» » Алюмiнiєвi вiкна: конструкцiя i догляд »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Алюмiнiєвi вiкна: конструкцiя i догляд »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Алюмiнiєвi вiкна: конструкцiя i догляд »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн Практично всiма фiрмами-виробниками алюмiнiєвих профiлiв випускається декiлька основних систем "холодного" i "теплого" профiлю: вiконна, дверна, фасадна (вiтражна) i спецiального призначення. В системi вiконних профiлiв крiм рамного профiлю є профiлi для стулок, штапики, iмпостнi профiлi, штульповi профiлi. З цим набором можна виготовити як глухе, так i вiдкривається одностворчатое i двостулковi (безiмпостний або з iмпостом) алюмiнiєве вiкно. Щоб вiкно не видiлялося в структурi свiтлопрозорих фасадiв, були розробленi спецiальнi серiї, в них нерухомi рами покривають весь створний халепу.

Сучаснiй вiконною фурнiтурою забезпечується вiкна з алюмiнiю будь-якi типи вiдкривання (поворотнi, поворотно-вiдкиднi, розсувнi i iн.) І надiйнiсть замикання (у тому числi протидiї взломного). Фурнiтуру алюмiнiєвих вiкон можна подiлити на 2 великi групи, якi вiдрiзняються за способом крiплень: за допомогою гвинтiв або спецiальної затискної клеми. В основному в конструкцiях алюмiнiєвого профiлю застосовують середнє ущiльнення, або внутрiшнє ущiльнення по притвору, нiж забезпечуються високi характеристики в планi вiтрової, волого- i шумущiльностi. Ущiльнювачами служить EPDM (сумiш з етилену з пропиленом i етiлпропiленодiмономером). Алюмiнiєве вiкно по конструкцiї вiконних блокiв може бути з одинарним плетiнням, спареним або роздiльним палiтуркою. Якщо ви не знаєте, що вибрати - алюмiнiєве вiкно або ПВХ, прочитайте статью .

При використаннi вiконних алюмiнiєвих профiлiв також можуть бути виготовленi та балконнi дверi. Була розроблена система розсувних вiкон (включаючи балконнi). Вiконнi профiлi, як правило, незважаючи на однакову товщину, вiдрiзняються вiд дверних профiлiв по ширинi. Це обумовлено необхiднiстю установки на дверi замкiв i т.д. (Що не означає, що балконнi дверi не можна виготовляти з вiконних профiлiв). Для склiння вiкна з алюмiнiєвого профiлю можна застосовувати рiзнi типи скла, склопакета або їх комбiнацiї. Вiд конкретних вимог до вiкон залежить вибiр типу склiння.

Алюмiнiю, на вiдмiну вiд деревини, не потрiбно постiйне обслуговування i догляд. Досить перiодичної очистки алюмiнiєвого профiлю вiд пилу бруду за допомогою спецiального миючого засобу, не тiльки допомагає видаляти забруднення, а й зберiгає первинний зовнiшнiй вигляд вiкон на довгий час. Для цiєї мети, як правило, користуються засобами для регулярної консервацiї, в чиїй основi силiкон, їх пропонують багато виробникiв алюмiнiєвих вiкон.

Щоб нанести їх на поверхню профiлiв, користуються м'якою тканиною, потiм кошти змиваються i поверхнi протираються сухою серветкою. Оскiльки алюмiнiй є досить м'яким металом, то на профiлях в процесi їх експлуатацiї може з'явитися невелика подряпина або iнше механiчне пошкодження. Для його маскування i видалення є спецiальний коректор та алюмiнiєвi смоли. Фурнiтурi алюмiнiєвого вiкна, як i iнших типiв вiкон, також потрiбно перiодичне обслуговування. Зазвичай цей захiд проводять раз на пару рокiв, воно включає мастило кожної рухомiй частинi маслом, без вмiсту смоли або кислоти в складi. Алюмiнiю не потрiбно стомлююче i дороге обслуговування. На вiдмiну вiд iнших матерiалiв, алюмiнiю пiсля часу не потрiбна циклювання, шлiфування або фарбування. У доглядi алюмiнiєвi вiкна вiдрiзняє простота. Щоб захистити покриття пiд час будiвельно-монтажної роботи, застосовують захисну плiвку.


Дата публiкацiї: 08.11.2012, 11:58
10-09-2017, 13:41
119 просмотров
[/group]