» » Хмарочоси, хмарочоси ... »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Хмарочоси, хмарочоси ... »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

За однiєю з версiй, першим хмарочосом на землi була Вавилонська вежа. Але, як свiдчить легенда, бог змiшав мови її будiвельникiв, i тi так i не змогли завершити грандiозне будiвництво. Однак iдея будiвництва не померла, i вже бiльше ста рокiв по всьому свiту споруджуються висотнi будiвлi.

У нашiй країнi вперше всерйоз заговорили про зведення висоток-хмарочосiв у 30-х роках минулого столiття. Перетворити столицю i запропонувати новi оригiнальнi рiшення архiтектурного образу висотних споруд - таке непросте завдання перед радянськими iнженерами поставило керiвництво СРСР. Вежi повиннi були створити новий вигляд мiста, стати його символом.

Наздогнати i перегнати

Однак у той час у Москвi не практикувалося будiвництво будинкiв iз кiлькiстю поверхiв бiльше десяти, не iснувало i будiвельних норм для подiбного роду конструкцiй. Це пояснювалося цiлком просто: московськi грунти мають складну геологiю, тут багато пiдземних рiчок, що ускладнюють масштабнi фундаментнi роботи. Крiм того, для обiгрiву настiльки величезних споруд були потрiбнi значнi енергетичнi ресурси. Тому плани були вiдкладенi, та й вибухнула вiйна не сприяла здiйсненню глобальних проектiв.

А в цей час по iнший бiк океану одним за iншим виростали хмарочоси: в 1931 роцi закiнчилося будiвництво 102-поверхового Empire State Building, аж до 1972 року вважався найвищою будiвлею на планетi (його висота cо шпилем дорiвнювала 443,5 метра). Пiднятися на таку висоту допомогла сталь: Empire State Building був зведений за допомогою каркасною технологiєю, яка з'явилася в США на початку двадцятого столiття i ... тут же обросла легендами. Одна з них свiдчить, що перша будiвля з металевим каркасом знаходилося в Нью-Йорку i налiчувало всього одинадцять поверхiв у висоту. Коли його будiвництво завершилося, по мiсту пронiсся буревiй. Бiля хмарочоса зiбрався натовп роззяв: вони прийшли подивитися, як пiд натиском вiтру будiвля завалиться. У вiдповiдь його автор видерся на дах, а спустившись, заявив, що конструкцiя мiцна, мов скеля. Це вразило мiська влада i будiвельникiв, i «Велике Яблуко» стало столицею висоток ...

Повернемося до Empire State Building. У його будiвництвi застосовувалися металоконструкцiї, якi доставлялися з сталеливарного центру США - Пiттсбурга, бетон i спецiальне скло. Зводили хмарочос дуже швидко: чотири з половиною поверхи за тиждень. Щоб забезпечити будiвництво високоякiсними виробами iз сталi, заводи працювали в посиленому режимi, i лише через три днi пiсля виготовлення металоконструкцiї потрапляли на будмайданчик. Тут елементи сталевого каркаса зварювалися або скрiплювалися болтами, а окремi елементи армованого бетону. Цей прийом дозволяв збiльшити жорсткiсть i захистити каркас вiд руйнування.

Такi заходи себе виправдали. У 1945 роцi хмарочосу було призначено успiшно пройти перевiрку на мiцнiсть: 28 липня на висотi 79-го поверху в нього врiзався бомбардувальник. Загинуло 14 осiб. Але будiвля вистояло, хоча були пошкодженi стiни, а всерединi спалахнула пожежа.

4-07-2018, 15:20
140 просмотров
[/group]