» » Сучасний технологiї будiвництва бетонних пiдлог »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Сучасний технологiї будiвництва бетонних пiдлог »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Основа основ.

У промислових i складських будiвлях надiйний, довговiчний пiдлогу особливо актуальний i вiдiграє важливу роль в дiяльностi пiдприємства у Серйознi пошкодження поверхнi можуть призвести до уповiльнення темпiв або навiть повної зупинки виробництва, а значить - до вiдчутних фiнансових втрат. Каокови ж основнi правила проектування, якi технологiї та обладнання сьогоднi застосовують для влаштування бетонних пiдлог?

Промисловi пiдлоги вiдчувають впливу, що залежать, в першу чергу, вiд призначення примiщень i специфiки тих чи iнших виробничих процесiв: абразивнi, статичнi та вiбрацiйнi навантаження, тепловi удари, агресивнi середовища, впливу вологи, статична електрика та iн. Виходячи з цього виробляються основнi вимоги, яким должент вiдповiдати промислова пiдлога: опiр механiчних i фiзичних дiй, жорсткiсть, гiгiєнiчнiсть, декоративнiсть i iн. Проектування промислових пiдлог здiйснюється в залежностi вiд виду та iнтенсивностi передбачуваних навантажень i впливiв, властивостей пiдстилаючих грунтiв, клiматичних умов будiвництва, а так само з урахуванням спецiальних вимог замовника.

Бетоннi пiдлоги.

Використання бетону для будiвництва промислових пiдлог є найкращим технологiчним рiшенням на сьогоднiшнiй день. Простий дешевий бетонну пiдлогу в сучасному розумiннi - це рiвна, безпилове поверхню, спроектована з урахуванням рiзних навантажень i спецiальних вимог замовника. Бетоннi пiдлоги влаштовують у цехах заводiв i фабрик, складських примiщеннях, механiчних та iнструментальних майстерень, розважальних центрах, торгових i виставкових залах, на автостоянках, вокзалах. Не вдаючись у подробицi, умовно можна роздiлити на просто бетоннi та бетоннi, армованi сiткою або фiброю. Перший варiант в чистому виглядi зустрiчається рiдко. Що ж тодi називають бетонною пiдлогою? Найчастiше мають на увазi сукупнiсть самої бетонної основи з нанесеним фiнiшним покриттям (шаром), тобто передбачається якась центральна несуча конструкцiя, до якої додаються шари, що пiдвищують зносостiйкiсть плити, її мiцнiсть ит.п. Питання в тому, яке покриття наносити пiд якi навантаження. Бетоннi пiдлоги - практично незамiннi при пристрої високонавантажених промислових пiдлог, тому володiють такими безумовними перевагами, як надiйнiсть, висока зносостiйкiсть, дешивiзна i поширенiсть сировини та iн. Проте i у бетонних пiдлог є i свої мiнуси, пов'язанi з низькою мiцнiстю бетону на розтяг i його пористiстю. Втiм, при граммотность проектуваннi i за допомогою новiтнiх технологiй сучаснi фахiвцi успiшно з цим борються.

18-09-2017, 12:55
157 просмотров
[/group]