» » Види сходiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Види сходiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Види сходiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Конфiгурацiя сходових маршiв залежить вiд наших уподобань, а також вiд того, яку площу ми можемо вiдвести пiд сходи. Тим не менш, слiд врахувати, що сходи рiзних форм не будуть однаково зручними.

Види сходiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

1. Пряма одномаршова сходи. Проста у виконаннi, вона найбiльше пiдходить для поверхiв з невеликою висотою, наприклад, такi сходи може вести на антресоль.

Види сходiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

2. Пряма сходи з промiжним майданчиком. Вона також проста у виконаннi, але за рахунок промiжної площадки бiльш зручна у порiвняннi з одномаршових. Для неї потрiбно бiльше мiсця, нiж для одномаршових сходи без сходової площадки.

Види сходiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

3. Пряма двухмаршевая сходи, в якiй верхнiй марш розташований паралельно нижньому. Проста у виконаннi. Пiдходить як дня 01криюй, так i закриюй лесгнiчной клiтини.

Види сходiв »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

4. Г-подiбна двухмаршевая сходи з промiжним майданчиком. Найкраще, коли вона розташовується уздовж двох стiн (iкригон сходовiй кльошi. Якщо нижнiй марш бiльш короткий, то в перекриттi необхiдно залишити отвiр, який за площею буде вiдповiдати верхнiй маршу.

[thumb]http://legion-nsk.ru/engine/go.php?url=L3VwbG9hZHMvcG9zdHMvMjAxMi0xMS9jamMxZW0yOXVlLmpwZw==[/thumb]

5. Трехмаршевая сходи з двома промiжними майданчиками. Для її пристрою необхiдно значно бiльше мiсця в порiвняннi з двухмаршевой, але вона бiльш зручна для високих поверхiв. Красиво виглядає у великому вiдкритому просторi, наприклад, у високiй двухсветного вiтальнi.

[thumb]http://legion-nsk.ru/engine/go.php?url=L3VwbG9hZHMvcG9zdHMvMjAxMi0xMS85NG1sNGl6cXliLmpwZw==[/thumb]

6. одномаршовi сходи з забiжними ступенями з одного боку. Вона менш зручна, оскiльки забiжнi щаблi мають неоднакову ширину. Інодi таке рiшення буває вимушеним.

[thumb]http://legion-nsk.ru/engine/go.php?url=L3VwbG9hZHMvcG9zdHMvMjAxMi0xMS9obHZjZjkxMDB1YS5qcGc=[/thumb]

7. 0дномаршевая сходи з забiжними ступенями з двох сторiн. Сходи такої форми виконують в тих випадках, коли верхня площадка може бути розташована тiльки паралельно нижньої.

[thumb]http://legion-nsk.ru/engine/go.php?url=L3VwbG9hZHMvcG9zdHMvMjAxMi0xMS82NmhteWwxMGF0cS5qcGc=[/thumb]

8. Сходи з забiжними ступенями з прямим верхнiм маршем. Використання забежних ступенiв дозволяє скоротити площу, необхiдну для розмiщення всiєї конструкцiї.

[thumb]http://legion-nsk.ru/engine/go.php?url=L3VwbG9hZHMvcG9zdHMvMjAxMi0xMS8wdzgxMGs1cHpkeS5qcGc=[/thumb]

9. Сходи з забiжними ступенями, з верхнiм дугоподiбним маршем. Прорiз таких сходiв виходить бiльш коротким, нiж бiля сходiв з забiжними ступенями i прямим маршем.

[thumb]http://legion-nsk.ru/engine/go.php?url=L3VwbG9hZHMvcG9zdHMvMjAxMi0xMS9wdjk5dnFjMzRpLmpwZw==[/thumb]

10. Гвинтовi сходи з забiжними ступенями. Займає небагато мiсця, але всi щаблi з проступью, зрiзаною пiд гострим кутом, незручнi. Сходи такої форми часто використовується, коли потрiбно органiзувати пiдйом на антресоль.

[thumb]http://legion-nsk.ru/engine/go.php?url=L3VwbG9hZHMvcG9zdHMvMjAxMi0xMS82N2F1cGo5ZnV3LmpwZw==[/thumb]

11. Спiралеподiбна сходи. Може бути змонтована на центральному стовпi або в несучiй стiнi, навколишнього сходи. Вiдкрита, ефектно виглядає у вiтальнях. Оскiльки вона займає небагато мiсця, то її можна рекомендувати для невеликих будинкiв.

[thumb]http://legion-nsk.ru/engine/go.php?url=L3VwbG9hZHMvcG9zdHMvMjAxMi0xMS9yNjlha2ZmMTA5Mi5qcGc=[/thumb]

12. Сходи з забiжними ступенями, з промiжним майданчиком. Вона використовується, якщо висота зтажа складає бiльше 2,75 м. Завдяки пристрою забежних ступенiв можна заощадити мiсце, а через наявнiсть промiжної площадки такi сходи виходить досить зручною.

Джерело:
18-07-2018, 18:47
168 просмотров
[/group]