» » Чотири способи обновити стiни »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Чотири способи обновити стiни »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Вирiшили обновити стiни - готуйтеся: вам належить вибирати з цiлого ряду пропозицiй, наявних на ринку. Ось декiлька варiантiв оформлення стiн залежно вiд призначення примiщення, його розмiру i бюджету, видiленого на ремонт.

Мова пiде про флоках, фарбах зi спецефектами i пластичних декоративних покриттях.

Флоки

Флокове покриття виглядає дуже декоративно завдяки величезнiй рiзноманiтностi їх форми i кольору. Дрiбнi емалевi частинки бувають монохромнi, двоколiрнi, з блискiтками, перламутровi, райдужнi, з металевим блиском, у виглядi лусочок, зiрочок або соломки.

Технологiя нанесення така: спочатку пiдготовлену поверхню покривають клейовим складом, потiм за допомогою спецiального пiстолета "настрелiвают" флоки i для остаточного лиску наносять зверху прозорий лак. Вийшло покриття вiдрiзняється високою зносостiйкiстю i опiрнiстю до частого миття.

До речi, цi якостi, незамiннi для громадських примiщень, не менш привабливi i при оформленнi кухнi або, наприклад, коридору.


От тiльки при невеликiй площi вищезгадана технологiя виглядає дуже трудомiстким. Тому для прикраси стiн квартири бiльше пiдходить iнший варiант. Купується спецiальний безбарвний лак, призначений для змiшування з флок. Потiм приготовлену ошатну сумiш наносять на попередньо пофарбовану поверхню. Виходить швидко i зручно.

Фарби зi спецефектами

Такi фарби можна умовно роздiлити на двi групи. До однiєї групи належать фарби з особливими властивостями. Наприклад, здатнi накопичувати свiтло i випромiнювати його в темрявi або мiняють насиченiсть кольору в залежностi вiд кута зору i iнтенсивностi освiтлення. Сюди ж цiлком можна вiднести мозаїчнi фарби.

До другої групи належать фарби з особливою структурою, що дозволяє застосовувати спецiальнi iнструменти.

По-перше, при використаннi фарб рiзних кольорiв вони не змiшуються одна з одною. А по-друге, декоративний ефект виходить в результатi використання шпателiв i валикiв рiзної форми, що утворюють на поверхнi оригiнальний малюнок.

Мозаїчна фарба являє собою суспензiю дрiбних крапельок, що вiдрiзняються за кольором вiд базового розчину.

Фарба може бути двокольорового або мультiколорние, що включає до свого складу крапельки декiлькох кольорiв. Для нанесення мозаїчної фарби в бiльшостi випадкiв необхiдний краскопульт. У процесi набризкування крапельки розбиваються об стiну, утворюючи рiзнi за розмiром кольоровi вкраплення. Малюнок, залежно вiд колiрного рiшення мозаїчної фарби може нагадувати мармурову поверхню, зернистiсть гранiту або фактуру коркового покриття. Часто пофарбована такими фарбами поверхню вiдтворює ефект велюру або оксамиту.

Слiд пам'ятати, що при виборi мозаїчної фарби крiм ретельної пiдготовки поверхнi вам належить пiдбiр грунту, що сполучається з кольором базового кольору мозаїчної фарби.

Зазвичай мозаїчнi фарби володiють високою стiйкiстю до миття i стирання, що робить їх придатними для використання в мiсцях з високою прохiднiстю. Правда, бiльш уважно потрiбно поставитися до матовою мозаїчної фарбi. Так як за загальними властивостями матовi фарби менш стiйкi до зносу i їх все ж краще використовувати для фарбування вiтальнi або спальнi.

Фарби першої групи (з ефектами "вiд виробника") дуже достовiрно вiдтворюють фактуру природних матерiалiв, а також створюють оптичнi iлюзiї. Зазвичай в структуру таких фарб входять твердi частинки рiзних вiдтiнкiв, складових якийсь один тон. Хаотичне розподiл найдрiбнiших частинок на поверхнi i створює неповторнiсть колiрного сприйняття. Наприклад, фарба з ефектом зоряного неба (рекомендована для оформлення примiщень з великою площею, таких, як зали, холи, салони). Пофарбована поверхня змiнює колiр залежно вiд кута зору i створює iлюзiю м'якого сяйва, струмує по поверхнi серпанку, химерної i постiйно змiнюється.

Увага, покупцi! Можливий такий ефект: враження, зроблене повнiстю пофарбованими стiнами, може значно вiдрiзнятися вiд початкового, коли в якостi зразка демонструють невеликий стенд, пофарбований обраної фарбою.

