Приготування бетонної сумiшi

Приготування бетонної сумiшi В якостi в'яжучого речовини в бетонної сумiшi застосовується цемент, його змiшують з пiском, щебенем або гравiєм, i розбавляють отриману сумiш водою. Давайте розглянемо рiзновиди цементу, склад гравiю i щебеню, що застосовується при замiсi бетонної сумiшi, а також способи приготування самої бетонної сумiшi для рiзних цiлей, в тому числi i для , i правила зберiгання цементу.

Портландцемент:

Найпоширенiшим цементом, для приготування бетонних сумiшей є портландцемент марки - 300, 400, 500, 600. Через швидкостi схоплювання портландцемент необхiдно використати протягом 1-2 годин пiсля приготування. Для будiвництва невеликих замiських будиночкiв застосовують головним чином портландцемент марок 300 i 400. Використовується такий цемент при закладцi фундаменту, для приготування кладок розчинiв, i при виготовленнi блокiв i залiзобетонних конструкцiй. Цемент марки 600 має високу початкову мiцнiсть, яка при будiвництвi невеликих будинкiв не потрiбно, i робота з цим цементом незручна через швидке схоплювання.

Шлакопортландцемент:

Шлакопортландцемент сiрого кольору i приготовлена ??бетонна сумiш з такого цементу виходить темно-сiрого кольору. Випускається марками 200, 300, 400. При будiвництвi маленьких замiських будиночкiв застосовують шлакопортландцемент маркою 200 або 300. Схоплювання такого виду цементу менше, нiж у портландцементу, що iнодi буває менш бажаним, особливо при бетонуваннi в зимовий перiод.

Зберiгання цементу:

Мiшки з цементом повиннi зберiгається в закритому, сухому примiщеннi, мiж мiшками i стiною примiщення залишають зазор для природної вентиляцiї. При довгому зберiганнi цемент вбираючи вологу з повiтря твердне, тому для тривалого зберiгання найкраще упакувати мiшки в плiвку. Необхiдно також знати, що пiсля мiсячного зберiгання цемент втрачає свою мiцнiсть на 10%, пiсля 3-х мiсяцiв зберiгання - на 20%, пiсля 6-ти - до 30%, пiсля року - до 40%, а пiсля двох рокiв - бiльше 50 %. Перевiрити придатнiсть цементу можна так: взяти грудку затвердiлого цементу в руки, стиснути його i якщо грудку розсиплеться, то такий цемент ще може послужити вам для приготування бетонної сумiшi.

Пiщано-гравiйна або пiщано-щебенева сумiш:

Пiщано-гравiйна або пiщано-щебенева сумiш служить заповнювачем бетону. Якiсть заповнювача суттєво впливає на прозорiсть бетону. Для звичайної бетонної сумiшi використовують гравiй з значущiстю зерен до 80 мм, для залiзобетонної сумiшi - до 30мм. У бетонну сумiш для фундаменту кладуть великi каменi, що не менш економить всю сумiш за собiвартiстю. Сам пiсок не повинен мiстити нiяких забруднень, iнакше якiсть такої бетонної сумiшi значно погiршиться. Перевiрити кiлькiсть забруднень в пiску досить просто - достатньо насипати трохи пiску в бутель з водою i ретельно перемiшати. Через 24 години у хорошого пiску рiдина залишиться свiтлою або злегка каламутною. Спiввiдношення пiску i гравiю (щебеню) в бетонної сумiшi має становити 1: 1,2, а для гальки - 1: 2. Так як в природному гравiї компоненти зазвичай мiстяться в зворотнiй пропорцiї (2: 1), то в нього потрiбно додавати додатково щебiнь або гальку.

Вода:

У теплу пору року при приготуваннi бетонної сумiшi краще використовувати холодну, очищену воду, тiльки тодi бетон не схопиться занадто швидко. Взимку краще використовувати теплу воду, пiдiгрiту до 40 градусiв за Цельсiєм. При надлишку води в бетоннiй сумiшi мiцнiсть бетону знижується. На 1 куб. м. бетону потрiбно близько 125л. води. Перевiрити чи достатньо в сумiшi води можна ось так: стиснути в долонi замiшану сумiш, при достатнiй кiлькостi води сумiш збережеться в долонi у виглядi грудки, а на самiй долонi залишиться небагато цементного молока.

Бетономiшалка:

Приготування бетонної сумiшi в бетономiшалцi значно спрощує будь-яке будiвництво, бетон при цьому виходить на 50% мiцнiше. Спочатку завантажують в бетономiшалку бiльш крупний щебiнь або гравiй з водою, потiм бiльш дрiбний щебiнь, пiсок, цемент, i пiсля короткочасного перемiшування заливають воду. Занадто довго перемiшувати бетон в бетономiшалцi не слiд, достатньо 1-2 хв.
16-11-2018, 06:06
138 просмотров
[/group]