» » Зруби з оцилiндрованих колод i вдома ручної рубки »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Зруби з оцилiндрованих колод i вдома ручної рубки »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Обсяги iндивiдуального будiвництва стрiмко зростають з кожним роком. І при всьому багатствi сучасних матерiалiв i технологiй, iнтерес до традицiйних, перевiрених часом, способам зведення будiвель аж нiяк не зменшується.

Пiзнавально та цiкаво порiвняти яку-небудь старовинну методу будiвництва i її сучасний аналог. В рамках цiєї статтi ми проведемо подiбний аналiз стосовно до будiвлям з колод.

В якостi представника перевiреної технологiї буде виступати спосiб традицiйної ручної рубки. В якостi сучасного аналога розглянемо приватна механiзоване виробництво з виготовлення зрубiв з оцилiндрованих колод.

Ми постараємося в рамках статтi не робити будь-яких висновкiв або рекомендацiй на користь одного з конкурсантiв нашого порiвняння. Вирiшити, що для Вас бiльш прийнятно, Ви можете тiльки самi. Також, ми спецiально не згадуємо назви фiрм, якi є прикладами використання порiвнюваних технологiй.

Попередньо необхiдно ознайомитися з основами


При заготiвлi деревини стовбур спиляного дерева нарiзається рiвними вiдрiзками приблизно по 6 метрiв завдовжки. Самое товсту колоду, комель, називається "першим рiзом". Наступний вiдрiзок стовбура - другим рiзом. І так далi. Примiтно, що чим ближче рез до вершини стовбура, тим сильнiше спостерiгається конуснiсть колоди. Перший же рез - це практично цилiндр.

Структура деревини неоднорiдна по радiусу стовбура. Самий щiльний шар - це зовнiшнiй зовнiшнiй шар товщиною 1-2 см, що знаходиться безпосередньо пiд корою. При пошкодженнi цього шару, коли iз зовнiшнiм середовищем починає контактувати поверхню внутрiшнiх шарiв деревини, колода стає схильним до гниття i подальшого руйнування.

Існують вiдмiнностi в деревинi рiзних порiд. Так, деревина їли багато i рiвномiрно насичена смолою з самого раннього вiку дерева; деревина ж сосни досить насичується смолою тiльки в зрiлому вiцi. Причому насичуються переважно зовнiшнi шари. Тому при використаннi колод невеликого дiаметра (до 26 см) розумнiше використовувати ялина, як бiльш довговiчну, тому сосна у вiцi, коли перший рез не перевищує в дiаметрi 26 см, ще недостатньо просякнута смолами i, вiдповiдно менш довговiчна.

З iншого боку, рясна насиченiсть смолами деревини зрiлої сосни може послужити погану службу в примiщеннях типу саун або лазень. Вiд нагрiвання i високої вологостi деревина починає "плакати", втрачаючи смолистi речовини i забруднивши поверхню колоди. У разi використання деревини сосни для жарких вiдвiдувань вважається обов'язковим їх внутрiшня обшивка вагонкою, для ялинових зрубiв ця операцiя надлишкова.

Одним з головних недолiкiв оцилiндрованих колод називають саме малий термiн служби через схильнiсть гниттю: знятий щiльний шар оголює внутрiшню, легко пiддану руйнiвним процесам поверхню колоди. Однак, при використаннi колод першого рiзу дане звинувачення не має пiдстав: вихiдне колоду - практично iдеальний цилiндр i обдираючи шар кори i кiлька мiлiметрiв подкорного шару, цiлiндровочний верстат аж нiяк не переводить колоду в "недовговiчну гарну iграшку".

25-02-2018, 06:50
139 просмотров
[/group]