» » Росiйська лазня. Хата здоров'я. »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Росiйська лазня. Хата здоров'я. »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Росiйська лазня. Хата здоров'я. »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт МІСЦЕ


Споруду лазнi розумно почати з вибору мiсця. Краще «хату здоров'я» ставити окремо вiд будинку. Це дозволить господаревi пiдвищити її якiснi характеристики. Особливо, по частинi комфорту. Наприклад, можна «приростити» до парильнi басейн, кiмнату вiдпочинку, бiльярдну, тренажерний зал, альтанку.

Якщо дiлянка малуватий, можна прилаштувати баню до однiєї зi стiн будинку. Це значно скоротить обсяги робiт. По-перше, одна зi стiн вже є. По-друге, не доведеться возитися з окремим опаленням, освiтленням, водопроводом i каналiзацiєю. Та й утеплювати потрiбно буде одну лише парилку, iншi примiщення можуть обiгрiватися i вiд центрального опалення.

ФУНДАМЕНТ

Не секрет, що вiд якостi фундаменту залежить стiйкiсть i довговiчнiсть всiєї конструкцiї. Фундамент буває двох видiв - стрiчковий i стовпчастий. Стрiчковий проходить по всьому периметру будiвлi. Ширина i глибина траншеї для нього залежить вiд розмiрiв i конструкцiї лазнi. Стовпчастий фундамент являє собою окремi цеглянi або кам'янi опори. Його зазвичай роблять, коли навантаження лазнi на грунт невелика. При цьому не зайве викласти окрему цегляну стiну пiд парилкою.

Окремий фундамент з бутобетону або червоної цегли роблять пiд пiч. Мiж фундаментами печi i стiни залишають зазор приблизно в 5-6 см i засипають його пiском.

СТІНИ

Чи повинна баня бути неодмiнно дерев'яною? Справжня росiйська - повинна! Можна, звичайно, викласти баньку i з цегли або каменю. Але при рiзких перепадах температури кам'янi стiни покриються неприємною водянiй капежом - конденсатом. До того ж, вони довго нагрiваються i швидко остигають. Непрактично. Дерево ж, навпаки, добре вентилюється, швидко вбирає пар, швидко прогрiвається i не холоне.

При будiвництвi бань фахiвцi рекомендують використовувати хвойнi породи - ялина i сосну. Краще для цих цiлей пiдiйде деревина пiвнiчних областей. Справа в тому, що в холодному клiматi сосна i ялина ростуть повiльнiше, нiж на пiвднi, тому щiльнiсть пiвнiчнiй деревини вище, i вiд того вона менше вбирає вологу, значить, ваша лазня не почне вже через пару рокiв пiдгнивати знизу. Крiм того, в деревi не повинно бути т.зв. «Смоляних кишень». Тому колоди краще брати з середини стовбура; комель (низ) i верхiвка для споруди лазнi не годяться. Оптимальний дiаметр колоди 20-25 см, так як бiльш тонкi погано будуть тримати тепло, а товстi - громiздкi i незручнi при монтажi.

Стiни в класичнiй дерев'янiй росiйськiй лазнi роблять одношаровими або багатошаровими, з колод або брусiв. Основнi вимоги до них - хороша теплоiзоляцiя, що виключає зайвi втрати тепла i герметичнiсть при достатньому повiтрообмiнi.

Наприклад, компанiя «Екоелемент» на сучасному фiнському обладнаннi отримує овальне стругання колоду, що володiє полiпшеними характеристиками в порiвняннi з колодою оцилiндрованою. При цьому, навiть мiнiмальний дiаметр овального профiльованого колоди гарантує максимальну товщину стiни. Це значно скорочує фiнансовi витрати. Крiм того, всi пиломатерiали доставляються з екологiчно чистих районiв країни. Виробнича база фiрми розташована в Подiльському районi.

ПЛАНУВАННЯ

Традицiйна росiйська лазня має три обов'язковi кiмнати: парилку, мийну i передбанник. Дверi з парної не повиннi вiдкриватися в передбанник, в якому зазвичай роздягаються, так як пара з парилки може, конденсуючись, намочити одяг. Краще зробити так, щоб дверi з парильнi i передбанника виходили в тамбур. При такому розташуваннi можна бiльш рацiонально використовувати площу. Також це дозволить всi три примiщення опалювати однiєю пiччю.

