» » Чи є життя на 25-му поверсi? »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Чи є життя на 25-му поверсi? »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Житловi хмарочоси в останнє десятилiття стали одним з найяскравiших ознак росiйських мегаполiсiв. Безперечне лiдерство тут тримає столиця, де за недавнiй час реалiзовано безлiч амбiцiйних проектiв, у тому числi найвищий в Європi житловий будинок - 53-поверховий «Трiумф-Палас». Але i в iнших мiстах-мiльйонниках (Самарi, Новосибiрську, Красноярську) вже зводяться або проектуються житловi будинки заввишки понад 70 м, що вiдповiдає 25 поверхах. Навiть у Санкт-Петербурзi, з його традицiйно негативним ставленням до висотних будiвель, збираються будувати 140-метровий житловий комплекс.

Але чи багато хто люди готовi жити «пiд хмарами»? Недавнi соцiологiчнi опитування показали, що лише 15% москвичiв згоднi посилаються на верхнiх поверхах. Серед покупцiв квартир нерiдкi думки, що останнi поверхи житлових хмарочосiв небезпечнi, їх сильно «качає», а для метеозалежних людей висота взагалi шкiдлива.

Тим не менш, рiелтори вiдзначають, що швидше за все у висотках розкуповуються саме верхнi поверхи. Римма Гришаєва, фахiвець по новобудовах i елiтного житла агентства «Афiна Паллада», стверджує, що типовi покупцi такої квартири - це молодi успiшнi люди вiд 25 до 35 рокiв, якi люблять висоту i готовi за неї платити. І число їх неухильно зростає, адже жити в хмарочосах стає модно.  

Так чим же приваблює висота?


Ближче до неба - далi вiд земних проблем?

Чи є життя на 25-му поверсi? »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт За часiв типових панельних «хрущовок» найкращими вважалися другий i третiй поверхи. Четвертий i п'ятий виглядали малопривлекательно - насамперед, через вiдсутнiсть лiфта. Але були й iншi не менш серйознi причини. Дах в таких будинках нерiдко протiкала, взимку випускала з квартир тепло, а влiтку, розжарившись, перетворювала житло в духову шафу. З появою висотних новобудов характеристики квартир «пiд дахом» стали змiнюватися, а з ними - i смаки мешканцiв.

На думку Михайла Горохiвського, першого вiце-президента корпорацiї «БЕСТ-нерухомiсть», цiннiсть квартир на верхнiх поверхах зараз зростає з двох причин: «У першу чергу, це пов'язано з видом з вiкна. Чим вище, тим краще пейзаж. Крiм того, «нагорi» бiльш сприятлива екологiчна обстановка - менше загазованiсть повiтря ». Справдi, важкi вихлопнi гази автомобiлiв i вулична пил пiднiмаються вiд землi не вище 10-15 м. Жителi верхнiх поверхiв насолоджуються не тiльки бiльш чистим повiтрям, у них в квартирах ще й набагато тихiше.

Ще один безперечний плюс практично всiх висотних житлових комплексiв - це розвинена iнфраструктура. Такий будинок часто являє собою мiстечко в мiнiатюрi, зi своїм пiдземним гаражем, фiтнес-центром, басейном, магазинами, ресторанами та дитячим садом. Словом, тут можна, не виходячи на вулицю, отримати всi тi послуги, без яких сучасна людина не уявляє собi комфортного життя.

Квартира в хмарочосi - не просто простiр для життя, це ще й iмiджеве придбання. І чим вище житло, тим воно престижнiше. На останнiх поверхах таких будiвель все частiше розмiщують елiтнi житловi об'єкти - пентхауси. Це багаторiвневi квартири великої площi (до 500 кв. М) з унiкальними планувальними рiшеннями. Часом на даху влаштовують газони, зимовi сади з деревами, басейни, а деякi пентхауси навiть забезпеченi власною вертолiтним майданчиком!

Висотнi технологiї

Чи є життя на 25-му поверсi? »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт До висотних будiвель (вище 25 поверхiв) пред'являються особливi будiвельнi вимоги, набагато жорсткiшi, нiж для «низькорослих» будинкiв. У першу чергу вони стосуються використовуваних будiвельних конструкцiй i матерiалiв.

«До несучих конструкцiй висотних будiвель пред'являються пiдвищенi вимоги щодо межi вогнестiйкостi, - говорить Сергiй Лядов, прес-секретар компанiї« Сiтi-XXI столiття ». - Зокрема, для будинкiв висотою понад 100 м межа вогнестiйкостi несучих конструкцiй встановлюється в 4 години ».

З тих же мiркувань протипожежної безпеки для обробки фасадiв можна використовувати штукатурнi багатошаровi системи. Тому фасади хмарочосiв - це в основному вентильованi навiснi конструкцiї, що складаються iз сталевих профiлiв i легких панелей зi скла, алюмiнiю або полiмерiв.

Популярнi вентильованi системи, обробленi натуральним або штучним каменем, металевими листами, фiбробетоном (бетон з волокнами з металу i полiмерiв). Серед новiтнiх видiв облицювання - керамiка з пожежостiйкiсть боросилiкатного скла i панелi з металевої пiни.

