А ви доглядаєте за кондицiонером?

А ви доглядаєте за кондицiонером?

Пiсля покупки i установки кондицiонера в бiльшостi випадкiв ми забуваємо про нього.
І згадуємо про нього, коли нам стає спекотно. Але як i будь-який iнший побутової технiки кондицiонеру теж потрiбно догляд.

Деякi сплiт - системи влаштованi iз захистом вiд не повиннi ставлення до себе, i при невеликих вiдхиленнi вiд норми роботи просто не включатися. Що дозволять заощадити своїм власникам на дорогому ремонтi кондицiонера. Але не варто звичайно сподiватися на автоматику, а самому запобiгти поломку.

Кондицiонер можна роздiлити на двi основнi частини: зовнiшнього (той що встановлений на вулицi) - який складається з радiатора-конденсатора, компресора, вентилятора; i внутрiшнього (встановленого в примiщеннi) - складається з радiатора-випарника i вентилятора. Щоб фреон мiг сполучатися з цими блоками, вони з'єднанi мiж собою мiдними трубками. Для рiвномiрного i бiльш ефективного теплообмiну там встановлений вентилятор.
Найперша i основна причина поломки кондицiонера - це засмiчення фiльтрiв очищення повiтря у внутрiшньому блоцi. Повiтря засмоктується з примiщення через них i надходить далi в кондицiонер i по сутi це звичайний пило збiрник. Цi фiльтра знаходяться вiдразу за передньою панеллю, яку можна легко вiдкрити. Так от якщо ви часто користуєтеся кондицiонером, то не рiдше одного, двох разiв на мiсяць їх потрiбно виймати i прочищати вiд скопилася пилу. Зробити це можна промивши звичайною водою, а потiм ретельно висушивши.

Коли ж не проводити очищення фiльтрiв, то скоротиться подача повiтря до радiатора - випарника i в слiдствi вiдбуватиметься намерзання льоду. А пiсля вiдключення кондицiонера весь цей лiд перетворитися на воду i скiльки бiд вона може накоїти нiкому не вiдомо.

Друга причина поломки, яку складнiше виявити, це витiк охолоджуючої рiдини - фреону. Це може вiдбуватися в слiдствi не якiсного монтажу або поступової розвальцьовування стикiв з'єднань трубок з блоком. Це може бути викликано i наслiдком першої причини - через намерзання льоду i пошкодження трубок.

Врахуйте, що навiть якщо був проведений якiсний монтаж, втрата фреону може досягати 5 - 8 вiдсоткiв на рiк. Визначити витiк звичайно складно, так як фреон не має запаху i кольору. Залишається тiльки стежити за поведiнкою кондицiонера. Якщо ви визначили, що сплiт - система почала працювати не як зазвичай, краще викликати фахiвця. Самому заправити кондицiонер дуже складно. Якщо ж витiк вiдбувається швидко, то її можна визначити вiзуально, за освiтою iнею в мiсцях витоку. Ну i, звичайно ж, при зменшеннi кiлькостi фреону кондицiонер починає слабкiше охолоджувати повiтря.

Ось такi простi дiї вбережуть вас вiд дорогого ремонту, а в спекотнi лiтнi днi вас буде оточувати свiжiсть i прохолода.
1-12-2017, 08:27
137 просмотров
[/group]