Скло магнiєвий лист - що за звiр?

Скло магнiєвий лист - що за звiр? Скло магнiєвий лист

Заключним етапом будiвництва є обробка примiщень. Для цього використовують рiзноманiтнi матерiали, але все частiше при оздоблювальних роботах вiддається перевага скло-магнiєвому листу. Скломагнiєвi лист являє собою багатошаровий матерiал, що складається з наповнювача (хлорид магнiю, оксид магнiю, дерев'яна стружка), армуючi шари (скловолокно) i лицьовий шар. Область застосування скло-магнiєвих листiв дуже широка: вiд внутрiшньої обробки примiщень до монтажу повiтроводiв та зовнiшньої реклами.

Природно, що для кожного виду робiт потрiбно пiдбирати вiдповiднi по щiльностi аркушi матерiалу. Перед скло-магнiєвий лист має ряд переваг:

Скло магнiєвий лист - що за звiр? Переваги скло магнiєвого листа
бiльш висока мiцнiсть i гнучкiсть (досягається за рахунок використання декiлькох шарiв скловолокна);
вогнетривкiсть (не горить, а обвуглюється, не дозволяє розповсюджуватися полум'я);
екологiчнiсть (навiть при нагрiваннi не видiляє токсичних парiв);
водонепроникний, набухає при попадання води, стiйкий до цвiлевих грибкiв;
бiльш висока водостiйкiсть;
володiє хорошою тепло i звукоiзоляцiєю - його звукопроникнiсть (44Дб), теплопровiднiсть (0,21 Вт / м ° С);
тiльки представте - вiн на 40 вiдсоткiв легше звичайного ГВЛ !!!
Термiн експлуатацiї стекло-магнiєвого листа (СМЛ) - до 50-70 рокiв (вистачить на все життя, ще онукам залишиться).

У монтажi скло-магнiєвий лист стiл же простий, як i гiпсокартон, що значно полегшує процес обробки. При установцi не вимагає подальшої обробки (наприклад, для наклейки шпалер). Володiючи хорошою еластичнiстю, його легко згинати i надавати рiзнi форми. Лист має стандартний розмiр +1220 * +2440 при товщинi 8 або 10 мм при необхiдностi його можна з легкiстю пиляти або стругати. Також як i гiпсокартон має витончену кромку для обробки швiв.
3-08-2017, 16:09
154 просмотров
[/group]