Розмiри лазнi розраховують з предположительного кiлькостi осiб, якi будуть одночасно паритися. Зручнiше робити парилку квадратної. Уздовж глухої стiни розташовують дерев'янi полки (в 2-3 яруси), довжина полиць - 160-200 см. У звичайнiй сiмейнiй лазнi передбачається хоча б одна лава, де людина може розмiститися лежачи. Для цього лазня повинна мати мiнiмум 1,8 м по однiй зi стiн. У лазнi розмiром 2,5 на 2,4 вбудовують Г-образнi лави, що дає економiю площi. У ще бiльших за розмiрами лазнях влаштовують паралельнi лави або П-подiбну платформу.

Для зниження втрат тепла i пари дверi в парильне вiддiлення влаштовують з високим порогом i низькою коробкою. У деяких лазнях, щоб не вирiзати додаткове вхiдний вентиляцiйний отвiр, дверi роблять без порiжка, i тодi повiтря надходить через щiлину внизу. Вiкна в лазнях робляться невеликими, щоб зменшити тепловтрати. У великих лазнях свiтловi отвори влаштовуються з склоблокiв або з використанням теплоеффектiвних склопакетiв.

ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ

Традицiйно на Русi при облаштуваннi парної використовували осику. Але в процесi експлуатацiї її деревина темнiє, i парилка набуває непривабливий вигляд. Зате осика залишається найдешевшим матерiалом. Найбiльш популярна сьогоднi парилка з липи. Вона дорожче осики, але має бiльш низькою теплоємнiстю. Абаш - африканська деревина. Коштує дорого, тому деякi можуть дозволити собi повнiстю Абашево парну.

За словами генерального директора компанiї «Ваша власна сауна» Володимира Ковалевського, найбiльш популярнi зараз парильнi розмiром приблизно 2 на 2 м, виконанi з липи i абаша (з нього роблять полицi i подспинники). "Встановлення такої сауни« пiд ключ »обiйдеться замовнику приблизно в $ 3000. Для найбiльш вимогливих ми пропонуємо сауни з дорогої деревини, наприклад, африканської мiрантi, канадського кедра або хемлока (у виглядi декоративних вставок для полиць). Дорога екзотична деревина вiдрiзняється своєю довговiчнiстю, красивою текстурою зрiзу, краще шлiфується. Але її головна «фiшка» - престижнiсть ».

Ранiше пiдлоги в парнiй робили дерев'яними. Але зараз багато хто вiдмовився вiд цього. Найкраще покрити пiдлогу керамiчною плиткою, а зверху укласти дерев'яний настил. Тодi можна ходити по парнiй босонiж. Якщо у вашiй лазнi окремо зроблена мийна кiмната, то злив в парнiй також не потрiбен.

ПЕЧЬ

Принцип роботи печi-кам'янки заснований на використаннi як накопичувачiв тепла гранiтних каменiв, якi нагрiваються за рахунок виходять гарячих газiв з паливної печi.

Кам'янки можуть працювати на електрицi, газi та дровах. Електричнi печi краще пiдходять для невеликих парних, де нескладно розрахувати витрату електрики на одиницю площi. Цей витрата складає приблизно один кiловат потужностi на один кубометр об'єму парної. Печi, що працюють на газi, - для тих, хто хоче дешевше i швидше. Природний газ - найдешевше паливо, по друге, вiн швидше, нiж дрова прогрiває примiщення парилки. Але позицiї дров'яних каменок непорушнi. Для тих, хто будує лазню на дачi, одна з головних умов повноцiнного вiдпочинку - максимальне зближення з природою. Тому задоволення колоти дрова, розтоплювати пiч i пiдтримувати полум'я вони не промiняють нi на якi досягнення прогресу.

Пiч-кам'янку треба розташовувати так, щоб вона одночасно опалювала всi примiщення лазнi - парильну, мийну i роздягальню.

Електричну кам'янку встановлюють на асбоцементной плитi на вiдстанi не менше 10 см вiд стiни. Проводку виконують з четирёхжiльного кабелю в металевiй захиснiй трубi. Апаратуру захисту i управлiння встановлюють в передбаннику. Корпус печi повинен бути обов'язково заземлений. Щоб уникнути випадкових опiкiв вiд дотику з корпусом електрокам'янки, який нагрiвається до 90 градусiв i бiльше, його огороджують дерев'яним бар'єром.

З легким паром!

16-09-2017, 19:07
138 просмотров
[/group]