження на свiжому повiтрi скорочується до пiвтори години в день.

Важкi метали, окис вуглецю, продукти, що видiляються при розпадi полiмерних матерiалiв, - всього в будiвлi присутнiй близько 100 хiмiчних сполук, в тiй чи iншiй мiрi представляють загрозу для здоров'я людини. Зокрема, в їх число входять такi речовини, як двоокис азоту, окис етилену, бензол, яким, згiдно з ГОСТ 12.1.007-76 "Класифiкацiя i загальнi вимоги безпеки", привласнений другий клас небезпеки (високонебезпечнi речовини). Тому тривале перебування в закритому примiщеннi здатне призвести до рiзних негативних наслiдкiв для органiзму людини, включаючи захворювання дихальних шляхiв, шкiри та алергiї.

10-08-2017, 23:53
136 просмотров
[/group]