» » Інтер'єр малогабаритної квартири »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Інтер'єр малогабаритної квартири »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Вирiшивши змiнити iнтер'єр своєї малогабаритної квартири, вам зовсiм не обов'язково ламати внутрiшнi стiни i зводити новi вигнутi перегородки. Звичайно, такий спосiб може значно "розширити" простiр квартири, однак пiдходить вiн далеко не кожному. Перший недолiк такого архiтектурного рiшення лежить на поверхнi - руйнування старих стiн i зведення нових заняття далеко не просте, вимагає професiйних навичок, iстотних витрат часу, сил i грошей.

Перш, нiж зламати яку-небудь зi стiн у вашiй квартирi, вам неодмiнно потрiбно узгодження. А для того, щоб його отримати потрiбно або самому пройти величезна кiлькiсть iнстанцiй з усiма витiкаючими з цього наслiдками, або запалити певну суму грошей, щоб це зробила за вас фiрма, що займається цим професiйно. Так що будемо виходити з того, що вам не доведеться нiчого ламати i будувати заново, набагато простiше буде все розпланувати так, щоб було мiсце i для роботи, i для вiдпочинку.

Насамперед, потрiбно скласти докладний план уже наявного примiщення з усiма меблями. Проведiть ретельнi обмiри висоти, ширини i довжини всiх наявних в будинку примiщень за допомогою рулетки. Вiдзначте всi нiшi, виступи i неправильнi кути. Через те, що в бiльшостi квартир стiни не занадто рiвнi, вам необхiдно зробити 4 замiру на кожнiй стiнi. Спочатку вимiряйте її ширину бiля пiдлоги, потiм бiля стелi. Пiсля чого визначите висоту бiля стику з сусiдньою стiною, тобто в кутах. Щоб отримати загальну площу стiн всiєї кiмнати, вiзьмiть великi вiдстанi ширини i довжини, перемножте їх i потiм складете величини площi кожної стiни.

Розраховуючи площу стелi, обмiрте його по всьому периметру, а знову ж вiзьмiть тiльки великi розмiри.

Розраховуючи площу вiкон, слiд обмiряти вiконний отвiр зверху, знизу, визначити висоту вiкна з двох сторiн i розрахувати площу пiдвiконня.

Далi складiть план вашої квартири на мiлiметровому паперi, задавши певний масштаб, витримуючи протягом усього процесу. Найпоширенiшими i зручними є масштаби 1:50 i 100. Наприклад, при масштабi 1:50 кожен метр габаритних розмiрiв буде рiвний 0,5 см. На планi. При цьому корисно вiдзначити висоту стiн, дверей i вiкон. Щоб було простiше орiєнтуватися, позначте зовнiшнi стiни подвiйною лiнiєю товщиною 0,5 мм, а внутрiшнi перегородки подвiйними лiнiями, але в два рази тонше. Вiкна на планi позначаються, як обмеженi з двох бокiв прямокутники вiдповiдного розмiру (зрозумiло, находящi6ся "всерединi" стiни), з двома додатковими лiнiями (стеклами) усерединi. Дверi показуються як дверi виглядають як коса лiнiя (кiнець її дивиться в ту сторону, куди вона вiдкривається).

Потiм таким же чином вимiряйте меблi. Щоб нанести її на план, уявiть, що ви бачите свiй диван, стiл або стiлець зверху. І ви легко зможете обiйтися простими геометричними формами. Наприклад, лiжко зображується, як прямокутник вiдповiдних розмiрiв з умовним зображенням подушок (однiєї або двох - залежно вiд того, яка це лiжко - одно- або двоспальне). Всi свiтильнi прибори перекреслюються хрестиками, а контури предметiв, що перекривають один одного, наносяться пунктирною лiнiєю.

Якщо ви володiєте будь-яких дизайнерською програмою, то ви можете просто внести всi потрiбнi вам розмiри в неї i, накресливши план, отримати як тривимiрне зображення, так i можливiсть рухати легко меблi i вiдразу ж бачити результат. Якщо ви тiльки намериваетесь освоїти подiбну програму, радимо купувати що-небудь простiше, наприклад, House Beautiful (якщо, звичайно, ви не збираєтеся займатися дизайном професiйно). Не забудьте придбати також самовчитель або якусь допомогу з даної програми, або скористайтеся допомогою, що є вже в самiй програмi.

Якщо у вас немає такої можливостi, пропонуємо два варiанти, як ви можете рухати свої меблi на планi. Найпростiший спосiб - це "вирiзувати" наявнi меблi з щiльного паперу або картону (краще кольорового). У цьому випадку ви легко зможете пересувати всi цi квадратики i прямокутники за вашим планом, шукаючи їм найкраще мiсце розташування. Чи не хочете вирiзати - скористайтеся калькою - накладiть її на ваш план i, обводячи на нiй нове мiсцезнаходження предметiв, ви кожного разу будете отримувати новий iнтер'єр. Потiм просто виберiть кращий.
13-08-2017, 19:05
127 просмотров
[/group]