» » Будiвництво з оцинкованих металоконструкцiй »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Будiвництво з оцинкованих металоконструкцiй »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

З кожним роком зростає потреба в торговельних, виробничих, складських примiщеннях, а капiтальне будiвництво потребує чимало часу i трудовитрат. Необхiднiсть створення хороших проектiв, вивчення грунтiв, пристрої надiйних фундаментiв, а потiм зведення самих будiвель та їх обробки на багато рокiв малює досить вiддаленi термiни здачi їх в експлуатацiю.

Вирiшенням цiєї проблеми стало будiвництво швидкомонтованих будинкiв. Область їх застосування дуже широка: магазини та склади, пункти харчування та виставковi центри, станцiї техобслуговування i навiть офiснi примiщення. Швидко будiвлi будуються в короткi термiни, без улаштування фундаменту, не вимагають обробки, обладнуються системами вентиляцiї, опалення, водопровiдними i каналiзацiйними системами, а при необхiдностi легко демонтуються i переносяться в будь-який зручний мiсце. Крiм того, вони демонструють такi переваги, як мiцнiсть, довговiчнiсть, пожежо-i сейсмостiйкiсть, i при цьому - вiдносно невисоку вартiсть.

Одним з видiв швидкомонтованих будинкiв є будiвлi з легких металевих конструкцiй (ЛМК). Складовi каркаса виготовляються iз сталi, а в якостi обшивки застосовуються самi рiзнi матерiали, в тому числi металевi профлисти i гiпсокартон, мiж якими прокладається шар утеплювача, або вже готовi сендвiч-панелi. При створеннi ЛМК застосовуються рiзнi види профiлiв: C-подiбної форми, U-подiбної форми i профiль пiдвищеної жорсткостi, що формою нагадує грецьку букву «сигма». Останнiй, завдяки своїм вiдмiнним мiцностi, стало найбiльш актуальним i затребуваним при будiвництвi швидкомонтованих каркасних будiвель. Це найкраще геометричне рiшення холоднокатаного профiлю, що дозволяє навiть вторинним конструкцiям брати на себе частину загального навантаження, тим самим покращуючи статику всiєї споруди. Сигма-профiль виготовляється з оцинкованої сталi на роликовiй листозгинальна машинi. Цинкове покриття надiйно захищає метал вiд впливу вологи i хiмiчних елементiв, що сприяють корозiї. Це дозволяє зводити й експлуатувати ЛМК в будь-яких клiматичних умовах, у тому числi в регiонах з пiдвищеною вологiстю.

Зараз багато виробникiв пропонують готовi рiшення для будiвництва будiвлi необхiдної площi i висоти. Їх перевага полягає в тому, що комплект включає в себе всi необхiднi складовi, i на будiвельному майданчику здiйснюється тiльки процес складання. Подiбний пiдхiд значно скорочує термiни монтажу i дозволяє швидше здати будинок в експлуатацiю.

2-03-2018, 12:33
145 просмотров
[/group]