» » Вентильованi фасади: модно i функцiонально »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Вентильованi фасади: модно i функцiонально »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Навiснi вентильованi фасади - передова фасадна технологiя сучасного будiвництва, що з'явилася в Росiї порiвняно недавно. У той же час за кiлька десятилiть експлуатацiї вентильованих фасадiв в рiзних клiматичних умовах по всьому свiту накопичено багатий досвiд успiшного використання вентильованих фасадiв в адмiнiстративних, виробничих i громадських будiвлях.

У мiру того як в Росiї зростає число дилерiв i виробникiв матерiалiв для сучасних фасадних систем, вентильованi фасади завойовують все бiльшу популярнiсть в iнтенсивно розвиваються.

Основна iдея технологiї укладена в назвi. Видалення атмосферної вологи i конденсату з захисної конструкцiї здiйснюється в таких системах завдяки повiтряному прошарку мiж захисним екраном i утеплювачем. Ця особливiсть забезпечує високу функцiональнiсть навiсний фасадної конструкцiї в широкому дiапазонi клiматичних умов.

Спекотного лiта вентильована фасадна конструкцiя служить сонцезахисним екраном, перешкоджаючи проникненню тепла через зовнiшню стiну. Взимку - захищає конструкцiю вiд опадiв i вiтру, вирiвнює температурнi коливання масиву стiни i захищає її вiд змiнного замерзання-вiдтавання. Точка роси зрушується в зовнiшнiй теплоiзоляцiйний шар, тому внутрiшня частина стiни залишається сухою.

Фiзичнi властивостi вентильованого фасаду дозволяють домогтися високої теплоеффектiвностi (а значить - знизити енерговитрати при експлуатацiї), стабiльного клiматичного контролю всерединi примiщень. Крiм того, застосування навiсного фасаду iстотно пiдвищує звукоiзоляцiйнi характеристики захисної конструкцiї, оскiльки утеплювач має звукопоглинальнi властивостi в широкому дiапазонi частот.

Варто згадати й iншi важливi переваги вентильованих фасадiв: унiверсальнiсть застосування i простiр для архiтектурних рiшень, а також високу швидкiсть i всесезоннiсть монтажу, що вигiдно вiдрiзняє вентильованi фасаднi системи вiд фасадiв "мокрого" типу, для яких монтаж в зимовий час утруднений.

Вентильований фасад складається з шару утеплювача, що безпосередньо примикає до несучої стiни, крiпильної пiдсистеми, повiтряного зазору i декоративної зовнiшньої частини - облицювальних панелей (дощового екрану).

До утеплювача в навiсний системi пред'являється ряд досить жорстких вимог: вiн повинен витримувати знакозмiнний температурний режим експлуатацiї, володiти високою паропроникнiстю, бiостiйкiстю, стiйкiстю до вивiтрювання.

18-07-2017, 06:20
435 просмотров
[/group]