» » Таун-хауси - новий вид малоповерхового будiвництва в Росiї »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Таун-хауси - новий вид малоповерхового будiвництва в Росiї »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

За останнi роки сектор малоповерхового будiвництва в Росiї цiлком сформувався в окремий роздiл первинного ринку зi своїми кон'юнктурними особливостями. Проекти малоповерхової забудови розрiзняються за цiнами продажу, рiвню комфорту i сервiсу, але при цьому мають багато спiльного. У великих мiстах найбiльшим попитом користуються секцiї в таун-хауса площею 100 - 150 кв. м (без урахування гаража i технiчних примiщень). Малоповерховi комплекси, як правило, утворюють замкнутий контур. Внутрiшнiй дворик являє собою зелений острiвець, що вмiстив всю фантазiю ландшафтних дизайнерiв, або дитячий майданчик з розвиваючими снарядами. У пiвденних регiонах внутрiшнiй дворик може вмiщати досить великий басейн з дитячим вiдсiком i широкою зоною для шезлонгiв. Таун-хауси практично завжди утворюють собою селище, яке включає в себе об'єкти iнфраструктури, виконанi в тому ж архiтектурному стилi, це можуть бути лише необхiднi магазини i кафе, а може бути цiлий комплекс починаючи з фiтнес-центрiв i закiнчуючи дитячим садом i автотехцентру.

Чи можна говорити про те, що iндивiдуальне житло розглядається як альтернатива квартирi в багатоповерховому будинку?

На сьогоднiшнiй день можна назвати двi категорiї малоповерхового будiвництва: органiзоване й iндивiдуальне. Перше здiйснюють iнвестицiйно-будiвельнi компанiї з метою продажу зводяться будинкiв на ринку. Друге - за iндивiдуальним замовленням вiд власника земельної дiлянки. Вiдмiнностi за применяющимся технологiям будiвництва i в пiдходах до архiтектурно-планувальних рiшень досить iстотнi.

Органiзованi селища будуються, як правило, з урахуванням усiх будiвельних норм (у тому числi - по тепловтратах). Зведення зовнiшнiх стiн, перекриттiв i даху проводиться за стандартним рiшенням. Однак iндивiдуальнi об'єкти виграють у можливостях архiтектурних рiшень, як декоративних, так i побутових.

Секцiя в сучасному таун-хаусi повинна бути доступна для среднеобеспеченного людини. Використовуючи канадськi будiвельнi технологiї (каркасне будiвництво на основi металоконструкцiй), вiдпрацьованi десятилiттями, i мiсцевi матерiали, це стає цiлком реальним для росiйських громадян: заявлена ??середня вартiсть 1м 2 - 12 500руб.

В регiонах СНД з рiзними клiматичними i сейсмiчними показниками зводяться будинки за канадською технологiєю. Цi будинки викликають пiдвищений попит завдяки їх високiй архiтектурному якостi, низької собiвартостi i економiчностi в експлуатацiї.

Таун-хауси - новий вид малоповерхового будiвництва в Росiї »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт Таун-хауси - новий вид малоповерхового будiвництва в Росiї »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт
15-11-2018, 11:12
187 просмотров
[/group]