» » »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

»БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

»БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Коли приймається рiшення про будiвництво дерев'яного будинку, доводиться вибирати основний матерiал для будiвництва.

Дерев'яний будинок, незважаючи на свою "старовину", дуже технологiчний. Термiн експлуатацiї такого будинку вiд 50 до 100 рокiв, його тривалiсть залежить вiд регулярного i правильного догляду.

Всi породи пiдроздiляються на хвойнi та листянi. Хотiлося б розповiсти про деякi породах дерев, чим вони вiдрiзняються один вiд одного.

Сосна - вiдноситься до хвойних порiд. Рання деревина свiтлiше пiзньої. Пагони спрямованi вгору пiд гострим кутом до осi стовбура, тому в розрiзi мають овальну форму. Деревина м'яка i легко обробляється, не розтрiскується при висиханнi. Завдяки своєму красивому кольору широко використовується не тiльки в будiвництвi будинкiв, а й у виробництвi столярних виробiв.

Ялина - за поширенiстю займає друге мiсце пiсля сосни. Стовбур круглий i прямий. Деревина - легка, м'яка, Без'ядровая, однорiдно-бiла з трохи золотистим вiдтiнком, протягом багатьох рокiв здатна зберiгати натуральний колiр. Деревина їли важка в обробцi через велику твердостi сучкiв, але в деяких мiсцевостях будинки зводили повнiстю з ялини. Є така приказка: "Хата ялиновi, серце здорово".

Модрина - хвойне дерево, на 30% щiльнiше i мiцнiше сосни, бiльш стiйка до вогкостi i поразцi гнильними грибками. Споруда з модрини може простояти i два, i три столiття. Але цiлком будинку з модрини рубали досить рiдко через твердостi деревини. По твердостi модрина не поступається дубу. Деревина модрини не гниє, не синiє. Модрина є природним антисептиком. Внаслiдок особливостi смоли, просочує її, вона не пiддається нападу жучкiв, а також дозволяє використовувати її без будь-яких хiмiчної обробки в тих випадках, коли iншi породи схильнi гнилi. У будинку з сибiрської модрини знижується ймовiрнiсть появи мiгренi, неврозiв, пов'язаних зi спазмами судин.

27-12-2018, 03:34
141 просмотров
[/group]