» » Читати далi ... »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Читати далi ... »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Металопластиковi вiконнi конструкцiї на сьогоднiшнiй день займають лiдируючi позицiї з продажу, як приватним покупцям, так i корпоративним клiєнтам. Ефектний зовнiшнiй вигляд, чудовi функцiональнi характеристики, легкiсть в експлуатацiї i вiдсутнiсть складнощiв з обслуговуванням - все це робить металопластиковi конструкцiї дуже затребуваними на сьогоднi. Вагомим аргументом є i доступнiсть цiн для широких споживчих мас, адже стандартне пластикове вiкно разом з монтажем обiйдеться всього лише в 150 - 200 доларiв, залежно вiд габаритiв свiтлового прорiзу. Природно, що наведенi цифри є приблизними, оскiльки в кожному конкретному випадку можуть бути присутнiми iндивiдуальнi нюанси, що безпосередньо впливають на вартiсть готового виробу.

На сьогоднiшнiй день доступнiсть пластикових вiкон дозволяє швидко i недорого засклити свiй будинок жителям районних центрiв, навiть тих, що знаходяться в значнiй вiдстанi вiд обласних центрiв. За останнi кiлька рокiв компанiї, що спецiалiзуються на виробництвi та продажу металопластикових вiконних систем, стали поступово переносити виробничi потужностi за межi великих мiст. Особливо характерно проявилася дана тенденцiя в столицi, коли в термiновому порядку масово стали згортатися виробничi цехи, що iснували на орендованих у столичних пiдприємств промислових площах, i переноситися за межу мегаполiсу, розсiюючись по областi. При цьому велика частина фабрик, що випускають металопластиковi конструкцiї, переїхала у власнi примiщення, зведенi спецiально пiд виробничi потреби. Це абсолютно новi, ультрасучаснi цехи, оснащенi за останнiм словом обладнанням i технологiями. Завдяки такому пiдходу, виробники отримали можливiсть випускати складнi конструкцiї, такi як, наприклад, . Оскiльки до конструктивних елементiв, що становлять iнтер'єр примiщення, пред'являються особливо жорсткi вимоги, то стає зрозумiло, наскiльки скрупульозно виробники розробляють i виготовляють пластиковi дверi мiжкiмнатнi на okna-darom.ru.

Що стосується стандартних вiкон, то тут повною мiрою вiдчули перевагу розмiщення вiконних цехiв за мiстом мiсцевi жителi. Наприклад, придбати висококласнi сьогоднi можна дуже недорого i, що називається, «не вiдходячи вiд каси». Виробництва, розмiщенi в районних центрах, як правило, мають власнi центри продажiв, розташованих на територiї фабрики. Тому можна смiливо вiдправлятися безпосередньо на виробництво i там оформити замовлення на вiкна Химки на okna-darom.ru. У даному випадку замовник може заощадити певну суму грошей, оскiльки вiзьме вiконну конструкцiю безпосередньо, минаючи посередникiв, а також не йому не доведеться витрачатися на транспортну доставку готових виробiв до мiсця монтажу.


Дата публiкацiї: 23.11.2012, 19:22
19-08-2017, 08:39
142 просмотров
[/group]