» » Як уникнути помилок при проектуваннi навiсного фасаду »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Як уникнути помилок при проектуваннi навiсного фасаду »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Як уникнути помилок при проектуваннi навiсного фасаду »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

В останнi роки навiсний вентильований фасад з повiтряним зазором є найпопулярнiшим рiшенням при будiвництвi та реконструкцiї будiвель. Завдяки високiй надiйностi i довговiчностi елементiв пiдсистеми, багатому вибору облицювального матерiалу, зручностi експлуатацiї i можливостi вести монтажнi роботи круглий рiк, фасаднi системи стали широко вiдомi на будiвельному ринку.

При створеннi навiсного фасаду слiд врахувати ряд моментiв, неувага до яких може призвести до того, що навiсний фасад не сприятиме заощадженню тепла всерединi будинку i охороняти стiн вiд вогкостi.

Багато проблем, що виявляються в процесi експлуатацiї навiсного фасаду, виявляються закладеними ще на стадiї проектування. Помилки проектування фасадних систем - один з головних джерел зниження якостi будiвництва сучасних i реконструкцiї старих будiвель, а також реального пiдвищення вартостi будiвництва.

Зупинимося докладнiше на найпоширенiшi помилки проектувальникiв:

1) Не враховується роль елементiв подконструкции в теплозбереженнi.
Кронштейни в тепло-сберегающей фасаднiй системi є своєрiдними «мiстками холоду», що призводить до зниження коефiцiєнта теплотехнiчної однорiдностi. При розрахунку теплопередачi проектувальники забувають про цей факт, тому на практицi готовий фасад не забезпечує вiдповiдного Снiпу теплозбереження.

2) Неправильний розрахунок кривизни стiн.
При створеннi навiсного фасаду, щоб вирiвняти поверхню будiвлi i мiнiмiзувати вилiт кронштейнiв, компанiї намагаються розташувати фасаднi панелi якомога ближче до стiни, що призводить до виникнення ряду проблем:

  • зменшується повiтряний зазор, що призводить до неможливостi ефективно вiдводити вологу вiд стiн;
  • крiпильнi елементи можуть виявитися зануреними в утеплювач, порушуючи однорiднiсть теплоiзоляцiї i знижуючи тепло-зберiгаючi властивостi вентильованого фасаду.

3) У проектi не враховується повiтропроникнiсть стiн.
Вентфасад забезпечує тепловою натиск зi значним перепадом тискiв на рiзних висотах будiвлi. Якщо будiвля з навiсним фасадом не надто висока, то на це можна не звертати увагу. Але пiд фасадними системами, встановленими на висотних будинках, на верхнiх поверхах спостерiгається значна ексфiльтрацiя повiтря. Тому для забезпечення належного температурного режиму та ефективного теплозбереження на будiвлях великої висоти можна проектувати для нижнiх i верхнiх поверхiв однакове розташування вентиляцiйних зазорiв та розмiщення утеплювача.

14-01-2018, 02:54
161 просмотров
[/group]