» » Установка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Установка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Установка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Що за робота в спеку! Але це для кого як. У великих мiстах багато хто саме в лiтню спеку найохочiше проводять час в офiсах - пiд кондицiонером. Так чому б не встановити своїми руками рятiвне пристрiй вдома?

Установка кондицiонера не таке вже клопiтка справа. Монтаж сплiт-системи з одним зовнiшнiм i парою внутрiшнiх блокiв виробляється всього за 3-4 години. Руйнувати стiни не обов'язково. Професiонали акуратно навiсять обладнання, а комунiкацiї заховають в кабель-канали.

Все це може вiдбуватися i пiсля ремонту квартири - якщо за справу беруться фахiвцi, шпалери залишаться в цiлостi. По завершеннi роботи майстер повинен навчити господаря поводитися з технiкою. В результатi ви зрозумiєте, що найскладнiшим було вибрати компанiю установника i, звичайно, сам кондицiонер.

Думка експерта

Основним критерiєм при виборi кондицiонера є його потужнiсть (точнiше, потужнiсть охолодження). Як прикинути, скiльки буде потрiбно кiловат? Для примiщень до 70 кв. м можна використовувати наступний, дуже приблизний, треба визнати, спосiб. Розрахункова потужнiсть охолодження Q визначається за формулою: Q = Q1 + Q2 + Q3.

Складовою є теплопритоки вiд вiкна, стiн, пiдлоги i стелi (Q1), людей (Q2) i побутових приладiв (Q3). При цьому Q1 розраховується як обсяг примiщення, роздiлений на 1000 i помножений на коефiцiєнт, що залежить вiд освiтленостi, - вiд 30 до 40 Вт / куб. м. Теплопритоки вiд дорослої людини становлять вiд 0,1 кВт (у спальнi) до 0,2 кВт (в тренажерному залi). Комп'ютер додає 0,3 кВт, телевiзор - 0,2 кВт. Що стосується побутової технiки, то можна вважати, що вона видiляє у виглядi тепла 30% вiд своєї максимальної споживаної потужностi. Ну а потужнiсть вашого кондицiонера повинна знаходитися в дiапазонi вiд -5% до +15% розрахункової потужностi Q.

Про iнвертор

Цiнуйте спокiй? Вибирайте сплiт-систему з iнверторним керуванням. Вона подорожче, зате набагато тихiше звичайної, точнiше пiдтримує температуру, швидше охолоджує / нагрiває повiтря. І цим не обмежуються переваги

Інвертор - пристрiй, що регулює частоту обертання електродвигуна компресора. З його допомогою вдається уникнути нормальних для звичайного кондицiонера перiодичних включень-вiдключень пiд час роботи. Просто пiсля досягнення необхiдної температури частота обертання знижується рiвно настiльки, щоб пiдтримувати заданi градуси. У пiдсумку експлуатацiя обходиться на 30-40% дешевше, та й сам кондицiонер служить довше.

Установка кондицiонера

Установка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайнУстановка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

1. Робота починається з монтажу пластини внутрiшнього блоку. Правильнiсть установки контролюється будiвельним рiвнем.
2. На пластину навiшують внутрiшнiй блок - поки не намертво, щоб уточнити мiсце прокладки коробiв.
Установка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайнУстановка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

3. Наступний етап - монтаж пластикових коробiв. У них будуть акуратно покладенi всi пiдводки.
4. Наскрiзний отвiр у зовнiшнiй стiнi будинку проробляють потужним буром, за допомогою перфоратора. Пил забирається побутовим пилососом.

Установка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайнУстановка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

5. Для установки зовнiшнього блоку з боку вулицi монтують кронштейни.
6. Найнебезпечнiша частина роботи - монтаж зовнiшнього блоку сплiт-системи. Його опускають на кронштейни, використовуючи страхувальний трос.

Установка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайнУстановка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

7. Пiдведення протягають в примiщення через отвiр у зовнiшнiй стiнi.
8. Мiднi трубки газо-рiдинної магiстралi обрiзають i пiдключають до зовнiшнього блоку. Обшивка надiйно захищає їх.

Установка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайнУстановка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

9. З боку кiмнати пiдводку вальцюють для пiдключення до внутрiшнього блоку сплiт-системи.
10. З'єднання ретельно iзолюється й укладається в пластикових коробах.

Установка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайнУстановка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

11. Тут же укладається трубка виведення конденсату.
12. Далi ведеться протяжка електричних мереж до розеток i пiдключення електрики.

Установка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайнУстановка кондицiонера своїми руками »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

13. Заключний етап - пуско-налагоджувальнi роботи.
14. Кондицiонер готовий до використання. Залишилося тiльки навчити господаря виставляти потрiбний режим.

Джерело:
6-12-2017, 03:47
187 просмотров
[/group]