Якi бувають даху? Типи дахiв.

Якi бувають даху? Давайте розглянемо найпоширенiшi види i типи дахiв i в кiнцi цiєї статтi ви вже будете добре орiєнтуватися i пiдберете для себе найоптимальнiший тип даху для вашого дачного будинку, альтанки, тераси, гаража та iнших споруд.

Почнемо з того, що вибiр даху в першу чергу залежить вiд клiматичних умов вашого району, мiсцевостi, в якiй знаходиться ваш будинок. Для пiвнiчних районiв, де випадає багато снiгу найкраще пiдiйде дах з крутим нахилом, щоб легше було зчищати снiг. У малоснiжнi районах дах може бути бiльш пологой.Но завжди варто пам'ятати, що будь-який дах повинна бути надiйною i вiдносно простий по конструкцiї. Це дозволить вам уникнути безлiчi проблем при експлуатацiї i заощадити грошi.

А тепер розглянемо типи дахiв i дiзнаємося, якi бувають даху:

Якi бувають даху? Типи дахiв. Односхилий дах.
Односхилий дах спирається своєю конструкцiєю на зовнiшнi стiни, якi можуть перебувати на рiзних рiвнях. Зазвичай застосовують односхилi даху при будiвництвi терас або веранд, а також рiзних господарських будiвель.

Якi бувають даху? Типи дахiв. Двосхилий дах.
Найпоширенiшим i класичним варiантом дахiв є двосхилий дах. У народi такий тип дахiв називають щипцевих. Рiзновидом двосхилого даху є дах з висячими кроквяними формами i з похилими кроквами. Кут ухилу двосхилим даху може бути найрiзноманiтнiшим, як рiвномiрним, так i не рiвномiрним.

Якi бувають даху? Типи дахiв. Шатровий дах.
Якщо ваше будова має форму квадрата або рiвностороннього багатокутника, то ваш вибiр можна зупинити на шатрового даху. Кожен скат шатрового даху - це трикутник. Скiльки б не було скатiв, всi вони сходяться в однiй центральнiй точцi.

Якi бувають даху? Типи дахiв. Вальмовий дах.
Ви напевно бачили ст деяких будинках вальмовую дах. Зазвичай вона має чотири ската, два з яких у виглядi трапецiї, а два iнших ската - трикутники. Буває також полувальмовая дах.

Якi бувають даху? Типи дахiв. Багатощипцовий дах.
Досить таки складна конструкцiя, застосовується при будiвництвi складного багатокутного будiвлi. Такий дах має велику кiлькiсть внутрiшнiх кутiв i ребер. При виконаннi покрiвельних робiт на багатощипцевi даху потрiбна висока квалiфiкацiя.

Якi бувають даху? Типи дахiв. Мансардний дах.
Якщо ваш будинок планується з горищем або мансардою, то краще мансардного даху вам не знайти. Такий дах забезпечить ефективне використання житлової площi мансардного поверху. Для збiльшення обсягу горищного примiщення скати мансардного даху виконуються рiзних ухилiв: верхнi скати бiльш пологi, а нижнi мають бiльш крутий ухил.

Якi бувають даху? Типи дахiв. Купольнi i конiчнi дахи.
Якщо будiвля за планом передбачається кругового обриси, то вам пiдiйде саме купольна або конiчна форма даху.

Якi бувають даху? Типи дахiв. Плоскi дахи.
У промисловому будiвництвi, а iнодi i в цивiльному застосують плоскi дахи. На вiдмiну вiд скатних дахiв, на плоских дахах не потрiбно застосування листового i покрiвельного матерiалу. Тут потрiбнi бiтумнi, бiтумно-полiмернi, полiмернi матерiали та мастика.

У цiй статтi ми розглянули, а ви дiзналися якi бувають даху. І, швидше за все ви вже пiдiбрали тип даху для вашого будинку. Будемо вдячнi, якщо ви розкажiть про будiвництво свого будинку, доборi матерiалу, ремонтi i обробцi свого будинку i тд. Для цього на нашому сайтi, адже може бути саме ваш досвiд допоможе початкiвцям будiвельникам у важку хвилину.
26-07-2017, 05:13
175 просмотров
[/group]