» » Алмазна рiзка при демонтажi бетонних конструкцiй

Алмазна рiзка при демонтажi бетонних конструкцiй

Алмазна рiзка при демонтажi бетонних конструкцiй

В сучасний час дуже часто в процесi ремонту в оселях, квартирах або ж представництвах проводять перепланування примiщень. При цьому доводиться стикатися з демонтажем бетонних i залiзобетонних систем i скрупульозно виконувати рiзання присвятив. Втiм, слiд зазначити, що будiвельне демонтування - досить трудомiсткий технологiчний процес, вперто вимагає наявностi особливого устаткування i умiнь.

Не так давно при демонтування стiн i рiзаннi дверних прорiзiв найбiльш часто користувалися вiдбiйним молотком, що нерiдко викликало явнi труднощi. На сьогоднiшнiй день вдало застосовують iнновацiйнi технологiї, якi дозволяють набагато ефективнiше демонтувати самi стiйкi конструкцiї, вирiзати прорiзи, а також пробурiваются отвори рiзних форм.

Алмазна рiзка при демонтажi бетонних конструкцiй

Якщо потрiбна рiзка цегляною, бетонною або залiзобетонною стiнки, то алмазна рiзання дасть можливiсть вирiшити дану задачу жваво й ефективно. Алмазну резку виконують ручним або ж стiна рiзьбленим стацiонарним обладнанням. Втiм, застосовується i рiзання алмазним канатом з використанням особливої ??канатної машинки. Метод алмазного рiзання будiвельних конструкцiй має велику кiлькiсть позитивних сторiн у порiвняннi з класичними способами. Якщо ранiше рiзання присвятив, в особливо важкодоступних мiсцях, було вести дуже нелегко, i даний процес був дуже працi витратним, то зараз ця робота припинила бути скiльки-небудь важкою задачею. Крiм того варто зазначити, що в цiлому алмазна рiзання проводиться безшумно i швидко.

Використання прогресивних гiдравлiчних систем типу гiдра клин дає можливiсть розiбрати стiнки у вiдсутностi ударної перевантаження. У бетонi в потрiбнiй кiлькостi просверливаются отвори, пiсля цього в них вставляються нагнiтальнi складовi. Пiдкачуючи надлишковий тиск, можна без зусиль розламати будь-який, в тому числi i наймiцнiший армований бетон. У нинiшнiй час демонтування стiн, проводиться досить ефективно i в швидкi термiни, якщо ним займаються професiонали, якi мають спецiальне обладнання.

Алмазна рiзка при демонтажi бетонних конструкцiй

Сьогоднi завдання будь труднощi з бурiння, свердлiння отворiв в стiнках i перекриттях знаходять рiшення за допомогою технологiї алмазного бурiння. Цей дає можливiсть просвердлити отвори необхiдного дiаметра в бетонних i залiзобетонних системах, а ще й у стiнi з цегли або каменю. Інодi установку, за допомогою якої проводиться бурiння, зазвичай iменують машиною для кiльцевого свердлiння.

Така установка працює безшумно. При алмазному бурiннi вiдсутнiй пил, завдяки цьому дана методологiя вважається найбiльш екологiчною з усiх сучасних способiв бурiння та свердлiння отворiв. Швидкiсть свердлiння може досягати до 2 см в хвилину. Отвори в стiнi, можливо, проробити на товщину до 2-3 метрiв. При цiй методицi абсолютно виключена будь мiнiмальна вiбрацiя, що робить безпечним можливiсть руйнування несучих стiн. Метод алмазного бурiння має можливiсть застосовуватися при ремонтi житлових будинкiв, а також у вiдремонтованих будiвлях, якщо це стане необхiдним.
28-08-2017, 01:07
127 просмотров
[/group]