» » Дерев'янi будинки з вентильованим фасадом »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Дерев'янi будинки з вентильованим фасадом »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Зазвичай, коли говорять про дерев'яному будинку, в першу чергу згадуються будинку з профiльованого бруса або оцилiндрованного колоди. Своєрiдна архiтектура, переруби, потужнi виноси даху, i все це на тлi стоять поруч сосен - що може бути краще?

Проте з практичної точки зору будинку з оцилiндрованих колод i профiльованого бруса - не найкращий варiант. Справа в тому, що у зв'язку зi стрiмким зростанням цiн на електроенергiю та енергоносiї все бiльшого значення набуває здатнiсть будинку зберiгати тепло. Нi вдома з оцилiндрованих колод, нi будинку з клеєного бруса сучасним нормативам по утриманню тепла не задовольняють. Якщо, звичайно, не брати до уваги екзотичнi випадки будiвництва дерев'яних будинкiв з товщиною стiн 35-40 см. Тому сучаснi дерев'янi будинки (як, втiм, i цеглянi) мають багатошаровi стiни, найчастiше це утеплення будинку зовнi за принципом вентильованих фасадiв. Для дерев'яного будинку цей варiант виглядає наступним чином: основна (несуча) стiна - з бруса, найчастiше перетином 150х150мм, зовнi - шар утеплювача, потiм - гiдроiзоляцiйна плiвка, вентиляцiйний зазор i - зовнiшня обробка. Оздоблення - будь-яка, на ваш смак. Можна обкласти будинок цеглиною, можна - обшити сайдингом. Якщо Ви є шанувальником дерев'яних фасадiв будинку, його можна обшити блокхаусом - оздоблювальної дошкою, що iмiтує оцилiндрованої колоди або брус.

Описана вище конструкцiя стiни дерев'яного будинку має безлiч переваг. Вона повнiстю зберiгає всi екологiчнi переваги дерев'яного будинку, вона так само "дихає", регулюючи вологiсть в будинку i видаляючи антропотоксини - токсичнi продукти життєдiяльностi людини. Це вигiдно вiдрiзняє дерев'янi будинки з вентильованим фасадом вiд каркасних, стiни яких мають аналогiчну структуру, але несуча дерев'яна стiна замiнена каркасом.

Десять сантиметрiв мiнеральної вати на зовнiшнiй поверхнi будинку з бруса дозволяють задовольнити сучасним вимогам по утриманню тепла - ви заощадите чимало грошей на опаленнi будинку. Особливо це актуально для тих районiв, де неможливо опалювати будинок газом, оскiльки опалення будинку електрикою або дизельним паливом обходиться помiтно дорожче.

Наявнiсть вентиляцiйного зазору iз зовнiшнього боку утеплювача не дозволяє волозi скупчуватися усерединi стiни, що забезпечує довговiчнiсть конструкцiї. Це особливо важливо для дерев'яного будинку. Крiм того, наявнiсть вентиляцiї всерединi стiни гарантує якiсне утеплення, оскiльки навiть невелике зволоження мiнеральної вати iстотно пiдвищує втрати тепла.

Зовнiшня обробка дерев'яного будинку з вентильованим фасадом, що приймає на себе руйнiвну дiю дощу, снiгу, сонця, коливань температури, легко пiддається замiнi. При цьому основна (несуча) дерев'яна стiна нiяких шкiдливих впливiв не вiдчуває. Якщо порiвнювати з будинками з оцилiндрованих колод або профiльованого бруса, то переваги дерев'яного будинку з вентильованим фасадом очевиднi: ясно, що замiнити оздоблювальну дошку, набагато простiше, нiж пошкоджене колоду.

Можна додати, що дерев'янi будинки з вентильованим фасадом досить дешевi. Зазвичай вони будуються з найдешевшого матерiалу - бруса природної вологостi. Єдиний недолiк в цьому випадку - не можна вiдразу приступити до обробки. Для бруса природної вологостi потрiбно чекати завершення осiдання будинку близько року.

3-09-2017, 12:01
140 просмотров
[/group]