» » Сухi будiвельнi сумiшi. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Сухi будiвельнi сумiшi. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Сухi будiвельнi сумiшi. »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн
Один з найважливiших етапiв сучасного ремонту - це оздоблювальнi роботи. Проводяться вони з використанням сухих будiвельних сумiшей, якi заздалегiдь пiдбираються для вiдповiдних цiлей. До речi, ранiше сухi будiвельнi сумiшi були в основному iмпортнi, але ось уже кiлька рокiв на ринку будiвельних матерiалiв можна побачити дуже якiснi сумiшi, що виробляються в нашiй країнi.

Якi ж саме будiвельнi сумiшi пропонує нам вiтчизняний виробник? В основному це сумiшi призначенi для зв'язки матерiалiв: цементнi, гiпсовi i полiмернi сумiшi. Розрiзняються сухi будiвельнi сумiшi за призначенням, так як на рiзних етапах потрiбнi вiдповiднi сумiшi. Якщо в будинку бетонну пiдлогу, то, як основа для сучасних покриттiв, вiн не володiє потрiбними якостями: нам потрiбен рiвний i гладкий пiдлогу. Ця робота виконується в кiлька етапiв з використанням рiзних будiвельних сумiшей. Спочатку береться вирiвнювач, який дозволяє прибрати нерiвностi до 5 см. Потiм використовується наливна пiдлога. Інодi мiж пiдлогою та вирiвнювачем прокладають праймер-грунтувальнi полiмерну дисперсiю, яка мiстить добавку, що перешкоджає утворенню цвiлевих грибкiв.

Подiбна послiдовнiсть дiй i при роботi зi стiнами. Стiни вирiвнюються мiцним, пластичним i водостiйким штукатурним складом. Вiн наноситься в два шари: початковий шар, товщиною нанесення до 5 см, i остаточний, для вирiвнювання поверхнi, товщиною нанесення до 3 см. Далi використовується шпаклiвка, яка передбачає два напрямки застосування. В одному випадку вона, мiцна i пластична, призначена для покриття негрунтованних газобетону, гiпсокартонних та дерев'яних поверхонь. В iншому випадку вона використовується для остаточного вирiвнювання стiн i стель вже покритих штукатурками на цементнiй основi. Водостiйка i морозостiйка шпаклiвка, призначена для зовнiшнiх i внутрiшнiх робiт, називається фасадна шпаклiвка. Шпаклiвка, використовувана тiльки для сухих примiщень, називається фiнiшна.

Неможливо уявити укладання кахлю i керамiчної плитки без використання сухих будiвельних сумiшей. Для укладання плитки у ваннiй i холi використовуються звичайнi i посиленi клеї. Асортимент подiбних клеїв досить широкий, тому питання вибору пiдстави для кладки не настiльки суттєвий. Можна пiдiбрати оптимальний варiант. Існує також клей, в який додається прискорювач затвердiння. Затирка для швiв-це спецiальна сумiш на цементнiй основi для заповнення швiв. Її основнi характеристики: колiр (сiра, бiла i супербелая) i ступiнь водостiйкостi.

Сухi будiвельнi сумiшi використовуються також i на стадiї кладки стiн, ще до оздоблювальних робiт. Наприклад, Ви встановлюєте стiни з газобетону, Вам знадобиться спецiальна кладочна сумiш, яка склеює плити i блоки з цього матерiалу. В результатi такої роботи Ви отримуєте тонкi шви. Клей для газобетону-унiверсальний продукт. З його допомогою можна не тiльки укладати блоки, але i вирiвнювати поверхнi, i вiн придатний для цегляної кладки.

Сухi будiвельнi сумiшi у вищiй мiрi спрощують сучасне будiвництво. Так вважають будiвельники та робiтники, яким доводилося використовувати сухi будiвельнi сумiшi при будiвництвi або обробних роботах. Їх можна приготувати, не витрачаючи велику кiлькiсть часу. Вони з легкiстю укладаються на оброблювану поверхню. Використовуючи сухi будiвельнi сумiшi, Ви можете бути впевненi у високiй якостi та довговiчностi кiнцевого продукту. Подiбний результат досягається такими якостями сумiшей як водостiйкiсть, воздухонепроницаемость i стiйкiсть до механiчних впливiв. Використання сухих будiвельних сумiшей дозволяє пiдвищити продуктивнiсть працi i якiсть проведених робiт, а також знизити матерiаломiсткiсть. Зрештою, використання сухих будiвельних сумiшей економить сили, час i, як наслiдок, Вашi грошi.
28-08-2017, 08:48
132 просмотров
[/group]