» » Сучаснi технологiї швидкого будiвництва »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Сучаснi технологiї швидкого будiвництва »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Свiтова економiчна криза завдала серйозного удару по вiтчизнянiй будiвельнiй iндустрiї. Обвальне зниження попиту на житло та офiснi площi, зменшення обсягiв i збiльшення вартостi банкiвських кредитiв привели до заморожування об'єктiв i вiдходу багатьох учасникiв з будiвельного ринку.

Сучаснi технологiї швидкого будiвництва »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт Ключовим чинником виживання стало зниження витрат на будiвництво. Економлять як на матерiалах, так i на робочiй силi, трудовитратах i технiцi.

Однак перевагу бiльш дешевої продукцiї найчастiше приводить до втрати якостi i заробленої роками репутацiї. Найбiльш перспективним способом скорочення витрат i досягнення максимальної вигоди бачиться зменшення строкiв будiвництва за рахунок використання сучасних технологiй i матерiалiв, здатних також забезпечити якiсть i надiйнiсть об'єкта. Саме про них i пiде мова в данiй статтi.

Каркасна технологiя


З точки зору термiнiв будiвництва незаперечну перевагу мають будинки, зведенi за каркасною технологiєю. Ранiше каркас являв собою тришаровi конструкцiї з фанери (внутрiшня i зовнiшня обшивка) i пiнополiстиролу. Однак фанерi були властивi недолiки, властивi дереву:

  • внутрiшнi порожнечi i трiщини,
  • сучки,
  • вразливiсть перед комахами,
  • гiгроскопiчнiсть,
  • проблеми з рiзанням.
30-09-2017, 13:00
146 просмотров
[/group]