Вибiр люстри - поради

Вибiр люстри - поради

Коли ви закiнчили ремонт, поклеїли шпалери, розставили новi меблi, залишилося лише прикрасити стелю новенької люстрою. Не варто поспiшати з вибором! Вибiр люстри може здатися справою, не представляє будь-яких труднощiв. Але, навiть у цьому, здавалося б, легкiй справi є багато рiзних тонкощiв i нюансiв, якi нам доведеться враховувати.

Спочатку треба спланувати бажану . Навiщо потрiбно її планувати? Вiдповiдь проста: для вашого ж здоров'я та комфортного перебування в будинку. Кожен з вас прекрасно знає, наприклад, що зал виконує велику кiлькiсть функцiй: ваш вiдпочинок, прийом гостей, перегляд телевiзора, а для деяких вiн виконує функцiю робочого кабiнету. При виборi люстри очевидно, що свiтла вiд її однiєї не вистачить для нормальної життєдiяльностi вас i вашої родини.

Тут потрiбна бiльш якiсна система освiтлення: люстра для прийому гостей, бра для читання книг, торшер для iнтимної бесiди. І якщо у вас вже є вишуканi бра, улюблений торшер. Те доведеться чимало побiгати по магазинах, перш нiж ви зробите вибiр люстри, яка добре поєднується з бра i торшером.

Серед чималої кiлькостi люстр видiляються два види стельовi i пiдвiснi. Пiдвiснi люстри крiплять до стелi на шнурi, також зазвичай їх купують для примiщень з високими стелями. Пiдвiснi люстри розташовують прямо пiд стелею, вони не крадуть простору, тому їх i рекомендують для низьких стель.

Нарештi коли ми розiбралися в рiзновидах можна переходити до зовнiшнього вигляду люстри. Чи не мале значення має розмiр i забарвлення. Ви також можете показати свiй чудовий смак, якщо зможете пiдiбрати люстру вiдповiдно до кольору i дизайном кiмнати, розмiром, а також висотою стелi.

Крiм своїх естетичних якостей люстри вiдрiзняються за видом ламп. Лампи, як правило, бувають декiлькох видiв: , люмiнесцентнi (або економнi, як їх ще називають) i свiтлодiоднi. Всi вони в основному застосовуються для рiзних видiв свiтлових пристроїв.

Для того щоб вибрати потрiбну i вiдповiдний вам лампу спочатку потрiбно розiбратися в їх вiдмiнностях. Згадаймо, що свiтловий потiк вимiрюється в люменах на 1 Вт потужностi. І перша вiдмiннiсть, якраз i полягає в тому, що лампи розжарювання випромiнюють 8 Лм на 1 Ват потужностi, а люмiнесцентнi майже в 2,5 рази бiльше - 20 Лм на 1 Ватт потужностi. А ось свiтлодiоднi лампи - самi економiчнi. Вони споживають в 10 разiв менше нiж звичайна лампа розжарювання. Таким чином, люмiнесцентнi та свiтлодiоднi лампи економлять бiльше енергiї i вiдносяться до класу енергозберiгаючих ламп.

Інша вiдмiннiсть люмiнесцентних ламп вiд ламп розжарювання полягає в якостi випромiнювання. Якщо першi мають свiтловий спектр близький до фiолетового i синього, то другi - ближче до сонячного, жовтого. Тому свiтло вiд ламп розжарювання куди бiльш приємний i природний для людського ока. Свiтло вiд люмiнесцентних ламп може призвести до втоми очей, стомлюваностi та зниження працездатностi людини.

Третя ознака за яким розрiзняють люстри це величина патрона. Існують звичайний великий патрон i патрон "мiньйон" - вiн трохи менше. Патрони можуть виготовлятися з рiзних матерiалiв. Бувають карболiтовими патрони, якi мають чорний колiр, i патрони керамiчнi бiлого кольору. Карболiтовими не особливо надiйнi, вони не тримають високу температуру. Керамiчнi патрони вони розрахованi на велику температуру i якщо будете з ними акуратно поводитися, то прослужать вам не один десяток рокiв.

Тепер ми розiбралися в рiзноманiттi цього свiтлового приладу i можна смiливо вирушати в магазин, вибiр люстри не складе для вас проблем. Обов'язково не забудьте перевiрити комплектнiсть люстри по паспорту, а також наявнiсть i справнiсть крiпильних елементiв, цiлiснiсть патронiв.
6-05-2017, 05:16
425 просмотров
[/group]