» » Як замiнити електропроводку в квартирi?

Як замiнити електропроводку в квартирi?

Як замiнити електропроводку в квартирi? Немає нiчого складного в замiнi електропроводки в квартирi, але ви повиннi знати, що змiнювати електричний лiчильник, електричнi дроти вiд електричного лiчильника до пiд'їзного електричного щитка ви права не маєте. Це повинна робити обслуговуюча органiзацiя. У цьому випадку замiна електрики в квартирi проводиться в заздалегiдь запланованому порядку при капiтальному ремонтi або в аварiйному, коли якась частина електрики вашої квартири перестала працювати. Це досить трудомiсткий процес i щоб уникнути аварiйних ремонтiв електрики в квартирi досить дотримуватися нескладних правил:

a. Необхiдно знати, якi електроприлади захищає кожен автомат в електричному щитку.
b. Також знати потужнiсть кожного електроприладу.
c. Порахувати сумарне навантаження кожного захисного автомата.
d. Не встановлювати електричних жучкiв.
e. Не встановлювати захиснi автомати з номiналом, що перевищує можливостi електричної проводки.

При замiнi проводки в квартирi необхiдно:

1. Скласти план нової проводки з урахуванням мiсць встановлення електропотебiтелей i їх потужностi
При складаннi плану електропроводки треба враховувати мiсця установки електропотебiтелей i їх потужностi
2. Для запобiгання ураження електричним струмом необхiдно знеструмити дiючу проводку. Пiсля чого зробити подовжувач на кiлька розеток, живити його безпосередньо через автомат в електричному квартирному щитку
3. Розмаїття штраби на стiнах, пiдлозi та стелi.
Електрична проводка в квартирах, як правило, виконується прихованою, т.е дроти розташовуються усерединi стiн, стель i пiдлоги. Для установки проводiв в них робляться борозни, куди потiм укладають проводку. Категорично заборонено укладати дрiт пiд кутом до горизонту.
4. Проштрабiть борозни пiд електричний провiд монтажнi коробки
За допомогою перфоратора, болгарки, в кращому випадку, штрабореза пробити в стiнах, стелi та пiдлозi борозни необхiдної глибини i ширини.
5. Укласти в штраби провiд i перевiрити його.
Провiд вкладається в штраби i закрiплюється там алебастром (гiпсом) .З обох сторiн має залишатися приблизно по 20см на пiд'єднання. За допомогою омметра перевiряється опiр iзоляцiї - тобто наскiльки добре iзольованi один вiд одного проводу. Якщо провiд не пройшов перевiрку - його необхiдно замiнити.
6. Встановлюються вимикачi та електричнi розетки
На даному етапi необхiдно встановити тiльки внутрiшнi (робочi) частини, а декоративнi накладки встановлюються в самому кiнцi ремонту, пiсля шпаклiвки, фарбування i шпалер.
Модернiзувати електричний щиток
7. Привести конструкцiю щитка у вiдповiднiсть з новим планом проводки квартири. У разi необхiдностi замiнити захиснi пристрої. Пiдключити нову проводку до захисних пристроїв.

Установка електричних розеток i вимикачiв:

При установцi розеток i вимикачiв можна отримати ураження електричним струмом. Щоб цього не сталося - за допомогою тестерної викрутки визначте фазний провiд. Згiдно з правилами вiн повинен бути або чорний, або червоний, або коричневий. Але не факт, що людина, яка робила проводку до вас знав це правило. Вимкнiть струм за допомогою автомата в електричному щитку i перевiрте його вiдсутнiсть тестерної викруткою. Пiдключiть дроти згiдно написiв на розетцi або вимикачi. Затягнiть крiплення проводiв. Увiмкнiть електрику i перевiрте працездатнiсть розетки або вимикача.

Квартирне електричний щиток
Квартирне електричний щиток мiстить захиснi пристрої i електричний лiчильник. Електричнi лiчильники вiдрiзняються розмiрами, кiлькiстю тарифiв, дiапазоном потужностi вимiрюваної електричної енергiї. З моєї точки зору оптимальнi двох тарифнi електролiчильники з дiапазоном 5-20 кВт.

Електричнi пробки
Електричнi пробки, за теорiєю, повиннi захищати так-же як захиснi автомати, але у зв'язку з тим, що вони випускаються на старому обладнаннi i по технологiях царя гороху, їх надiйнiсть як правило нижче. У маркуваннi присутнiй тiльки гранична сила струму в Амперах. Для перекладу Ампер в Кiловати формула Потужнiсть (Кiловати) = 220 * Силу струму (ампери) / 1000, щоб було зрозумiлiше - дивiться та прес релiзи будiвельних Компанiй.

Електричнi захиснi автомати
Захищають вiд короткого замикання i перевантаження по потужностi. Деякi обладнанi вбудованим тепловим захистом. Маркування мiстить букву i цифри. Буква-швидкiсть спрацьовування, цифра - номiнал по струму. Бажано, щоб стоять послiдовно на однiй лiнiї автомати були однiєї фiрми i швидкiсть спрацьовування крайнього була кращою.

УЗО-пристрої захисного вiдключення
Пристрої захисного вiдключення реагують на витiк струму в ланцюзi. Маркуються також, як i захиснi автомати, але мають додаткову характеристику - величину витоку електричного струму. Оптимальним є комбiнована захист лiнiї проводки УЗО + автомат.

Знаючи будову своєї електрики, ви без зусиль зможете замiнити будь-яку розетку в квартирi, або помiняти проводку в будинку. Сподiваємося ця стаття прояснила деякi моменти, за якими у вас виникали питання.

Електротехнiчна компанiя "Сприяння" пропонує вiд провiдних виробникiв. Асортимент наших товарiв постiйно оновлюється, а досвiдченi фахiвцi компанiї допоможуть пiдiбрати продукцiю, що вiдповiдає всiм Вашим вимогам
www.etk-s.ru
13-01-2018, 22:16
145 просмотров
[/group]