» » Типи брущатих будинкiв »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Типи брущатих будинкiв »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Типи брущатих будинкiв »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Дана стаття розглядає всi типи брущатих будинкiв, їх порiвняльнi переваги i недолiки, типовi недолiки в проектуваннi i будiвництвi будинкiв з бруса. У першу чергу iнформацiя розташована тут буде цiкава всiм вперше зiткнулися з будинками з бруса, а також тим, хто шукає собi фiрму, яка збудує йому будинок його мрiї.

Хочемо звернути вашу увагу на наступний факт: пiсля монтажу силової частини будинку, до обробки можна приступати тiльки пiсля того, як будинок "вiдстоїться" (тобто деревина придбає относiтьльную вологiсть, стiни усядут). Тривалiсть цього процесу залежить вiд пори року, температури i вологостi i складає для бруса перерiзом 150х150 вiд 40 днiв до декiлькох мiсяцiв.

Розглянемо типи брущатих будинкiв, пропонованих нашою фiрмою, по виду бруса.

1. З непрофiлiрованного бруса.

Найчастiше при будiвництвi використовується брус природної вологостi, тому сухий брус нiхто не виробляє через складнiсть технологiчного процесу сушiння (за вартiстю вiн буде аналогiчний клеєного) i через викривлення, викликаного внутрiшнiми напруженнями при усушку бруса, ускладнюється монтаж стiн.

Цей тип будинку має наступнi позитивнi якостi:

a) Низька вартiсть.
b) Легкiсть у придбаннi. Чи не профiльований брус, популярних розмiрiв 150х150 i 100х150, пропонується на будь-якому близько розташованому лiсоторгової ринку, що дає можливiсть заощадити на доставцi.
c) Через легкої доступностi та загальної поширеностi немає необхiдностi чекати його виготовлення, крайнiй термiн поставки 5-10 днiв.
d) Вiдносна легкiсть монтажу. Для будiвництва будинкiв з непрофiлiрованного бруса можна залучити платникiв 3-4 розрядiв. Але тут необхiдно дотримуватися розумну обережнiсть! Т.к за словами: «Все одно буде зашивати!», Ховається низька квалiфiкацiя робiтникiв.
e) Можна непрофiлiрованний брус острогать, i, тим самим заощадити на подальшiй обробцi.
f) Легкiсть у виборi межвенцового утеплювача. На сьогоднiшнiй день виробники пропонують три основних види утеплювача: джут натуральний, льон i комбiнований джут-льон. Вiдсутня необхiднiсть спецiальної нарiзки пiд ширину вiнця, тому надлишки видаляються за допомогою ножа при остаточнiй обробцi стiн.
g) Маленький термiн монтажу силової частини. Наприклад: будинок 6х6 з двосхилим мансардної покрiвлею збирається протягом 5-7 робочих днiв.

На цьому позитивнi якостi закiнчуються i переходимо до недолiкiв:

a) Необхiднiсть обшивки стiн облицювальним матерiалом: вагонкою, Блокхаус, iмiтацiєю бруса, сайдингом, ГКЛом i т.д.

9-10-2018, 18:10
149 просмотров
[/group]