Гiпсоволокно або гiпсокартон

Гiпсоволокно або гiпсокартон

У вас стоїть вибiр - гипсоволокно або гiпсокартон?
Гiпсокартон являє собою оздоблювальний матерiал, що складається з будiвельного гiпсу, обклеєного з двох сторiн картоном (93 вiдсотки - гiпс, 6 вiдсоткiв - картон, 1 вiдсоток - арматура).

Перевагами гiпсокартону, як матерiалу для обробки, є вологостiйкiсть, екологiчнiсть, прекрасна звукоiзоляцiя, вогнетривкiсть, здатнiсть регулювати вологiсть повiтря зсередини. Матерiал має достатню пластичнiсть для того, щоб створювати рiзноманiтнi криволiнiйнi поверхнi. Мокрий матерiал дуже легко набуває будь-яку форму i згинається пiд рiзними кутами. Пiсля надання необхiдної форми, його необхiдно пiдсушити потоком теплого повiтря i потiм починати обробку.

Якщо стiни спочатку обробити ГК, то в подальшому на них прекрасно тримаються шпалери. Дану поверхню можна буде фарбувати клейовою або олiйною фарбою. Найголовнiше, гiпсокартону не потрiбна попередня обробка. Необхiдно всього лише просочити капелюшки цвяхiв, якими крiпиться ГК до стiни, спиртовим лаком або нiтроемаллю, щоб уникнути корозiї. А ось фарба на основi вапна на ньому довго триматися не буде, тому обробляти такою фарбою не треба. ГК листи можна роздiлити на вогнестiйкi i вологостiйкi листи.

По довжинi вiн може бути рiзним. Найбiльш користуються попитом листи гiпсокартону становлять 2000; 2500; 2750; 3000 мiлiметрiв. Ширина матерiалу - 1200 мiлiметрiв, а товщина - 9,5 або 12,5 мiлiметрiв.

Особливий тип гiпсокартону - листи гiпсоволокна. Цi аркушi не оклеиваются картоном. За своїми розмiрами гiпсоволокнистi листи майже не вiдрiзняються вiд гiпсокартону. Таке полотно дуже мiцно, завдяки особливим технологiчним добавкам. Також гипсоволокно стiйко до займання. З технiчної точки зору ГВЛ це матерiал, виготовлений методом пресування кiлькох складiв - звичайного гiпсу i целюлозної макулатури (наприклад папери). Але є один невеликий мiнус, гипсоволокно менш пiддається деформацiї, воно менш пластично.

Однак до переваг гiпсоволокна можна вiднести - набагато краща, додаткова теплоiзоляцiя.
Розрiзняють звичайний i вологостiйкий гiпсоволокнистi матерiал. Водостiйкi листи застосовуються в примiщеннях з високою вологiстю. Наприклад, кухня, ванна кiмната або туалет. Так чи iнакше, в примiщеннях з пiдвищеною вологiстю, оброблених гiпсоволокно, необхiдна вентиляцiя. Такий матерiал треба обробляти гiдроiзоляцiйним складом, ґрунтовкою, плиткою або фарбою.
3-10-2017, 23:17
166 просмотров
[/group]