» » Як вибрати клей для шпалер »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Як вибрати клей для шпалер »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Клей - липкий твердiє склад для щiльного з'єднання, скрiплення частин.
Почнiть вчасно

Вибiр клею здiйснюється одночасно з вибором матерiалу, який буде наклеюватися. Часто можна придбати клей тiєї ж марки, що i обробний матерiал (наприклад, деякi виробники шпалер випускають клеї тих же марок, що i шпалери).
З чого почати
Необхiдно визначити: який вид клею вiдповiдає роботi з конкретним матерiалом;
пiдготувати поверхню вiдповiдним чином, що визначить подальшу мiцнiсть з'єднання;
уважно прочитати iнструкцiю з використання клею.

Всi види клеїв випускаються:
у виглядi сухої сумiшi, яка розводиться водою в пропорцiї, зазначеної на упаковцi;
готовими до вживання.
Важливо знати, що

Основними характеристиками клею є:
клеюча здатнiсть (адгезiя);
безпека;

Існують унiверсальнi клеї, якi можуть використовуватися для приклеювання рiзних покриттiв (як стельових панелей, так i плитки). Використання спецiального клею для тих чи iнших видiв робiт скорiше забезпечить бажаний результат, нiж застосування унiверсального клею.
Вiд чого залежить цiна

Вiд наявностi рiзних наповнювачiв, що забезпечують певнi якостi (колiр, рiвень адгезiї, морозостiйкiсть i т.п.) - чим вище кориснi якостi, тим дорожче клей.

Клеї вiтчизняних виробникiв зазвичай дешевше iмпортних.
Не слiд

Враховуючи невелику питому вартiсть клювання в загальнiй вартостi обробки, облицювання, укладки, використання дешевих марок невиправдано.

На упаковцi повиннi бути вказанi реквiзити фiрми-виробника.
15-01-2018, 23:36
137 просмотров
[/group]