Особлива увага придiляється i вiконних конструкцiй. Вище 70 метрiв дозволено встановлювати тiльки глухi (нераскривающiеся) вiкна, оскiльки на такiй висотi банальний протяг перетворюється на потужний повiтряний потiк, який може розбити вiкно. Крiм того, висотнi будiвлi вiдчувають великi вiтровi навантаження, через якi вiкна можуть не тiльки зруйнуватися, а й будуть вирванi, що називається «з корiнням».

Зараз у бiльшостi споруджуваних житлових будинкiв встановлюють вiкна з ПВХ. Для верхнiх поверхiв оптимальними за мiцнiсними i теплоiзоляцiйним характеристикам вважаються вiконнi системи, виготовленi на основi трикамерних ПВХ-профiлiв товщиною вiд 58 мм.

Ряд вимог пред'являється безпосередньо до самого скла. У країнах Євросоюзу дiють будiвельнi норми, згiдно з якими, починаючи з четвертого поверху повиннi встановлюватися тiльки безпечнi види скла - загартоване або триплекс. Подiбнi вимоги поступово вводяться i в нашiй країнi. «Загартоване скло бiльш мiцне, при руйнуваннi воно розсипається в дрiбну крихту, - пояснює Петро Євлампiя, технiчний фахiвець Групи компанiй, найбiльшого росiйського виробника вiконного ПВХ-профiлю за австрiйськими технологiями. - А триплекс, що складається з двох шарiв скла i полiмерної основи, не розсипається на осколки, а лише трiскається. При руйнуваннi такого скла загроза життю людей як усерединi примiщення, так i на вулицi набагато менше ».

Для клiматичних умов столицi рекомендується встановлювати однокамерний склопакет товщиною 24-26 мм, де зовнiшнє скло триплекс 6 - мм, а внутрiшнє скло - 4-мiлiметрове енергозберiгаюче Planibel TopN. Такий склопакет не тiльки безпечний, але i набагато краще зберiгає тепло.

Втiм, на верхнiх поверхах висоток в умовах сильного вiтру i надмiрної iнсоляцiї часом обгрунтовано застосування двох-i навiть трикамерних склопакетiв. Завдяки бiльшiй масi вони добре справляються з вiтровими навантаженнями, а низькоемiсiйне скло значно знижує тепловтрати через вiкна.

Начинка хмарочоса


Чи є життя на 25-му поверсi? »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт Образно висловлюючись, сучасна житлова висотка вiдрiзняється вiд серiйної панельної багатоповерхiвки приблизно так само, як сучасний реактивний «Боїнг» вiд бiплана братiв Райт. Справа в тому, що така будiвля обладнується складними iнженерними системами, вартiсть яких може складати до 10-15% сумарних витрат на будiвництво. Цих iнженерних систем налiчується бiльше тридцяти: для забезпечення мiкроклiмату (кондицiонування, опалення та вентиляцiя), водопостачання та каналiзацiї, електропостачання, смiттє- та димовидалення, автоматики i диспетчеризацiї, охорони, аварiйнi, пожежогасiння тощо Для контролю та управлiння за цим високотехнологiчним господарством зараз все частiше застосовують так званi системи «розумний дiм».

З єдиного диспетчерського пункту можна вiдстежувати всi параметри i своєчасно дiзнаватися про неполадки. Зокрема, подiбна iнтелектуальна система управлiння iнженерними системами будiвлi використовується в хмарочосi «Федерацiя», що входить в споруджуваний у столицi комплекс «Москва-Сiтi».

Щоб забезпечити безперебiйну роботу iнженерних систем будiвлi, в тому числi лiфтiв, вентиляцiї, пожежної сигналiзацiї i насосiв, зазвичай передбачаються резервнi електрогенератори. У разi вiдключення центрального енергопостачання вся будiвля 3-4 години зможе функцiонувати в звичайному режимi - будуть працювати лiфти, системи вентиляцiї та водопостачання.

Спроектованi спецiально для висоток лiфти володiють пiдвищеною надiйнiстю. Так, компанiя «Лiфтстрой» розробила системи дублювання, завдяки яким лiфт у випадку несправностi автоматично перемикається на запасний блок керування. Якщо поломка вiдбувається пiд час руху, що знаходяться в лiфтi люди навiть не вiдчують цього.

Пожежна безпека зазвичай викликає чимало запитань, адже евакуювати людей з хмарочосiв не так-то просто. Втiм, експерти вважають, що сучаснi висотнi будинки захищають своїх мешканцiв вiд вогню набагато краще, нiж типовi багатоповерхiвки. Висотки обладнають системами автоматизацiї пожежної безпеки, якi не тiльки гасять, але i запобiгають загоряння. З мiркувань пожежної безпеки в таких будинках повнiстю вiдмовляються вiд використання побутового газу, вiддаючи перевагу бiльш безпечне електрику.

Так чи варто боятися висотних будинкiв i верхнiх поверхiв? Гарний вид з вiкон, престиж, чисте повiтря, тиша - це лише найбiльш очевиднi переваги життя «на висотi». Навiть поверхневе знайомство з сучасними технологiями показує, що бiльша частина страхiв i сумнiвiв необгрунтованi. Так що 25-й поверх сучасної висотки набагато безпечнiше i незрiвнянно комфортабельнiше 5-го поверху типової багатоповерхiвки.

27-08-2017, 11:20
110 просмотров
[/group]