Фарби другої групи (в даному випадку всi ефекти - справа ваших рук i фантазiї) включають до свого складу спецiальну добавку, замедляющую висихання. Спецiальнi пристосування - фiгурнi шпателi, кистi, кошлатi валики, замша, полiетиленова плiвка i навiть просто зiм'ята папiр - допоможуть добитися оригiнальних вiзерункiв. Технологiя така: на забарвлену i повнiстю висохлу поверхню наноситься шар фарби iншого (поєднується) кольору. Потiм по просохли барвистому шару в рiзних напрямках прокочують валик, обмотаний замшевими клаптями. Ще простiше - притискати до сирої поверхнi зiм'ятий папiр або грудку замшi. Малюнок утворюється за рахунок стирання iнструментом верхнього барвистого шару. А от щоб отримати малюнок "деревних волокон", потрiбна вправнiсть. Фiгурний шпатель, схожий на бритва, вимагає точних рухiв руки.

Якi можуть виникнути складностi при використаннi цiєї фарби? Фахiвцi рекомендують наносити другий шар фарби на невелику площу - близько 1 кв. м. Пiсля завершення його обробки фарбувати следущий квадратний метр i так далi. При такiй технологiї зайва захопленiсть або неуважнiсть можуть бути привести до прояву робочих швiв, т. Е. Межам мiж забарвлюється дiлянками.

Декоративнi покриття

Так часто називають пластичну масу на основi природних матерiалiв - вапна, кварцового пiску, теракотових гранул.

Покриття "пiд старовину" - це сумiш, що включає мiнеральнi компоненти.

За допомогою шпателiв рiзної форми на пiдготовлену поверхню наносять пластичний базовий шар, одночасно рiзними рухами рук створюючи необхiдну фактуру.


Рельєф поверхнi може бути найрiзноманiтнiшим i залежить вiд естетичних поглядiв замовника i можливостей майстра. Пiсля повного висихання базового шару за допомогою кистi або губки наноситься фiнiшний шар. Для ефекту старовини - тонований вiск, який одночасно є захисним i декоруючих елементом покриття. В iнших випадках можливе фарбування готової поверхнi лаком або водно-дисперсiйними фарбами.

Рiзноманiтнiсть iснуючих матерiалiв у цiй галузi дозволяє вiдтворювати "старовину" самої рiзної природи, наприклад, iмiтацiю грубо обштукатурених стiн прохолодних будинкiв Середземномор'я. А iнодi застиглi "напливи" i "складки" нагадують сап'яновi палiтурки старовинних фолiантiв або химернi вiзерунки щiльною парчi.

Незаперечна перевага подiбного декоративного покриття - у мiнiмальнiй пiдготовцi поверхнi i великому виборi матерiалiв - вiд елiтних пропозицiй до недорогих варiантiв.

"Рiдкi шпалери"

За зовнiшнiм виглядом i технологiї нанесення рiдкi шпалери можна вiднести до декоративних покриттiв. Але все ж ця сумiш на основi бавовняних волокон, розпушеної целюлози та iнших компонентiв стоїть осiбно у рядi оздоблювальних матерiалiв. До речi, зручно, якщо декоративнi добавки у виглядi рiзноколiрних чiпсiв або волокон продаються окремо i довiльно додаються в сумiш. Результат вийде бiльш ефффектним, нiж при використаннi матерiалу, вже змiшаного з декоративними елементами. Суха сумiш розводиться водою i легко наноситься на стiни за допомогою кистi, валика або шпателя. Завдяки рослиннiй основi готове покриття тепло i приємно на око i на дотик.

Єдиний значний недолiк - водобоязнь - усувається за допомогою фарбування покриття безбарвним лаком або фарбою.


Споживачi вiдзначають легкiсть вiдновлення пошкоджених дiлянок покриття (не фарбований). Потрiбне мiсце змочують теплою водою, вирiзують гострим ножем, а потiм наноситься нове покриття. Матерiал не вимагає ретельної пiдготовки поверхнi i приховує дрiбнi дефекти поверхнi.

Примiтка: екологiчнiсть самого матерiалу не викликає особливих сумнiвiв. А от у якостi пiдготовчого шару пiд "рiдкi шпалери" рекомендована алкiдна грунтовка або масляна фарба (на основi органiчних розчинникiв). І хоча продукцiя вiдомих зарубiжних виробникiв - матерiал безпечний для здоров'я, використання у великому обсязi алкидной грунтовки або фарби може дещо збентежити тих споживачiв, для яких екологiчнiсть - головний критерiй при виборi матерiалу.
14-07-2018, 21:38
122 просмотров
[/group]