» » Печi з водяним контуром »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Печi з водяним контуром »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Печi з водяним контуром »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Печi з водяним контуром, що працюють на твердому паливi, легко iнтегруються в систему водяного опалення житла. Багато з таких приладiв можуть повнiстю замiнити опалювальний котел в централiзованiй системi опалення.

Ідея пiдiгрiву побутової води за допомогою печi далеко не нова. Традицiйнi опалювальнi системи оснащували вбудованими резервуарами, наповненими холодною водою, яка нагрiвалася при розпалюваннi. Цi практичнi пристрої широко застосовувалися поряд з опалювально-варильними кухонними печами.

Сучаснi опалювальнi печi з водяним контуром не мають резервуара, зате забезпеченi вбудованим теплообмiнником, за рахунок чого можуть нагрiвати необмежену кiлькiсть води. Дiапазон подiбних приладiв простягається вiд автономних камiнних печей i камiнiв з водяним контуром до опалювальних котлiв, якi здатнi повнiстю забезпечити потреби житла в теплi i гарячому водопостачаннi. В якостi палива це обладнання може використовувати дрова або деревнi гранули - пелети.
Печi з водяним контуром »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Плюси i мiнуси

В силу своєї непростої конструкцiї опалювальнi пристрої з водяним контуром зовсiм не дешевi. В залежностi вiд матерiалу i потужностi, системи управлiння та дизайну вартiсть моделей може вiдрiзнятися приблизно в два рази. Для пiдключення приладу у вже наявну або заново прокладену опалювальну мережу потрiбнi додатковi витрати на проектування i монтаж. Але є i свої безперечнi плюси.

Експлуатацiя печi з теплообмiнником не тiльки забезпечить будинок теплом, а й пiдвищить частку вiдновлюваної енергiї. До того ж подiбнi прилади поряд з сонячними установками можна легко iнтегрувати в єдину систему опалення будiвлi.
[thumb]http://legion-nsk.ru/engine/go.php?url=L3VwbG9hZHMvcG9zdHMvMjAxMi0xMS9oMTI5ZGtiMDFiLmpwZw==[/thumb]

Натиснiть, щоб збiльшити

На всi випадки життя

Залежно вiд моделi печi з водяним контуром теплова енергiя для нагрiву води i власне опалення примiщення може розподiлятися по-рiзному. В одних установках половина теплової енергiї витрачається на опалення (пiдтримання комфортної температури) i стiльки ж надходить у теплообмiнник.

В iнших потужнiсть приладу може розподiлятися iнакше: лише 5% йде на опалення, а 95% - на пiдiгрiв води, яка потiм направляється в опалювальну систему або резервний накопичувач. Оскiльки абсолютнi значення тепловiддачi залежать вiд робочих характеристик обладнання, потужнiсть печi повинна вiдповiдати потребам конкретного житла. Так, вдома з низьким

чи пасивним енергоспоживанням можна обладнати печами з бiльш низькою потужнiстю. Вибiр подiбних приладiв для будiвель з високою потребою в тепловiй енергiї досить обмежений. У цьому випадку вони використовуються в якостi додаткового джерела тепла.
Печi з водяним контуром »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Пелетнi печi: максимум зручностi

Кiлькiсть надходить в примiщення теплової енергiї можна збiльшити за рахунок камiнних печей або камiнiв з великими скляними дверцятами, що дозволяють милуватися нескiнченною грою вогню. Особливо ефектно виглядають палаючi полiна, проте їх доводиться час вiд часу пiдкидати вручну. Набагато зручнiше пелетнi печi, оснащенi резервними баками, з яких деревнi гранули автоматично надходять
в топку. При невисокiй теплової навантаженнi завантаження пелет в бак виробляють нечасто, так само як i очистку топки вiд золи. Не так давно з'явилися пелетнi печi, порожниною працюють в автоматичному режимi i подають пелети в топку з завантажувального бункера за допомогою шнекового конвеєра або пневматичного пристрою. Останнi моделi пелетних печей розташовують системою регулювання, що дозволяє залежно вiд погоди або програмування тимчасових iнтервалiв встановлювати той чи iнший режим роботи. Включення устаткування виконується автоматично або за допомогою пульта дистанцiйного керування.
[thumb]http://legion-nsk.ru/engine/go.php?url=L3VwbG9hZHMvcG9zdHMvMjAxMi0xMS9yaWE2d3Ewd25hLmpwZw==[/thumb]

Натиснiть, щоб збiльшити

У нових або реконструйованих будiвлях, оснащених системами примусової вентиляцiї, повиннi дотримуватися певнi умови експлуатацiї печей. Перший варiант передбачає режим експлуатацiї, при якому зовнiшнє повiтря, необхiдний для згоряння палива, надходить в агрегат через пiдвiдний трубопровiд. У другому випадку для регулювання роботи опалювального приладу i вентиляцiйної установки використовується контроль перепадiв тиску.
Печi з водяним контуром »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн


Джерело:
3-09-2018, 00:49
451 просмотров
[/group]