» » Особливостi спорудження пiдземних парковок »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Особливостi спорудження пiдземних парковок »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Можливостi використання автомобiля багато в чому залежать не тiльки вiд його технiчного обслуговування, а й вiд умов зберiгання. Сьогоднi парковка - важливий елемент iнфраструктури будь-якого об'єкта, будь то торговий центр, житловий будинок або офiсний будинок. Вiд характеристик парковки i її мiсткостi в значнiй мiрi залежить вартiсть цих об'єктiв. Мiнiмальна кiлькiсть машино-мiсць для рiзних видiв нерухомостi визначається державними нормами. Бiльш того, забудовники, щоб забезпечити свої об'єкти конкурентними перевагами, iнодi iстотно перевиконують цi норми. В умовах дорожнечi мiської землi таку можливiсть найчастiше надає пристрiй пiдземної парковки.

Особливостi спорудження пiдземних парковок »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонтОсобливостi спорудження пiдземних парковок »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Йдемо пiд землю

Існує чотири основнi чинники, що визначають, якою буде нова парковка: наземної або пiдземної, однорiвневої або багаторiвневої. Це вартiсть створення парковки, вартiсть землi, рiзниця в розмiрi доходу вiд об'єкта, залежно вiд того, яким видом парковки вiн має, нарештi - мiстобудiвнi та технiчнi обмеження.

Переваги пiдземних гаражiв i стоянок очевиднi. Насамперед, пiдземнi парковки економлять територiю, оскiльки можуть бути розмiщенi пiд iснуючими будiвлями, дорогами та озелененням. В екологiчному вiдношеннi паркiнгiв також мають переваги перед наземними: викид вихлопних газiв автомашин проводиться лише через вентиляцiю, i в приземному шарi концентрацiя їх виходить нижче. Тому санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги до розмiщення пiдземних парковок значно м'якше. Особливо важливий енергетичний аспект: справа в тому, що температура повiтря пiд землею круглий рiк залишається постiйною i може становити 8-13 ° С (залежно вiд породи), що дозволяє iстотно зменшити споживання енергiї. Зрозумiло, для реалiзацiї цiєї переваги необхiдна хороша теплоiзоляцiя споруди.

Звичайно, будiвництво наземної парковки обходиться набагато дешевше (у пiвтора-два рази), нiж пiдземної. Однак розмiщення паркiнгу пiд землею може виявитися вигiднiше - в цьому випадку забудовник отримує можливiсть максимально використовувати площi пiд основну забудову: офiсну, торгiвельну, житлову - дохiднiсть якої набагато вище. Тому пiдземна парковка зазвичай буває оптимальним варiантом при будiвництвi в центрi мiста.

10-07-2017, 04:33
138 просмотров
[/group]