Дефекти фарбування їх види

Дефекти фарбування їх види

У всякiй ремонтної роботi є похибки та малярнi роботи не виняток, зараз перерахуємо, якi вони бувають. Склад фарб буває рiзний, вони бувають емалевi, клейовi, акриловi, вапнянi, i дефекти забарвлення у них теж вiдмiннi один вiд одного.

Дефекти при роботi з вапняними фарбами бувають в тому випадку якщо не дотримуватися технологiю роботи, цi дефекти дуже важко прибрати, прибираються такi дефекти шляхом повної переробки роботи. До таких дефектiв можна вiднести: патьоки, вiдшарування фарби, складки, бризки, патьоки, iржавi i жирнi плями. Це звичайно не весь перелiк дефектiв, але цi найпоширенiшi.

Отмелiванiе фарби буває, якщо в неї при приготуваннi додали мало клею або додали крупно - зернистий крейда. Виправляють цей дефект або обприскуванням не сильно розчину клею або повторної фарбуванням.

Вiдшарування фарби, буває в тому випадку якщо у фарбу додали багато клею, чи погано прошпакльованi стiни, ще коли нанесли кiлька шарiв фарби на одному i тому ж мiсцi i якщо не прибрали старi шари фарби. Такi дефекти прибираються повним зняттям фарби або растушевкой мокрою кистю. При розтушовуваннi верхнiй шар фарби знiмається i його потрiбно нанести вдруге.

на пофарбованої поверхнi може з'явитися, якщо по поверхнi забарвлення постiйно бiгла вода або смолистi речовини (у разi фарбування дерева). Жирнi плями, з'являються тiльки тодi, коли не висохли маслянистi плями на поверхнi фарбування. Прибрати такi дефекти можна лише зняттям фарби i обробцi поверхнi пiд фарбування.

Складки бризки i патьоки виникають, якщо погано розвели фарбу. Для нормальної роботи необхiдно фарбу розводити в правильних пропорцiях.
А зараз поговоримо про дефекти з масляними й емалевими фарбами. Дефекти у них схожi, але виникати можуть з iнших причин та й усувати їх потрiбно, по iншому.

Слiди вiд пензлика це найчастiший дефект забарвлення, виникає при роботi з густою фарбою. Забирають такий дефект шляхом i нанесення шару нормальної густоти.

Буває дефект, такий як здуття фарби, вiн з'являється, якщо фарбують непросохлу дерево. Прибрати його можна, якщо зняти всю фарбу i дати висохнути дереву.

Ось це найпоширенiшi дефекти при фарбуваннi.
24-08-2017, 17:10
218 просмотров
[/group]