Природний декоративний камiнь

Природний декоративний камiнь

З давнiх часiв людина використовує природнi каменi у своєму побутi. Ще з давнiх часiв у повсякденному життi люди застосовували суто натуральнi матерiї, наприклад, для виготовлення засобiв працi. У сучаснiй епосi область застосування природного декоративного каменю не тiльки не ослабла, але i значно збiльшилася i вони також мають важливе значення i можуть застосовуватися, починаючи вiд використання їх для творчих композицiй, зроблених руками, в медицинi i спа-центрах, закiнчуючи їх застосуванням для будiвництва будинкiв, а також в якостi декоративного матерiалу для дизайну мiсцевостi i архiтектурних споруд.

Природний декоративний камiнь Декоративний камiнь
Всiм вiдомi високомiцнi, довговiчнi, разом з тим екологiчнi властивостi каменiв. Саме тому цей матерiал настiльки зараз затребуваний для оформлення будiвель i споруд, про що свiдчать численнi форуми i сайти, на яких фахiвцi i звичайнi любителi розкривають один одному свої хитрощi i тонкощi застосування, як необробленого природного каменю, так i вiдшлiфованого.

Рiзновид каменю:

На сучасному ринку в широкому асортиментi присутнiй пропозицiю природних i ненатуральних каменiв, якi широко застосовуються для зведення несучих стiн будiвель, а також для обрамлення їх зовнiшнiх фасадiв. Цей матерiал все частiше i частiше використовується архiтекторами, причому популярний вiн не тiльки в обробленому виглядi, але також в декорi використовуються елементи з, так би мовити "природним виглядом", тобто саме в тому варiантi, в якому вiн попадається в природi.

Природний декоративний камiнь Декоративний камiнь для саду
Для створення унiкального виду будiвель актуальне використання таких рiзновидiв каменiв, як рiзних вiдтiнкiв , гранiтний камiнь, туфи рожевого i бiлого кольорiв.

Застосування каменю для ландшафтного дизайну

Вкрай популярне використання натурального необробленого каменю в ландшафтному дизайнi останнiм часом. Безлiч оголошень про продаж натурального каменю з його неповторною формою i фактурою свiдчать про це.

Природний декоративний камiнь Натуральний декоративний камiнь
Це найбiльш пiдходящий матерiал для декору замiських будинкiв i дiлянок. Актуальними є також схiднi мотиви з вiдтворенням на прилеглих дiлянках японських садiв, а також рiзних архiтектурних композицiй у виглядi оригiнальних клумб, ставкiв, обрамлених або вимощених природними каменями дорiжок. В їх створеннi нерiдко використовуються унiкальнi види каменiв.
4-10-2018, 07:40
159 просмотров
[/group]