» » Географiчнi особливостi iндивiдуального будiвництва »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Географiчнi особливостi iндивiдуального будiвництва »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Індивiдуальне житлове будiвництво набуває з кожним роком все бiльшого розмаху. А пiсля рiшення Конституцiйного суду про можливiсть реєстрацiї громадян на дачних дiлянках про власний будинок, як альтернативi мiськiй квартирi, всерйоз задумалися багато росiян. Будiвництво в рiзних регiонах i клiматичних зонах має свої особливостi. Як вiдзначають фахiвцi, запорука успiху полягає в правильному визначеннi типу фундаменту, особливостi планування, а також використаннi будiвельних матерiалiв, розрахованих на застосування у вiдповiдних погодних умовах.

Надiйне пiдгрунтя

Географiчнi особливостi iндивiдуального будiвництва »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт Не секрет, що будiвництво будь-якого будинку починається з закладки фундаменту. Як зазначає виконроб компанiї «Баумакс» Володимир Кабанов, саме в його пристрої i полягають основнi вiдмiнностi, характернi для будiвництва в рiзних регiонах. «У будiвництвi iснує правило - фундамент будинку повинен бути нижче точки промерзання, - говорить генеральний директор ТОВ« Профмайстер »Андрiй Попков. - У пiвнiчних районах, де земля промерзає на два i бiльше метрiв, фундамент будь-якого будинку повинен бути заглиблений ще бiльше. Інакше є небезпека, що будова з часом «поведе».

Окремої згадки заслуговує будiвництво в регiонах з вiчнiй грунтiв (ВМГ), наприклад, у Схiдному Сибiру або Забайкаллi. Тут фундамент повинен мати жорстку зв'язку з ВМГ i забезпечувати надiйну теплоiзоляцiю нижнього перекриття споруди, iнакше в результатi танення грунту будинок може почати провалюватися. Одним з варiантiв є створення набивних паль за технологiєю ТІСЕ. Палi утворюються шляхом заливання бетону в пробуренi свердловини. Попередньо кордон вiдтавання опускають якомога нижче, знявши верхнiй шар ґрунту, а пiсля затвердiння паль поверх них насипають крупнозернистий пiсок i вкривають його теплоiзоляцiєю. Холод з надр землi рiзко пiднiмає кордон вiдтавання, i нижня частина опор виявляється мiцно вморожених в грунт.

Пальовi фундаменти рiзної конструкцiї знаходять застосування i в iнших випадках, наприклад, у регiонах, де велика ймовiрнiсть паводку.

Для грунтiв, де вода пiднiмається високо, найкраще пiдiйде суцiльний фундамент. Вiн являє собою своєрiдну пiдставку i знаходиться пiд всiєю площею будiвлi, тому будинок буде опускатися i пiднiматися в залежностi вiд рiвня пiдземних вод.

Для нерiвною, горбистiй мiсцевостi краще закласти стрiчковий фундамент. Вiн може бути монолiтним або зiбраним з фундаментних блокiв i являє собою опору, суцiльною лiнiєю проходить пiд всiма зовнiшнiми i внутрiшнiми капiтальними стiнами. При необхiдностi стрiчковий фундамент може мати змiнну висоту.

12-08-2017, 20:25
127 просмотров
[/group]