» » Освiтлення кiмнати »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Освiтлення кiмнати »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Затишок i комфорт сучасної квартири залежать i вiд якiсного освiтлення, завдяки йому ми здатнi повнiстю змiнити сприйняття самого нудного iнтер'єру. Можливостi новiтнiх освiтлювальних систем такi широкi, що залежно вiд ситуацiї, без всякої перестановки меблiв примiщення може представлятися в рiзних образах. Сьогоднi ми розповiмо про висвiтлення житлових кiмнат, а також про новинки ринку свiтлоустаткування i коректує ролi свiтла у змiнi виду простору.

Ми дуже звикли до старого, консервативного свiтлового оформлення примiщення, але традицiйна люстра або плафон, нерухомо закрiпленi в центрi кiмнати, торшери i бра зi статичними, раз i назавжди вибраними напрямами потокiв свiтла, не вiдповiдають сучасним запитам в освiтленнi простору. Головнi критерiї сьогоднi - мобiльнiсть i рiзноманiтнiсть, яких можна досягти комбiнуванням комфортно розсiяного або вiдбитого освiтлення з рухливими свiтловими акцентами, створюваними яскравими пучками направленого свiтла.

Можна довго перераховувати новинки ринку свiтлотехнiки, але ми зупинимося тiльки на декiлькох найбiльш популярних i цiкавих варiантах. Дуже приємне для очей освiтлення, що вiдрiзняється м'якими тенеобразующiмi властивостями i рiвномiрним розподiлом яскравостi свiтла, вiдбитого вiд поверхнi стiн, стелi та пiдлоги, дають стельовi свiтильники у формi кулi або пiвсфери. Вони непрозорi i не пропускають слiпуче свiтло, розбиваючи прямi променi.

Розсiяне свiтло одержуваний вiд них, має найбiльший коефiцiєнт корисностi i найкраще пiдходить для загального освiтлення. Розташовувати такi джерела свiтла можна вiльно, вони можуть «подорожувати» по всiй верхнiй площинi примiщення. Такий же тип освiтлення можуть створити i галогеннi лампи, закрiпленi на металевих конструкцiях або вмонтованi в пiдвiснi або натяжнi стелi.

Цiкаво розташувати такi джерела в торцях пiдвiсних конструкцiй, щоб вони вiдбивалися вiд горизонтальної поверхнi, причому найбiльш зручним варiантом буде той, в якому вони зможуть змiнювати кут освiтлення.

Дуже популярним рiшенням створення загального освiтлення є розмiщення невеликих стельових свiтильникiв по верхньому периметру примiщення. Такi джерела вiдбивають свiтло вiд стелi i вiддають бiльшу частину його назад, рiвномiрно розсiюючи по всiй кiмнатi. Вiдбите свiтло робить простiр невагомим i прозорим, а також створює найбiльш комфортне i рiвномiрне освiтлення. Подiбного ефекту можна досягти, i встановивши кiлька торшерiв i бра з плафонами, абажурами i вiдбивачами, що направляють свiтло в стелю. Часто можна зустрiти варiант, при якому прiпотолочние свiтильники прихованi за розмiщеним уздовж стiн спецiальним виступом, цей прийом вiзуально збiльшує обсяг примiщення i вигiдно пiдкреслює конфiгурацiю простору.

Люстри ще продовжують залишатися елементами загального освiтлення, особливо це стосується житла, виконаного в класичному стилi. Але їх центрове розташування зовсiм не обов'язково, свiтильник повинен знайти своє мiсце там, де вiн дiйсно потрiбний, наприклад, над обiдньою групою або зоною вiдпочинку.

Найкращим i цiкавим варiантом освiтлення кiмнати варто визнати струмопровiднi конструкцiї, вони дозволяють забезпечити найбiльшу мобiльнiсть.

Конструкцiя таких струмопровiдних шин рiзноманiтна: їх можна крiпити як до стелi, так i до стiн. Свiтловi елементи, розташованi на цих шинах, легко змiнюють кут променя i своє мiсце розташування. Наприклад, якщо вам треба зосередити максимальну кiлькостi свiтла в однiй якiй-небудь точцi, ви з легкiстю можете посунути елементи в потрiбне мiсце; для створення загального освiтлення джерела свiтла розмiщуються в рiзних мiсцях кiмнати, причому картину загального освiтлення ви можете мiняти скiльки завгодно разiв, просто змiнюючи положення свiтильникiв.

