Види розчинникiв

Види розчинникiв

Розчинники застосовують, щоб послабити або розчинити до необхiдної густоти рiзнi барвистi склади, смоли, згущенi масла. Вони ще використовуються для миття обладнання, iнструменту та iнших потреб.

Оксиди металiв в рiдкому виглядi називають Сикативами. Використовують їх для бiльш швидкого висихання олiйних фарб, лакiв i олiф. У фарбу або олiфу потрiбно їх додавати 15 - 150 г на 1 кг використовуваних матерiалiв. Надлишок сикативу прискорює висихання, а зовнiшнiй шар фарби набуває крихкiсть. Якщо є можливiсть, сикатив краще не додавати. Темнi сикативи додають в темнi фарби, а свiтлi - в свiтлi.

Скипидар - рiдка сумiш має запах смоли. Вiн буває: лимонним, червоно-коричневим або червонуватим вiдтiнком i безбарвним. Його додають в маслянi склади для прискорення висихання i розведення фарб. У змiшаному виглядi з олiфою, висихає за 24 години. Якщо скипидар добре очищений, вiн сприяє швидкому висиханню олiйних фарб, якщо погано, то навпаки уповiльнює.

Гас i бензин використовуються для деяких видiв смол, миття рук та iнструментiв, а також iнших цiлей.

Уайт-спiрит (або лаковий гас) - це прозора i безбарвна рiдина. Його застосовують як розчинник, для деяких видiв смол i для розведення нiтрофарб. Застосовуючи його в роботi краще використовувати вищi сорти. Сильно горюча.

Сольвент-нафта - рiдина жовтуватого вiдтiнку, має своєрiдний запах. Цей розчинник призначений для штучних олiф, асфальтових лакiв та iн.

Ацетон - для нiтрофарб вiдмiнний розчинник. Вогненебезпечний i дуже леткий.
2-09-2017, 09:20
166 просмотров
[/group]