Тепла пiдлога пiд кахель

Тепла пiдлога пiд кахель

Теплий електрична пiдлога пiд кахель - прекрасна знахiдка для забезпечення комфорту Вашому будинку. Нагрiвальнi мати - спецiальна розробка для створення затишку i тепла в примiщеннi при невеликiй товщинi пiдлоги.

Нагрiвальний мат включає в себе екрановану нагрiвальну секцiю, що крiпиться до стекловолоконной сiтцi. Нагрiвальна секцiя абсолютно надiйна, виготовляється за спецiальною технологiєю безмуфтового з'єднання холодної та гарячої частин.

Теплi електричнi пiдлоги широко застосовуються в медичних, навчальних закладах, останнiм часом знаходять застосування для пiдiгрiву пiдлоги на кухнях, прихожих, ванних кiмнатах. Теплi електричнi пiдлоги - це альтернатива центральному опаленню. Теплi електричнi пiдлоги можуть поєднуватися з центральним опаленням, також прекрасно можуть опалювати примiщення самостiйно.

Установка i монтаж теплої пiдлоги

Установку i монтаж теплої електричної пiдлоги необхiдно виконувати в наступному порядку:

Тепла пiдлога пiд кахель Встановлення теплої пiдлоги пiд кахель
1. З урахуванням розташування меблiв у кiмнатi, складiть схему розташування нагрiвальних матiв.
2. Пiдготуйте поверхню пiдлоги для нагрiвальних матiв. З пiдлоги повиннi бути видаленi стороннi предмети, а поверхня бути рiвною.
3. Для зниження тепловтрат, на пiдготовлений пiдлогу, укладiть теплоiзоляцiйний матерiал. Пiсля цього виконати цементну стяжку, яка буде служити основою для кахлю.
4. З урахуванням схеми на пiдлогу укладiть нагрiвальнi мати пiдключiть їх до електромережi з обов'язковим встановленням терморегулятора. При необхiдностi розташування нагрiвальних матiв на складних поверхнях скловолокнисту сiтку можна розрiзати, але не пошкодите нагрiвальний кабель.
5. На нагрiвальнi мати укладiть кахель або iнше покриття, вiдповiдно до керiвництва по укладанню, з одним винятком, шар плиткового клею не повинен перевищувати 7 мм.
6. Пiсля укладання нагрiвального мату, пiдключiть проводи до електромережi. В електромережу повиннi входити такi елементи: нагрiвальний мат, термодатчик, терморегулятор i пристрiй захисного вiдключення.
7. Пiсля укладання теплого електричної пiдлоги, рекомендую включати його по закiнченню 15-20 днiв, пiсля повного висихання.

Технiчне обслуговування теплої пiдлоги

Практично не потрiбно, необхiдно тiльки стежити за регулюванням температури та недопущення порушень покриття пiдлоги. Не допускається свердлiння та iншi подiбнi дiї, що можуть пошкодити нагрiвальний елемент.

Теплi електричнi пiдлоги забезпечать затишок i комфорт Вашої квартири!
28-08-2017, 00:34
169 просмотров
[/group]