» » Як клеїти шпалери »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Як клеїти шпалери »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Для наклеювання шпалер використовуються спецiалiзованi клейовi склади. Шпалерний клей, поряд з високими властивостями, що клеять, повинен володiти певним рiвнем вологостiйкостi, ефективно протистояти розвитку грибкiв i плiсняви ??(фунгiциднi властивостi), не залишати плям на шпалерах i, нарештi, легко розмiшуватися i не утворювати комков.Для наклеювання важких видiв шпалер (склошпалери, текстильнi, вiнiловi i бамбуковi шпалери) слiд використовувати клеї, спецiально для цього призначенi.

Приготування клею (вiдповiдно до iнструкцiї) зазвичай не викликає труднощiв. Щоб виключити утворення грудок, воду в ємностi (цебрi) необхiдно «розкрутити» паличкою до утворення стабiльної воронки, в яку тонкою цiвкою висипається вмiст упаковки. Рiдина у вiдрi потрiбно безперервно перемiшувати до повного розчинення клею.

Перед наклеюванням шпалер вся поверхня стiн грунтується клеєм, розведеним чистою водою на 20-30%. У переважнiй бiльшостi випадкiв клей наноситься на зворотну сторону шпалер, але деякi види шпалер (наприклад, флiзелiновi) передбачають нанесення клею безпосередньо на стiну, що обов'язково вказується в iнструкцiї по застосуванню.

До початку роботи на стiнi (за допомогою схилу) вiдбивається вертикальна лiнiя, що служить орiєнтиром при наклеюваннi першого полотнища. Сучаснi шпалери клеяться тiльки встик, тому послiдовнiсть монтажу полотен (вiд вiкна до дверей або вiд дверей до вiкна) нiякого значення не має.

Шпалери нарiзаються на шматки з деяким припуском (50-70 мм) по довжинi. У процесi виконання цiєї операцiї необхiдно враховувати раппорт (перiодичнiсть повторення) узору, наявнiсть якого вимагає ретельного пiдбору сусiднiх полотнищ по висотi для збiгу малюнка. Деякi види шпалер (однотоннi, шпалери пiд фарбування без впорядкованої фактури i т.п.) не мають раппорта узору, що практично повнiстю виключає утворення вiдходiв i iстотно прискорює роботу з ними.

Зворотна сторона шпалер покривається клеєм (за допомогою малярського валика), шматки складаються навпiл (клеєм всередину) i витримуються в такому станi протягом часу, зазначеного на упаковцi (зазвичай 3-7 хв). Необов'язково витримувати цей час з точнiстю до секунди, але i сильно «перетримувати» також не бажано. В першу чергу це стосується дешевих паперових шпалер, якi можуть розбухнути до такого ступеня, що почнуть розповзатися в руках.

Просочилися клеєм шпалери накладаються на стiну, зморшки i мiхури розгладжуються жорсткою щiткою. Використовувати для цiєї мети ганчiрку не рекомендується, тому на деяких видах шпалер - найчастiше паперових - фарба може розпливатися. Наклеюючи паперовi шпалери, потрiбно уважно стежити за тим, щоб клей не видавлювався з стикiв. З поверхнi вiнiлових шпалер клей легко вiддаляється вологою ганчiркою, вони практично не фарбуються, тому працювати з ними зручнiше.

Оскiльки шматки нарiзаються з запасом по довжинi, пiсля наклеювання пiд стелею i у плiнтуса утворюється надлишок матерiалу. Цей надлишок зрiзається гострим ножем по металевiй лiнiйцi. Тупий нiж мне i рве папiр, тому мiняти лезо слiд достатньо часто.

Нижнiй край наклеєного полотнища обрiзається з таким розрахунком, щоб вiн небагато (4-6 мм) загинався на горизонтальну полицю плiнтуса.

Досить часто виникають проблеми з наклеюванням бордюру на поверхню вiнiлових шпалер. Навiть застосування спецiалiзованих бордюрних клеїв не забезпечує прийнятного результату: через невеликий промiжок часу бордюр починає вiдклеюватися, а iнодi просто вiдвалюється. Тiльки наклеювання бордюрної стрiчки безпосередньо на поверхню стiни гарантує багаторiчну службу шпалер з цим декоративним елементом.

Технологiя наклеювання бордюру виглядає наступним чином. По всьому периметру кiмнати на потрiбнiй висотi вiдбивається горизонтальна лiнiя. Пiсля цього наклеюють верхню (над бордюром) частину шпалер, нижня кромка яких обрiзається по нанесенiй лiнiї за допомогою гострого ножа i металевої лiнiйки. Бордюр, заздалегiдь просочений клеєм, наклеюється встик до кромки шпалер, причому його нижнiй край (15-20 мм) до стiни не притискається. Полотнища шпалер нижнього ряду заводяться пiд бордюр i обрiзаються по його нижньому краю. Вiдрiзану смужку видаляють, пiсля чого бордюр остаточно приклеюють до стiни. Ця робота вимагає великої уваги i акуратностi, але забезпечує отримання iдеального (i довговiчного) з'єднання бордюрної стрiчки з шпалерами.

Наклеювання паперового бордюру поверх паперових шпалер нiяких утруднень, як правило, не викликає, але результат виходить гiрше. У цьому випадку також рекомендується дотримуватися технологiї, приведеної вище.

І, наостанок, коротко про роботу з шпалерами пiд фарбування на флiзелiновiй основi.
30-11-2017, 21:00
158 просмотров
[/group]