» » Будiвництво з клеєного бруса »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Будiвництво з клеєного бруса »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Будiвництво з клеєного бруса »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

У цiй статтi ми поговоримо про будiвництво будинку з клеєного будинку, його переваги, етапах i зразковi термiни споруди.

 

Клеєний брус коштує досить дорого. Але вiн i володiє вiдповiдними качествамi- мiцнiсть i довговiчнiсть. Виробництво клеєного бруса здiйснюється з високоякiсної деревини.

Деякi матерiали мають досить високою вологiстю, в наслiдок чого вiдбувається усадка будинку, можуть пiти трiщини по стiнах. Стiни ж з клеєного бруса мають низьку вологiсть i це значно продовжують їх термiн служби i збереження в цiлому. Теплоiзоляцiя в таких будинках значно вище, а поверхня стiн без нерiвностей, що значно полегшує обробку будинку. Будинок з клеєного бруса послужить вам довго десь близько ста рокiв, при тому, що особливого догляду вiн не вимагає.

Будiвництво такого будинку можна подiлити на етапи:
1) Насамперед, зрозумiло, потрiбен детально пророблений план, проект будинку. Це займе приблизно тиждень
2) Створення «конструктиву» будинку. Виготовлення займе десь близько трьох тижнiв, в залежностi вiд обсягу роботи
3) Збiрка «конструктиву» (скелета) будинку. Цей етап є основним. Вiн займає кiлька мiсяцiв, зрозумiло залежить вiд складностi та грандiозностi вашого проекту
4) На четвертому етапi здiйснюється монтаж покрiвлi. Це триває близько чотирьох тижнiв.
5) Обробка, фарбування стiн, покриття лаком, видалення ворсу триває пару тижнiв. Дивлячись яка у вас площа повинна бути оброблена.
6) Заключний етап включає в себе монтаж чорнової пiдлоги, покрiвлi, установка дверей i вiкон, внутрiшня обробка будинку, провiд комунiкацiй. Все це займе кiлька мiсяцiв.
Таким чином, при наявностi вiдповiдних коштiв, будiвля будинку з клеєного будинку є iдеальним i дуже зручним варiантом.

22-09-2017, 14:07
167 просмотров
[/group]