» » Енергоефективнi будинки »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

Енергоефективнi будинки »БiлдоМан - все про будiвництво та ремонт

За статистикою бiльше 40% розмiру комунальних платежiв складають рахунки за опалення i кондицiонування. Справдi, експерти стверджують, що за допомогою iнвестування декiлькох сотень доларiв в адекватне утеплення вашого будинку можна знизити витрати на опалення та кондицiювання на 30%.

Чому утеплення так важливо?
Правильно пiдiбрана за типом i товщинi теплоiзоляцiя з екструдованого пiнополiстиролу дозволить створити безперервний тепловий бар'єр, минимизирующий тепловi втрати через стiни, стелi й пiдлоги. В результатi вийде бiльш комфортабельне житло iз зменшеними витратами на опалення i кондицiонування.

Крiм того, контроль вологи призведе до збiльшення термiну служби будiвельних матерiалiв i зниженню ризику виникнення цвiлi i грибка.

Настiльки ж важливо, як i вибiр товщини утеплювача, коректно змонтувати його. Щiлини, порожнечi, здавленiсть матерiалу, так само як i наявнiсть вологи знижує ефективнiсть утеплення i дає можливiсть «некондицiйнi» повiтрю проникати у ваш будинок.

Що слiд знати при покупцi будинку?
Якщо ви купуєте або будуєте новий будинок, переконайтеся, що його утеплення здiйснюється (або здiйснювалося) вiдповiдно до норм, прийнятих для теплоiзоляцiї у вашому регiонi. Необхiдна iнформацiя про тип утеплювача, його товщинi i теплопровiдностi для кожної частини будинку, яка утеплюється.

Для того, щоб зберiгати цiни на будинки конкурентними, багато забудовникiв пропонують мiнiмальнi або недостатнi рiвнi теплоiзоляцiї, хоча додаткова iзоляцiя була б вiдмiнною iнвестицiєю для покупця. Дотримання прийнятих норм i рекомендацiй з утеплення забезпечить вам будинок з високими показниками з енергозбереження. Цi рекомендацiї описують також методи, якi можна використовувати при проектуваннi будинку для компенсацiї тепловтрат через сталевi стiйки в стiнах або через велику кiлькiсть вiкон.

Слiд перевiрити, чи будує пiдрядник будинку у вiдповiдностi з будiвельними нормами з утеплення. Майже завжди економiчно вигiднiше встановлювати рекомендованi рiвнi теплоiзоляцiї пiд час початкового будiвництва, нiж встановлювати додаткову теплоiзоляцiю пiзнiше.

28-07-2017, 05:10
377 просмотров
[/group]