» » Теплий будинок. Способи утеплення котеджу »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Теплий будинок. Способи утеплення котеджу »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Перше, про що ми згадуємо при словi «затишок», - це тепло, яке повинно бути в будинку, i не тiльки в переносному, а й у прямому сенсi цього слова. Оскiльки «овес нинi дорогий», домовласниковi варто замислюватися не тiльки про рiзнi способи опалення будинку, а й про максимальне збереження отриманого тепла.


Знизити тепловтрати до нуля навряд чи можливо, але добитися значного скорочення обiгрiву вулицi - одне з першочергових завдань при проектуваннi i будiвництвi будинку.

Теплий будинок. Способи утеплення котеджу »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Якщо розглядати вiдносний розподiл тепловтрат, то картина виглядає приблизно таким чином:

  • фундамент - до 15%;
  • зовнiшнi стiни i вiкна дверi - до 25%;
  • вентиляцiя - до 50% (по Снiпу);
  • покрiвля - до 10%.

Тепловтрати вiд вентиляцiї - єдинi, якi кiлькiсно зменшити не вдасться. Іншi ж значення можна зменшити за рахунок вибору основного та теплоiзоляцiйного матерiалу, а також ефективних конструкцiй.

Умовно можна видiлити три «кордону» теплоiзоляцiї - зовнiшнi поверхнi, мiжповерховi (внутрiшнi) перекриття i прорiзи - двернi та вiконнi.

Плити з екструдованого спiненого полiстиролу добре протистоять утворенню «мiсткiв холоду», тому широко використовуються для утеплення як огороджувальних конструкцiй, так i фундаментiв i цокольних поверхiв будiвель.

Зовнiшнi бар'єри

Зовнiшнi поверхнi, такi як фундамент, стiни i дах, мають найбiльшу площу зiткнення iз зовнiшнiм середовищем. Вiдповiдно, саме на них i лягає основна вiдповiдальнiсть за утримання настiльки дорогоцiнного тепла. У зв'язку з рiзними функцiональними особливостями частин будинку, пiдхiд до теплоiзоляцiї також буде рiзний.

В якостi захисту фундаменту, а також для гiдроiзоляцiї часто використовують горизонтальний шар утеплювача по периметру будинку, пiд вимощенням, що перешкоджає промерзанню грунту. Точний розрахунок ширини i товщини утеплювача проводиться з характеристик конкретної дiлянки i в основному залежить вiд виду грунту, глибини його промерзання i конструктивних особливостей будiвлi.

Стiни утеплюються зовнi плитами з екструдованого пiнополiстиролу, використовуваними в якостi незнiмної опалубки при заливцi фундаменту. Подiбна конструкцiя захищає стiни пiдвалу вiд деформацiї внаслiдок морозної пучинiстостi грунтiв, а також знижує ймовiрнiсть утворення конденсату в лiтнiй час, зводячи до мiнiмуму вiдсирiванню.

Стiни будинку в умовах даної задачi є найбiльшим джерелом тепловтрат, тому велика увага придiляється вибору як основного, так i теплоiзоляцiйного матерiалiв.

16-09-2018, 11:39
165 просмотров
[/group]