Свiтлове оформлення кiмнати буде неповним, якщо ви не будете використовувати мiсцеве i декоративне освiтлення. Причому для деяких примiщень, таких, як кабiнет або спальня, загальне освiтлення навiть необов'язково. У цьому випадку все навантаження по свiтловому оформленню простору лягає на мiсцеве освiтлення. Настiльнi лампи, бра i стельовi свiтильники з абажурами вiдмiнно висвiтять необхiдний об'єкт, залишивши iншу частину примiщення в напiвтемрявi. Добре пiдiйдуть для цiєї мети i торшери. Необхiдно тiльки вибрати тi моделi, в яких є змiнює положення лампи кронштейн i регулятор кута повороту свiтлового елемента. Якщо вам здається, що торшери давно застарiли, знайте, що за останнiй час вони сильно змiнилися i сучасна модель настiльки добре впишеться у ваш iнтер'єр, що зможе стати невiд'ємною i улюбленою його частиною.

Декоративне освiтлення додасть будь-якому iнтер'єру, закiнченiсть i унiверсальнiсть. Висвiтиться прямими променями найбiльш виграшнi деталi обстановки: нiшi, масивнi пiдлоговi вази, скульптуру та iнше. Дуже цiкавий вид обстановцi додадуть вмонтованi в стiну по однiй лiнiї свiтильники, якi будуть висвiтлювати тiльки цi невеликi нiшi, створюючи ефект iлюмiнаторiв. Інший варiант свiтлового оформлення стiн - низова пiдлогова пiдсвiчування, променi свiтла, спрямованi на стiни, зроблять iнтер'єр таємничим.

Існує безлiч прийомiв, за допомогою яких можна збiльшувати, звужувати або розширювати простiр залежно вiд поставленої мети. Для вашої зручностi ми приведемо кiлька правил, якi ви зможете застосувати на практицi при свiтловому коректуваннi житлових примiщень.

1. Максимальна освiтленiсть стiн i застосування при їхнiй обробцi матерiалiв з хорошими вiдбивають властивостями допоможуть вам вiзуально розширити простiр, що дуже актуально для невеликих примiщень.
2. При висвiтленнi великих примiщень найкраще використовувати свiтильники прямого свiтла.
3. Змiнюючи яскравiсть свiтла, вiдбитого вiд пiдлоги, стiн i стелi, можна коректувати об'єм примiщення.
4. Вiдбитий або розсiяне свiтло вiзуально збiльшує простiр.
5. Зменшити висоту стелi вам вдасться, якщо на ньому ви розмiстите свiтильники, свiтловi променi яких будуть спрямованi на стiни, в цьому випадку стеля буде в тiнi i зорово знижений.
6. Збiльшення висоти ви доб'єтеся зворотним прийомом, встановивши на стiнах свiтильники зi спрямованими на вгору променями, яскраво освiтлена стеля здаватиметься вище.
7. Щоб вiзуально розширити вузький коридор, необхiдно розташувати свiтильники по рiвнiй лiнiї, уздовж однiєї iз стiн примiщення. Часто зустрiчається розташування свiтильникiв, коли вони встановленi уздовж середньої лiнiї стелi, навпаки звужує простiр.
8. Освiтлена стiна в кiнцi коридору робить його ширше.
9. Яскравий поперечний свiтло вiзуально скорочує довжину.
10. Поглибити перспективу довгого коридору можна за допомогою розмiщення на стелi рiвного ряду однотипних свiтильникiв.
11. Поздовжнє освiтлення дозволяє витягнути короткий простiр.

Правильно встановлене освiтлення здатне не тiльки коректувати геометрiю примiщення, але i маскувати те, що потрiбно залишити в тiнi, а також створювати необхiднi акценти в iнтер'єрi. Сподiваємося, що цi поради допоможуть вам.

Свiтлове оформлення житлового iнтер'єру важливо не тiльки для здоров'я очей, воно стимулює роботу головного мозку i сприяє гарному вiдпочинку. Тому до пiдбору освiтлення для своєї квартири потрiбно пiдходити з усiєю серйознiстю. Звернувшись до професiоналiв, ви отримаєте 100% гарантiю якiсного, рiзноманiтного й оригiнального свiтлового оформлення свого житла.
18-07-2018, 17:35
127 просмотров
[/group]