Плита ОСБ що це?

Плита ОСБ що це?

Для виробництва деревної плити OSB (ОСБ) застосовується тонкомiрної i недiлової матерiал хвойних порiд, швидкий рiст яких постачає отриманням дешевої сировини. Використовувана у виробах стружка пiд впливом дуже високих температур i пресування склеюється смолами з приєднанням синтетичного воску. Використання воску забезпечує велику якiсть продукцiї. Приєднання солi борної кислоти пiдвищує захиснi властивостi продукту. OSB (ОСБ) нескладно вiдрiзнити вiд iнших типiв деревних плит завдяки досить великою i довгiй стружцi, з якої вона виробляється.

Вiдмiнною рисою плит є те, що стружка в шарах продукту має орiєнтацiю. Зазвичай, стружка в зовнiшнiх шарах орiєнтується уздовж, в той час як стружка внутрiшнього шару - впоперек. Найчастiше вирiб має 3 або 4 шари - два зовнiшнiх i один (два) внутрiшнiх. Слiд зазначити, що орiєнтацiя стружки в зовнiшнiх шарах не постiйно очевидна, особливо на продуктах невеликого розмiру. Але, власне завдяки орiєнтуванню стружки в шарах, за своїми фiзико-механiчними характеристиками, плита схожа на фанеру i у багато разiв перевершує за якостями ДСП i МДФ.

Плита ОСБ що це?
OSB (ОСБ) -1 - Продукт, призначений для застосування в умовах низької вологостi (меблi, обшивка, пакувальна тара)
OSB (ОСБ) -2 - Продукт, що використовується при виробництвi несучих пристроїв в сухих кiмнатах: призначений для застосування в сухих ситуацiях.
OSB (ОСБ) -3 - Продукт, що витримує бiльш суворi режими експлуатацiї: при створеннi несучих конструкцiй в обстановцi пiдвищеної вологостi.
OSB (ОСБ) -4 - Продукт для застосування в головних конструкцiях, при великих механiчних навантаженнях i збiльшеною вологостi, як у примiщеннi, так i на вулицi.

Лаковане плита - завдано лак на одну сторону.
Ламiнована плита - має ламiнат (пiд багаторазову опалубку при бетоно-цементних роботах: кiлькiсть дiй - до 50-ти.)
Шпунтована плита - продукт з обробив торцями паз - гребiнь, з двох або чотирьох сторiн плити, для складання за площею поверхнi.

Забарвлення плит коливається вiд свiтло-жовтого до коричневого, залежно вiд породи деревини, складових застосованого пов'язує i порядку пресування. OSB не має порожнiх мiсць вiд сучкiв, що випали, внутрiшнiх повiтряних кишень або iнших проблемних дiлянок, здатних локально знизити характеристики мiцностi виробу.
1-08-2018, 08:14
165 просмотров
[/group]