» » Будинки з високоякiсного дерева - лiдери будiвельного ринку »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Будинки з високоякiсного дерева - лiдери будiвельного ринку »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Сучасне виробництво дерев'яних будинкiв доведено до досконалостi. Краща деревина для будiвництва заготовлюється за особливою технологiєю i неодмiнно в зимовий час (тодi, коли дерево особливо пiдходить для будiвельних робiт). Враховуючи iснуючi вимоги i норми, провiднi виробники пропонують клiєнтам чудовi дерев'янi будинки, якi вiдрiзняються високою якiстю i надiйнiстю, а також простотою експлуатацiї i оптимальною вартiстю.

Дослiдним шляхом доведено, що саме дерев'янi будинки, будучи екологiчно чистим житлом, є надзвичайно корисними для здоров'я i здатнi вилiковувати мешканцiв вiд самих рiзних, у тому числi, хронiчних захворювань. Крiм того, сучаснi будинки з високоякiсного дерева призначенi для людей рiзного соцiального статусу i фiнансових можливостей.

Комфортнi дерев'янi житловi конструкцiї представленi кiлькома рiзновидами будов, включаючи будинки з бруса, житло з оцилiндрованих колод i каркаснi (щитовi) будови.

Дерев'янi будинки з бруса: переваги конструкцiй

Будинки з бруса дуже популярнi. Виявляється, будували таке житло з давнiх пiр, хоча i з iнших технологiй. В давнину конструкцiї зводилися з дерева, з якого була попередньо знята кора i тiльки. І так як нiякої iншої пiдготовки не проводилося, будинки виходили неестетичними, з зазорами мiж колодами, забитими спецiальним матерiалом i незахищеними вiд несприятливих факторiв навколишнього середовища. Не обробленi належним чином будинку часто горiли i досить швидко ставали непридатними.

Сучаснi технологiї дозволяють створювати високоякiснi будинки з бруса, якi вiдрiзняються надiйнiстю, довговiчнiстю i надзвичайної привабливiстю. Виробники використовують для будiвництва не тiльки вiдмiнне, грамотно пiдготовлене дерево, але й специфiчнi засоби, що пiдвищують вогнетривкiсть конструкцiй i здатнiсть протистояти гниттю. Попередньо бруси пiддають ретельної сушки, яка забезпечує конструкцiї стiйкiсть, надiйнiсть, економiчнiсть. Використання скоєних у всiх сенсах будiвельних матерiалiв є ще одним безсумнiвним плюсом брусових будинкiв.

9-08-2018, 02:26
179 просмотров
[/group]