» » Рiдке скло необмеженi можливостi застосування!

Рiдке скло необмеженi можливостi застосування!

Рiдке скло необмеженi можливостi застосування!

Рiдке скло - iнновацiйний матерiал на ринку будiвельних матерiалiв, який являє собою сукупнiсть розчинiв силiкатiв: натрiю i калiю. Крiм того, до складу рiдкого скла входить кремнiєвий дiоксид, який отримують з кварцового пiску. Такий склад в з'єднаннi з молекулами води або спирту утворює на оброблюваної поверхнi надтонку плiвку завтовшки в декiлька мiкрон (мiльйоннi частки мiлiметра), яка захищає поверхню вiд будь-яких забруднень i бактерiй. Утвориться надтонка захисна плiвка вiдштовхує воду, перешкоджає впливу тепла, ультрафiолетового випромiнювання i в той же час дозволяє захищається "дихати".

Тому, завдяки своїм властивостям та екологiчностi, рiдке скло застосовується в найширшому дiапазонi: вiд рiзних галузей промисловостi (машинобудiвна, хiмiчна, металургiйна) до використання в медицинi (рiдким склом покривають рiзнi медичнi iмплантати).
Рiдке скло використовується i в будiвництвi, i в сiльському господарствi. Ви запитаєте: яке ж вiдношення рiдке скло має до сiльського господарства? А саме що нi на є пряме вiдношення. Проведенi дослiди на насiннi показали, що насiння, обробленi рiдким склом, мають велику стiйкiсть до дiї бактерiй i мiкробiв. До того ж таке насiння швидше проростає.

У будiвництвi рiдке скло застосовують як добавки до рiзних будматерiалiв: цемент, штукатурка, лакофарбовi вироби, папiр, тканина, деревина. Так, фундамент, пiдлога або стiна Вашого будинку або квартири, виконанi з використанням рiдкого скла, будуть володiти гiдроiзоляцiйними властивостями. А лак, фарба або штукатурка, якi мають у своєму складi трохи рiдкого скла, набувають i така властивiсть як пожежостiйкiсть. Папiр, тканини i деревина просочуються рiдким склом для додання їм бiльшої щiльностi i вогнестiйкостi. Бiльше того, деревина, просочена рiдким склом, може протистояти навiть таким деревним шкiдникiв як термiти.
30-09-2018, 05:51
135 просмотров
[/group]